transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Sygnalizacja kolejowa > Sygnalizacja kolejowa

Sygnały zatrzymania i zmniejszenia prędkości podawane są przenośnymi tarczami

Poniżej wskazane są stosowane sygnały zatrzymania oraz sygnały zmniejszania prędkości.


Sygnały Do, D1 i D6

Jeżeli tarcze sygnałów drogowych są wykonane z materiałów odblaskowych nie ma konieczności ustawiania przy nich nocnych sygnałów świetlnych.

Tarczę ostrzegawczą DO i tarczę zatrzymania D1 ustawia się względem torów, do których się odnoszą. Sygnały zatrzymania i zmniejszenia prędkości podawane przenośnymi tarczami według tych samych zasad ustawiania, jakie obowiązują dla semaforów, z tym że na stacjach przenośną tarczę zatrzymania ustawia się w osi toru.
Sygnał D1 „Stój” podawany tarczą zatrzymania stosuje się do oznaczenia miejsca, w którym konieczne jest zatrzymanie pociągu lub manewrującego składu, a w miejscu tym nie ma semafora ani sygnału zamknięcia toru lub na sygnalizatorze takim nie da się nastawić sygnału zabraniającego jazdy.
Na szlaku, tarczę zatrzymania, ustawia się w odległości nie mniejszej niż 50 m od miejsca, które ma być osłonięte, a oprócz tego przed tarczą zatrzymania ustawia się przenośną tarczę ostrzegawczą w odległości drogi hamowania powiększoną o 200 m.
Na obszarze stacji (posterunku ruchu), tarczę zatrzymania ustawia się w osi toru, w odległości 100 m przed miejscem, które ma być osłonięte. Przed tarczą zatrzymania ustawioną w obrębie stacji nie umieszcza się przenośnej tarczy ostrzegawczej.

Kliknij aby powiększyć   
Tarcza zatrzymania D1

Sygnał "Stój" dawany tarczą zatrzymania.


Sygnał D6 „Zwolnić bieg” oznacza, że w odległości drogi hamowania znajduje się odcinek toru, na którym należy jechać z prędkością mniejszą od prędkości przewidzianej w rozkładzie jazdy. Miejsce przejazdu z ograniczoną prędkością należy osłonić z obydwu stron.
W razie potrzeby ograniczenia prędkości na szlaku poniżej 10 km/h należy miejsce takie osłonić przenośnymi tarczami zatrzymania D1 „Stój” i tarczami ostrzegawczymi DO w przepisowej odległości, a drużynę trakcyjną każdego pociągu zatrzymanego przy tym sygnale zawiadomić, z jaką prędkością pociąg może przejechać przez osłonięte miejsce.
Tarczę D6 „zwolnić bieg” ustawia się w odległości drogi hamowania przed początkiem odcinka, po którym należy jechać ze zmniejszoną prędkością. Poza tym miejsce rozpoczęcia ograniczenia oraz miejsce, od którego wolno powrócić do rozkładowej prędkości, oznacza się wskaźnikami W14.

Kliknij aby powiększyć   
Sygnał D6

Syganł "Zwolnij bieg".