transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Sygnalizacja kolejowa > Sygnały zatrzymania i zmniejszenia prędkości podawane przenośnymi tarczami

Poniżej wskazane są stosowane sygnały zatrzymania oraz sygnały zmniejszania prędkości (sygnały drogowe).


Sygnał DO
Za tarczą ostrzegawczą znajduje się tarcza zatrzymania.


Sygnał D1 - "Stój"
Tarcza zatrzymania.

Sygnał D1 „Stój” podawany tarczą zatrzymania stosuje się do oznaczenia miejsca, w którym konieczne jest zatrzymanie taboru kolejowego (jazda pociągowa lub manewrowa), gdy w miejscu tym nie ma semafora ani sygnału zamknięcia toru lub na sygnalizatorze takim nie ma możliwości wyświetlenia sygnału zabraniającego jazdy. Na szlaku, tarczę zatrzymania, ustawia się w odległości minimum 50 m od miejsca, które ma być osłonięte. Dodatkowo przed tarczą zatrzymania w odległości drogi hamowania przewidzianej dla danej linii, powiększonej o 200 m, ustawia się przenośną tarczę ostrzegawczą (sygnał DO)
Na obszarze stacji (posterunku ruchu), tarczę zatrzymania ustawia się w osi toru, w odległości 100 m przed miejscem, które ma być osłonięte. W takim przypadku przed tarczą zatrzymania nie stosuje się przenośnej tarczy ostrzegawczej (DO).

Kliknij aby powiększyć   
Tarcza zatrzymania D1

Sygnał "Stój" dawany tarczą zatrzymania.


Sygnał D6 "zwolnij bieg"
Należy  ograniczyć prędkość do wartości podanej na wskaźniku - prędkość wyrażona w dziesiątkach km/h.

Sygnał D6 „Zwolnić bieg” oznacza, że w odległości drogi hamowania znajduje się odcinek toru, po którym pociąg musi przejechać ze zmniejszoną prędkością w stosunku do tej określonej w rozkładzie jazdy. Miejsce przejazdu ze zmniejszoną prędkością osłania się z obydwu stron.
Jeżeli przejazd ma się odbywać z prędkością poniżej 10 km/h, to taki odcinek należy osłonić przenośnymi tarczami zatrzymania D1 „Stój” i tarczami ostrzegawczymi DO, a prowadzącego pociąg (drużynę trakcyjną) po zatrzymaniu, przed tarczą D1, powiadomić, z jaką prędkością może przejechać przez to miejsce.

Kliknij aby powiększyć   
Sygnał D6

Syganł "Zwolnij bieg".

Sygnał D6 stosuje się ze wskaźnikami W14 - oznaczającymi miejsce początku i końca ograniczenia prędkości (zobacz opis wskaźników przytorowych - tutaj).

 
 
Wskaźnik W14 - „Wskaźnik odcinka ograniczonej prędkości”
Oznacza początek lub koniec odcinka, przez który należy przejechać z ograniczoną prędkością. Cyfra na wskaźniku oznacza dopuszczalną prędkość jazdy. Ustawia się je za tarczą z sygnałem drogowym D6 "Zwolnić bieg". Jeżeli wskaźnik umieszczony na końcu odcinka z ograniczoną prędkością posiada czarną literę "C", to oznacza, że ograniczenie prędkości dotyczy czoła pociągu.

Jeżeli tarcze sygnałów drogowych są wykonane z materiałów odblaskowych nie ma konieczności ustawiania przy nich nocnych sygnałów świetlnych.