transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Następstwo sygnałów na sygnalizatorach > Następstwo sygnałów na sygnalizatorach kształtowych

W sygnalizacji kształtowej dla ruchu pociągów każdy sygnał na semaforze wjazdowym, odstępowym i osłonnym powinien być poprzedzony odpowiednim dla niego sygnałem na odnoszącej się do tego semafora tarczy ostrzegawczej.
Semafory wyjazdowe i drogowskazowe w miarę potrzeby, również mogą posiadać odpowiadające im tarcze ostrzegawcze.
Dla semaforów kształtowych tarcze ostrzegawcze mogą być kształtowe lub świetlne.

Następstwo sygnałów - tarcza ostrzegawcza dwustawna / semafor jednoramienny:


Sygnały: Od1 / Sr1


Sygnały: Od2 / Sr2

Następstwo sygnałów - tarcza ostrzegawcza dwustawna / semafor dwuramienny:


Sygnały: Od1 / Sr1Sygnały: Od2 / Sr2


Sygnały: Od2 / Sr3


Następstwo sygnałów - tarcza ostrzegawcza trzystawna / semafor dwuramienny:


Sygnały: Ot1 / Sr1


Sygnały: Ot2 / Sr2


Sygnały: Ot3 / Sr3

Semafor kształtowy podający sygnał zezwalający na jazdę informuje tylko o prędkości z jaką można minąć ten semafor, czyli poruszać się w okręgu zwrotnicowym osłanianym tym semaforem. Semafor taki nie informuje o sygnale wskazywanym przez następny semafor. W celu poinformowania maszynisty mijającego kształtowy semafor wjazdowy o sygnale na semaforze wyjazdowym lub drogowskazowym, obok semafora wjazdowego ustawia się tarczę ostrzegawczą, której wskazania informują o aktualnie podawanym sygnale na semaforze wyjazdowym / drogowskazowym.


Sygnały:
- semafor A - Sr2 (jazda z maksymalną dopuszczalną prędkością)
- tarcza ToB - Ot1 (semafor B wskazuje sygnał Sr1 "Stój")
- semafor B - Sr1 ("Stój")
Przy semaforze A jazda z maksymalną dozwoloną prędkością, a semafor B wskazuje sygnał Sr1 "Stój"Sygnały:
- semafor A - Sr2 (jazda z maksymalną dopuszczalną prędkością)
- tarcza ToB - Ot3 (semafor B wskazuje sygnał Sr3 - jazda ze zmniejszoną prędkością
- semafor B - Sr3 (jazda ze zmniejszoną prędkością)
Przy semaforze A jazda z maksymalną dozwoloną prędkością, a semafor B wskazuje sygnał zezwalający na jazdę ze zmniejszoną prędkością

Jeżeli tarcza ostrzegawcza stoi przy semaforze wjazdowym, to nazywa się ona tarczą ostrzegawczą przelotową. Tym samym odnosi się ona do każdego semafora, do którego może dojechać pociąg na sygnał zezwalający na jazdę na semaforze wjazdowym.
Tarczę ostrzegawczą przelotową obsługuje ta sama nastawnia, która obsługuje semafor, obok którego tarcza stoi.
W nastawni tarcza ostrzegawcza przelotowa ma swoją własną dźwignię nastawczą, którą można przełożyć tylko  gdy spełnione są następujące: na semaforze wyjazdowym lub drogowskazowym jest podany sygnał zezwalający na jazdę oraz na semaforze wjazdowym jest podany sygnał zezwalający na jazdę dla drogi przebiegu po torze w kierunku wskazującego sygnał zezwalający na jazdę semafora wyjazdowego lub drogowskazowego.
W ramach modernizacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym z semaforami kształtowymi, zamaist kształtowych tarcz ostrzegawczych stosowane są tarcze ostrzegawcze świetlne.

Następstawa sygnałów z zastosowaniem tarczy ostrzegawczej świetlnej i semaforów kształtowych:


Sygnały: Os1 / Sr1


Sygnały: Os2 / Sr2


Sygnały: Os4 / Sr2

 
W przypadku gdy obok semafora kształtowego wjazdowego ustawiona jest świetlna tarcza ostrzegawcza przelotowa, to w stanie zasadniczym, gdy semafor ten wskazuje sygnał Sr1 „Stój”, tarcza jest wygaszona. Sygnał na tarczy, odpowiadający sygnałowi na semaforze wyjazdowym lub drogowskazowym (zgodnie z ustawioną drogą przebiegu wjazdowego), pojawi się automatycznie gdy na semaforze wjazdowym wyświetlony zostanie sygnał zezwalający na jazdę.
Sygnał na tarczy wygaśnie automatycznie po podaniu na kształtowym semaforze wjazdowym sygnału „Stój”.


Tarcza ostrzegawcza świetlna semafora B - wyświetlenie sygnału uzależnione od sygnału na semaforze A 

Kliknij tutaj i zobacz opis nastawni z urządzeniami mechanicznymi scentralizowanymi do nastawiania sygnałów na sygnalizatorach kształtowych.