transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Następstwo sygnałów na sygnalizatorach > Następstwo sygnałów na sygnalizatorach świetlnych

W sygnalizacji świetlnej dla ruchu pociągów każdy sygnał musi być poprzedzony odpowiednim dla niego sygnałem ostrzegawczym według zasad następstwa sygnałów. Ma to na celu uprzedzenie maszynistę o sygnale wyświetlanym na semaforze, do którego się zbliża, tak by mógł właściwie, na odcinku drogi hamowania pomiędzy sygnalizatorami, odpowiednio dostosować prędkość jazdy.
Sygnał ostrzegawczy może być wyświetlony na tarczy ostrzegawczej lub na poprzednim semaforze. W przypadku stosowania (pomiędzy semaforem, a tarczą ostrzegawczą lub semaforem, a semaforem) sygnalizatorów powtarzających, to sygnalizatory te powtarzają wskazanie tarczy ostrzegawczej lub wskazanie z poprzedzającego semafora.

Następstwo sygnałów: tarcza ostrzegawcza / sygnalizator powtarzający* / semafor półsamoczynny:
*jeżeli jest zastosowany


Sygnały: Os1 / Sp1 / S1


Sygnały: Os2 / Sp2 / S2


Sygnały: Os2 / Sp2 / S3


Sygnały: Os2 / Sp2 / S4


Sygnały: Os2 / Sp2 / S5


Sygnały: Os3 / Sp3 / S6


Sygnały: Os3 / Sp3 / S7


Sygnały: Os3 / Sp3 / S8


Sygnały: Os3 / Sp3 / S9


Sygnały: Os4 / Sp4 / S10


Sygnały: Os4 / Sp4 / S10a


Sygnały: Os4 / Sp4 / S11


Sygnały: Os4 / Sp4 / S11a


Sygnały: Os4 / Sp4 / S12


Sygnały: Os4 / Sp4 / S12a


Sygnały: Os4 / Sp4 / S13


Sygnały: Os4 / Sp4 / S13aW przypadku gdy semafory znajdują się w odległości uniemożliwiającej postawienia między nimi tarczy ostrzegawczej to dany semafor pełni jednocześnie rolę tarczy ostrzegawczej dla następnego.

Sygnały: S1 / S5


Sygnały: S2 / S2


Sygnały: S2 / S3


Sygnały: S2 / S4


Sygnały: S2 / S5


Sygnały: S3 / S6


Sygnały: S3 / S7


Sygnały: S3 / S8


Sygnały: S3 / S9


Sygnały: S4 / S10


Sygnały: S4 / S10a


Sygnały: S4 / S11


Sygnały: S4 / S11a


Sygnały: S4 / S12


Sygnały: S4 / S12a


Sygnały: S4 / S13


Sygnały: S4 / S13a

Poniżej wybrane kolejne kombinacje następstw sygnałów na semaforach:


Sygnały: S9 / S1


Sygnały: S10 / S2Sygnały: S12a / S10


Sygnały: S13 / S1


Sygnały: S13a / S1


Następstwo sygnałów ma miejsce również przy ostatnim semaforze odstępowym samoczynnej blokady liniowej (SBL).
Ostatni semafor odstępowy SBL przed semaforem wjazdowym pełni rolę tarczy ostrzegawczej do tego semafora. Oprócz typowych sygnałowych wskazań semafora SBL, które w zależności od typu blokady są następujące: S1, S2, S3, S5, ostatni semafor SBL może wskazywać również sygnał S4.
Aby zwrócić na to uwagę maszynisty, semafor ten jest oznaczany wskaźnikiem W18.
Przy czterostawnej SBL w celu zwrócenia uwagi maszynisty, że następnym semaforem odstępowym będzie semafor pełniący rolę tarczy ostrzegawczej do semafora wjazdowego, na przedostatnim semaforze SBL umieszcza się wskaźnik W1.


Przykładowe następstwo sygnałów: ostatni semafor SBL - semafor wjazdowy 

Zobacz opis SBL - tutaj.