transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Sygnalizacja kolejowa > Tarcze ostrzegawcze przejazdowe

Ustawia się je przy torach, gdzie występują duże prędkości kursowania pociągów dla poinformowania maszynisty o sprawności działania sygnalizacji przejazdowej na najbliższym przejeździe kolejowo-drogowym wyposażonym w samoczynną sygnalizację przejazdową (ssp).

Kliknij aby powiększyć   
Tarcza ostrzegawcza przejazdowa

Tarcze ostrzegawcze przejazdowe należy oznaczać liczbą odpowiadającą kilometrowi i hektometrowi przejazdu. Dla tarczy przy torze nieparzystym ostatnią cyfrą w liczbie jest najbliższy hektometr nieparzysty (patrząc w kierunku jazdy), a dla tarczy przy torze parzystym – hektometr parzysty. Oznaczenie tarczy ostrzegawczej przejazdowej dla jazd kierunku przeciwnego od zasadniczego (niewłaściwego) należy uzupełnić przez dodanie litery „N”.

 
Przykładowe oznaczenia tarcz ostrzegawczych przejazdowych

Na trasie po tej samej stronie co tarcza ostrzegawcza przejazdowa umieszcza się wskaźnik W11p, a przed masztem tarczy wskaźnik W1.

Kliknij aby powiększyć  Kliknij aby powiększyć
Wskaźniki W11p
Na wskaźniku W11p może znajdować się jeden trójkąt lub dwa trójkąty. Ten pierwszy ustawia się w odległości 200 m, a ten z dwoma trójkątami w odległości 400 m, przed tarczą ostrzegawczą przejazdową.


Rezonatory torowe przy wskaźnikach W11p (200 m przed tarczą)
Zobacz opis torowych układów oddziaływania - tutaj.


Wskaźnik W1 - „Wskaźnik usytuowania”
Oznacza miejsce ustawienia tarczy ostrzegawczej dotyczącej semafora lub tarczy ostrzegawczej przejazdowej, a na szlakach z czterostawną samoczynną blokada liniową - przedostatniego semafora odstępowego blokady samoczynnej na szlaku przed semaforem wjazdowym.

Tarcze przejazdowe składają się z głowicy, w której zamontowane z dwie latarnie usytuowane w pionie, mogące świecić światłem białym oraz pod nimi, dwie latarnie usytuowane w poziomie, mogące świecić światłem pomarańczowym.
Oprawa umieszczona jest na słupie malowanym w biało - czarne pasy.

Sygnały na tarczach ostrzegawczych przejazdowych:

 
Sygnał Osp1
- Urządzenia sygnalizacji na przejeździe, do którego tarcza się odnosi, są niesprawne - jazda przez przejazd z prędkością do 20 km/h
Sygnał Osp2
- Urządzenia sygnalizacji na przejeździe, do którego tarcza się odnosi, są sprawne - jazda z największą dozwoloną prędkością

Kliknij aby powiększyć   
Sygnał Osp2


Żarówki sygnalizacyjne tarczy ostrzegawczej przejazdowej o mocy 12 W zasilane są prądem stałym 12 V (inne sygnalizatory zasilane są prądem przemiennym). Zobacz opis zasilania sygnalizatorów tutaj.

W stanie zasadniczym (gdy nie jedzie pociąg) tarcze ostrzegawcze przejazdowe są wygaszone. Gdy pociąg przejedzie przez torowe urządzenie punktowego oddziaływania (czujnik CTI) następuje uruchomienie urządzeń ssp, po czym aparatura sterująco - kontrolna sprawdza prawidłowość działania ssp i powoduje wyświetlenie odpowiedniego sygnału na tarczy. W ramach kontroli działania urządzeń rogatkowych sprawdzana jest też ciągłość drąga zapory (czy nie jest złamany).
W przypadku gdy tarcza pozostaje ciemna po przejeździe przez urządzenie punktowego oddziaływania, to znaczy, że urządzenia są niesprawne.


Urządzenie punktowego oddziaływania - czujnik CTI

Informacje na temat przejazdów kolejowo-drogowych znajdują się tutaj się - tutaj.