transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Sygnalizacja kolejowa > Następstwo sygnałów na sygnalizatorach.

Następstwo sygnałów dotyczy tylko sygnałów dla ruchu pociągów (sygnałów pociągowych).

1) Następstwo sygnałów na sygnalizatorach kształtowych
W sygnalizacji kształtowej dla ruchu pociągów każdy sygnał na semaforze wjazdowym, odstępowym i osłonnym powinien być poprzedzony odpowiednim dla niego sygnałem na odnoszącej się do tego semafora tarczy ostrzegawczej.
Semafory wyjazdowe i drogowskazowe w miarę potrzeby, również mogą posiadać odpowiadające im tarcze ostrzegawcze.
Tarcza ostrzegawcza może być kształtowa lub świetlna.


Następstwo sygnałów: tarcza ostrzegawcza - semafor

Semafor kształtowy podający sygnał zezwalający na jazdę informuje tylko o prędkości z jaką można minąć ten semafor, czyli poruszać się w okręgu zwrotnicowym osłanianym tym semaforem. Nie podaje natomiast informacji na temat sygnału wskazywanego przez następny semafor. W uzasadnionych przypadkach, w celu poinformowania maszynisty mijającego kształtowy semafor wjazdowy o sygnale na semaforze wyjazdowym lub drogowskazowym, obok kształtowego semafora wjazdowego ustawia się tarczę ostrzegawczą, której wskazania informują o aktualnie podawanym sygnale na semaforze wyjazdowym / drogowskazowym.


Przykładowe następstwo sygnałów:
semafor kształtowy z tarczą odnoszącą
się do kolejnego semaforaJeżeli tarcza ostrzegawcza stoi przy semaforze wjazdowym, to nazywa się ona tarczą ostrzegawczą przelotową i odnosi się ona do każdego semafora, do którego może dojechać pociąg na sygnał zezwalający na jazdę na semaforze wjazdowym. Tarcza ostrzegawcza przelotowa może być kształtowa lub świetlna.
W przypadku zastosowania kształtowej tarczy ostrzegawczej przelotowej może ona być osobnym urządzeniem ustawionym obok semafora wjazdowego lub może być umieszczona na maszcie tego semafora. W tym drugim rozwiązaniu na maszcie semafora umieszcza się tylko dysk tarczy wraz z mechanizmem jej obrotu i przesłonami latarniowymi (nie ma masztu tarczy)

Tarczę ostrzegawczą przelotową obsługuje ta sama nastawnia, która obsługuje semafor, obok którego tarcza stoi.
Kształtowa tarcza ostrzegawcza przelotowa ma swoją własną dźwignię nastawczą. Dźwignię tą można przełożyć tylko w sytuacji gdy spełnione są poniższe warunki:
1. na semaforze wyjazdowym lub drogowskazowym jest podany sygnał zezwalający na jazdę,
2. na semaforze wjazdowym jest podany sygnał zezwalający na jazdę dla drogi przebiegu po torze w kierunku wskazującego sygnał zezwalający na jazdę semafora wyjazdowego lub drogowskazowego.
Nastawnia obsługująca semafor wjazdowy i kształtową tarczę ostrzegawczą przelotową, po przejeździe pociągu najpierw przekłada do położenia zasadniczego dźwignię tarczy, a następnie dźwignię semafora wjazdowego.

W przypadku świetlnej tarczy ostrzegawczej przelotowej ustawionej obok kształtowego semafora wjazdowego, w stanie zasadniczym, gdy semafor ten wskazuje sygnał „stój”, tarcza jest wygaszona. Sygnał na tarczy, odpowiadający sygnałowi na semaforze wyjazdowym lub drogowskazowym (zgodnie z ustawioną drogą przebiegu wjazdowego), pojawi się automatycznie w momencie podania sygnału zezwalającego na jazdę na semaforze wjazdowym.
Sygnał na tarczy wygaśnie automatycznie po podaniu na kształtowym semaforze wjazdowym sygnału „stój”.

Kliknij tutaj i zobacz opis nastawni z urządzeniami mechanicznymi scentralizowanymi do nastawiania sygnałów na sygnalizatorach kształtowych.

2) Następstwo sygnałów na sygnalizatorach świetlnych:
W sygnalizacji świetlnej dla ruchu pociągów każdy sygnał musi być poprzedzony odpowiednim dla niego sygnałem ostrzegawczym według zasad następstwa sygnałów.
Ten sygnał ostrzegawczy może być podany na tarczy ostrzegawczej lub na poprzednim semaforze.


Następstwo sygnałów: tarcza ostrzegawcza - sygnalizator powt. - semafor


W przypadku gdy semafory znajdują się w odległości uniemożliwiającej postawienia między nimi tarczy ostrzegawczej to dany semafor pełni jednocześnie rolę tarczy ostrzegawczej dla następnego.


Następstwo sygnałów: semafor A - semafor B


Sytuacja omówiona powyżej ma miejsce również przy ostatnim semaforze odstępowym samoczynnej blokady liniowej (SBL).
Ostatni semafor odstępowy SBL przed semaforem wjazdowym pełni rolę tarczy ostrzegawczej do tego semafora. Oprócz typowych sygnałowych wskazań semafora SBL, które w zależności od typu blokady są następujące: S1, S2, S3, S5, ostatni semafor SBL może wskazywać również sygnał S4.
Aby zwrócić na to uwagę maszynisty, semafor ten jest oznaczany wskaźnikiem W18.
Przy czterostawnej SBL w celu zwrócenia uwagi maszynisty, że następnym semaforem odstępowym będzie semafor pełniący rolę tarczy ostrzegawczej do semafora wjazdowego, na przedostatnim semaforze SBL umieszcza się wskaźnik W1.
Przykładowe następstwo sygnałów:
ostatni semafor SBL (S4) - semafor wjazdowy (S13)