transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Sygnalizacja kolejowa > Tarcze ostrzegawcze

1) Ogólne informacje i oznaczenia tarcz ostrzegawczych
Tarcze ostrzegawcze dzielimy na trzy rodzaje: tarcze mechaniczne dwustawne, tarcze mechaniczne trzystawne, tarcze mechaniczne nieruchome i tarcze świetlne.
Zgodnie z zarządzeniem WTB-E10 tarcze ostrzegawcze oznacza się literami "To" z dodaniem nazwy semafora do którego dana tarcza ostrzegawcza się odnosi.

Kliknij aby powiększyć    Oznaczenie tarczy ostrzegawczej
2) Tarcze ostrzegawcze mechaniczne (opis i sygnały)

a) Tarcze mechaniczne dwustawne - składają się ze słupa, na którym znajduje się tarcza okrągła (dysk) obracająca się w osi poprzecznej.
Z prawej strony słupa znajduje się latarnia.

Sygnały na tarczach mechanicznych dwustawnych:
b) Tarcze mechaniczne trzystawne - składają się ze słupa, na którym znajduje się okrągła tarcza (dysk) obracająca się w osi poprzecznej.
Pod tarczą znajduje się ruchoma biała strzała oraz latarnie umieszczone z prawej strony słupa.

Sygnały na tarczach mechanicznych trzystawnych:
c) Tarcze mechaniczne nieruchome - składają się ze słupa, na którym znajduje się nieruchoma, okrągła tarcza (dysk).
Pomarańczowa latarnia umieszczona jest na tarczy.

Sygnał na tarczach mechanicznych nieruchomych:Maszynista widząc tarczę On powinien o tyle zwolnić prędkość pociągu, by mógł się zatrzymać przed semaforem, którego ta tarcza dotyczy. (Nie wie jaki sygnał podaje semafor).
Tarcze ostrzegawcze mechaniczne dwustawne i trzystawne oraz nieruchome ustawia się przed semaforami kształtowymi. Przed tarczami ostrzegawczymi ustawia się wskaźniki W1.

Kliknij aby powiększyć    Tarcza mechaniczna nieruchoma3) Tarcze ostrzegawcze świetlne (opis i sygnały)
Składają się ze słupa, na którym umieszczona jest głowica (oprawa) z dwiema latarniami (dwukomorowa) w jednym pionie: jedna ze szkłem pomarańczowym i jedna ze szkłem zielonym.
Możliwe jest również umieszczenie oprawy z jedną latarnią (jednokomorowa) ze szkłem pomarańczowym.

Sygnały na tarczach świetlnych:Tarcze ostrzegawcze świetlne ustawia się przed semaforami świetlnymi jak również przed semaforami kształtowymi. Przed tarczami ostrzegawczymi ustawia się wskaźniki W1.

Kliknij aby powiększyć    Tarcza ostrzegawcza świetlna (dwukomorowa)

Kliknij aby powiększyć    Tarcza ostrzegawcza świetlna (jednokomorowa)