transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Sygnalizacja kolejowa > Semafory świetlne

1) Ogólne informacje o semaforach świetlnych
Semafor to sygnalizator pociągowy umożliwiający przekazywanie sygnału „stój” oraz w zależności od przeznaczenia innych sygnałów pociągowych. Składa się z oprawy (głowicy) umieszczonej na słupie (duży semafor) lub podstawie (gdy semafor karzełkowy).

Na semaforach podaje się światła koloru: czerwonego, zielonego, pomarańczowego lub białego. Obraz sygnałowy może być podawany jednym lub dwoma światłami jednocześnie.
Semafory mogą być od 1-no do 6-cio komorowych (1-6 latarni). Dodatkowo pod głowicą semafora, mogą być zamontowane latarnie zwane pasami świetlnymi, wyświetlającymi sygnały w kolorze zielonym lub pomarańczowym.

Kliknij aby powiększyć   
Głowica semafora (zadaszenia latarni)


Kliknij aby powiększyć   
Głowica semafora (drabinka i klapy inspekcyjne latarni)


Kliknij aby powiększyć   
Semafor 5-komorowy z pasem świetlnymKliknij aby powiększyć   
Sygnał S1 "stój"

 2) Semafory półsamoczynne - opis i oznaczenia
Maszty tych semaforów malowane są w biało - czerwone pasy, a na ich obsługę ma wpływ człowiek, jak również współpracują z Samoczynną Blokadą Liniową.
Po przejechaniu pojazdu trakcyjnego za semafor półsamoczynny, na skutek oddziaływania taboru na czujniki torowe, aktualnie wyświetlany sygnał automatycznie zmienia się na S1 - Stój, który jest sygnałem zasadniczym semafora.
Wskazania takich semaforów są bezwzględne, to znaczy, że sygnał S1 "Stój" jest bezwzględny i jego pominięcie może nastąpić wyłącznie w drodze porozumienia obsługi ruchowej z maszynistą (rozkaz pisemny "S").

Kliknij aby powiększyć   
Semafor półsamoczynny czterokomorowy


Kliknij aby powiększyć   
Semafor półsamoczynny pięciokomorowy


Kliknij aby powiększyć   
Semafor półsamoczynny sześciokomorowyPowyższy semafor jest pozostałością starego systemu sygnalizacji gdy nie istniały jeszcze światła sygnałowe migowe.
Klasyczny semafor szcześciokomorowy ma latarnie sygnałowe w kolorach: pomarańczowa, czerwona, pomarańczowa, zielona, biała, zielona.

W niektórych przypadkach można spotkać semafory świetlne na wysokim maszcie. Powodem takiego rozwiązania jest spełnienie normy widoczności sygnału bez konieczności stawiana sygnalizatora powtarzającego.
Poniższa fotografia przedstawia taki semafor w okolicach stacji Bydgoszcz Główna.

Kliknij aby powiększyć   
Semafor pięciokomorowy na wysokim maszcie


Kliknij aby powiększyć   
Semafory podwieszone do konstrukcji bramkowejGdy skrajnia toru nie umożliwia ustawienia semafora normalnej wysokości stosuje się wtedy sygnalizatory karzełkowe.
Zgodnie z wytycznymi instrukcji Ie-4 semafory karzełkowe nie mogą być stosowane na szlakach i na stacjach przy torach głównych zasadniczych oraz przy torach, po których odbywają się jazdy pociągów bez zatrzymania.

Kliknij aby powiększyć   
Semafor karzełkowy trójkomorowy półsamoczynny


Kliknij aby powiększyć   
Semafor karzełkowy czterokomorowy półsamoczynnyPoniższa fotografia przedstawia semafor półsamoczynny sześciokomorowy specjalnej budowy, w związku z brakiem miejsca na zastosowanie typowego pionowego układu latarń.

Kliknij aby powiększyć   
Semafor sześciokomorowy specjalnej budowy
Oznaczenia semaforów półsamoczynnych:
1. Semafory na posterunkach ruchu należy oznaczać kolejnymi dużymi literami alfabetu zgodnie z kierunkiem kilometrowania linii od strony lewej do prawej patrząc w kierunku sygnalizacji.

2. Dla semaforów wyjazdowych, drogowskazowych i wyjątkowo wjazdowych oznaczenie literowe może być uzupełnione numerem toru przy którym stoi dany semafor (np. H1, H3, H5). Jeżeli semafor służy również do sygnalizowania jazd manewrowych to jego opis należy uzupełnić małą literą „m” – np. H1m.
W praktyce dotychczasowej przy opisie sygnalizatorów jest oznaczana prędkość, to znaczy, semafor wyświetlający sygnał zezwalający na jazdę bez ograniczenia prędkości posiada oznaczenie literowe bez żadnego znacznika, sygnalizator podający sygnał zezwalający na jazdę bez ograniczenia prędkości oraz z ograniczeniem prędkości posiada oznaczenie literowe ze znacznikiem „1/2” np. H1/2, sygnalizator podający sygnał zezwalający na jazdę tylko z ograniczeniem prędkości posiada znacznik „2”, np. H2.

