transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Sygnalizacja kolejowa > Sygnalizatory powtarzające

1) Ogólne informacje i oznaczenia o sygnalizatorów powtarzających
Sygnalizatory powtarzające składają się ze słupa w kolorze szarym, na którym umieszczona jest głowica (oprawa) z trzema latarniami (trójkomorowa) w jednym pionie: jedna z soczewką pomarańczową, jedna z soczewką zieloną i jedna z soczewką białą (matową).
Sygnały te służą do informowania, jaki sygnał jest na semaforze znajdującym się za sygnalizatorem powtarzającym, patrząc w kierunku jazdy i odnoszą się zarówno do semaforów kształtowych, jak i świetlnych.
Dolne światło na sygnałach powtarzających jest zawsze białe, górne natomiast może być pomarańczowe lub zielone migające lub ciągłe.
Stosuje się je na szlakach bez blokady samoczynnej i w miejscach gdzie widoczność semafora jest nieprzepisowa.

Kliknij aby powiększyć   
Sygnalizatory powtarzające (sygnały Sp1)Oznaczenia sygnalizatorów powtarzających
Sygnalizatory powtarzające należy oznaczać literami „Sp” z dodaniem nazwy semafora, do którego się odnoszą. Na maszcie sygnalizatora powtarzającego pod tabliczką opisową należy umieszczać tabliczkę wskazującą czarnymi pasami pionowymi na białym tle, kolejność sygnalizatora powtarzającego licząc od sygnalizatora, do którego się odnosi. Można stosować więcej niż jeden, lecz nie więcej niż trzy sygnalizatory powtarzające.

 
Oznaczenie sygnalizatora i wskaźnik kolejności "I" (pierwszy sygnalizator powtarzający semafora C2)


W dokumentacji technicznej przy nazwie sygnalizatora powtarzającego należy dodać na początku rzymską cyfrę określającą kolejność umieszczenia sygnalizatora powtarzającego w kierunku od semafora (np. ISpA, IISpA, IIISpA).


2) Sygnały na sygnalizatorach powtarzających:


Sygnał Sp1 - semafor, do którego odnosi się sygnalizator, wskazuje sygnał "Stój"
Sygnał Sp2 - semafor, do którego odnosi się sygnalizator, wskazuje sygnał zezwalający na jazdę z maksymalną dozwoloną prędkością
Sygnał Sp3 - semafor, do którego odnosi się sygnalizator, wskazuje sygnał zezwalający na jazdę z prędkością nieprzekraczającą 100 km/h
Sygnał Sp4 - semafor, do którego odnosi się sygnalizator, wskazuje sygnał zezwalający na jazdę z prędkością nieprzekraczającą 40 lub 60 km/hPrzykładowe usytuowanie sygnalizatorów powtarzających
A - semafor wjazdowy (półsamoczynny)
ISpA, IISpA - sygnalizatory powtarzające semafora A
ToA - tarcza ostrzegawcza semafora A


Sygnalizatory powtarzające dla semafora X (z prawej) i Z (z lewej)