Kliknij aby powiększyć   
Oznaczenie semafora zezwalającego na jazdę bez ograniczenia prędkości oraz z ograniczeniem prędkości (1/2)


Kliknij aby powiększyć   
Oznaczenie semafora zezwalającego na jazdę bez ograniczenia prędkości oraz z ograniczeniem prędkości (1/2) i posiadającego możliwość wyświetlenia sygnału zezwalającego na jazdę manewrową (m). Cyfra 9 to numer toru


Kliknij aby powiększyć   
Oznaczenie semafora zezwalającego na jazdę tylko z ograniczeniem prędkości (2)3. Między kolejnymi grupami semaforów (semafory wjazdowe, wyjazdowe itp.) należy przewidzieć zapas oznaczeń literowych na ewentualną rozbudowę.

4. Sygnalizatory sygnału zastępczego należy oznaczać literami „Sz” z dodaniem numeru toru, przy którym stoją, np. „Sz1n”. Oznaczenie takie będzie miał sygnalizator do sygnalizowania wjazdu na posterunek ruchu z toru przeciwnego do zasadniczego (niewłaściwego) nr 1.Kolejność nadawania nazw semaforów (sygnalizatorów)

Powyższa zasada kolejności nadawania nazw sygnalizatorów dotyczy wszystkich sygnalizatorów (zarówno świetlnych jak i kształtowych).


3) Semafory samoczynne SBL - opis i oznaczenia
Semafory samoczynne stosuje się na szlakach z Samoczynną Blokadą Liniową, gdzie pełnią rolę semaforów odstępowych. Maszty tych semaforów malowane są na kolor biały. Działają samodzielnie (bezobsługowo), a sygnały na nich podawane są w wyniku ruchu pociągów - czujniki torowe, na podstawie oddziaływania przejeżdżającego taboru, odpowiednio przekazują sygnały do urządzeń automatyki SBL, które powodują wyświetlanie odpowiednich obrazów sygnałowych.
Sygnały na tych semaforach są względne, to znaczy, że gdy semafor wskazuje sygnał S1 "Stój" maszynista może po zatrzymaniu pociągu kontynuować jazdę nie przekraczając prędkości 20 km/h do czasu minięcia semafora wskazującego już sygnał zezwalający na jazdę.
Prędkość jest ograniczona, aby w momencie zauważenia końca poprzedniego pociągu, maszynista mógł odpowiednio wcześniej wyhamować.

Kliknij aby powiększyć   
Semafor samoczynny SBL - trójkomorowy

Oznaczenia semaforów samoczynnych SBL:
Semafory samoczynne (odstępowe) SBL należy oznaczać liczbą odpowiadającą kilometrowi i hektometrowi linii kolejowej, w którym semafor jest umieszczony. Dla semafora przy torze nieparzystym ostatnią cyfrą w liczbie jest najbliższy hektometr nieparzysty (patrząc w kierunku jazdy), a dla semaforów przy torze parzystym – hektometr parzysty. Zasada ta dotyczy również oznaczania semaforów samoczynnych na linii jednotorowej.
Na liniach wyposażonych w Samoczynną Blokadę Liniową dwukierunkową numery semaforów dla jazd kierunku przeciwnego do zasadniczego należy uzupełnić przez dodanie na końcu litery „N”.
Na liniach wielotorowych, dla powiązania semaforów z linią, do której się odnoszą semafory, w oznaczeniu jak wyżej należy dopisać oznacznik literowy wyróżniający daną linię np. dla torów podmiejskich 222P, 222PN, a dla torów dalekobieżnych 222D, 222DN.

Kliknij aby powiększyć   
Oznaczenie semafora samoczynnego odstępowego (tor zasadniczy)


Kliknij aby powiększyć   
Oznaczenie semafora samoczynnego odstępowego (tor przeciwny do zasadniczego)


Kliknij aby powiększyć   
Semafory samoczynne odstępowe toru zasadniczego i przeciwnegoDokładne informacje o działaniu Samoczynnej Blokady Liniowej można znaleźć tutaj.


Na wyznaczonych liniach, stosuje się semafory samoczynne czterokomorowe. Umożliwiają one podanie sygnału świetlnego S1a.
W czwartej komorze (dolnej) semafora znajduje się soczewka światła czerwonego, dzięki czemu możliwe jest podanie dwóch świateł czerwonych w tym to dolne jest migające.

Sygnał S1a - „Stój – absolutny zakaz wjazdu do tunelu”
Czerwone migające światło wyświetlone jednocześnie z sygnałem S1 „Stój” na semaforze samoczynnym (odstępowym) oznacza:
   a) absolutny zakaz przejazdu obok semafora odstępowego samoczynnego wskazującego sygnał S1 „Stój”, ustawionego przed wjazdem do tunelu,
   b) że, pociąg zatrzymany przed sygnałem S1a może jechać dalej, gdy sygnał ten zostanie wyłączony oraz dodatkowo drużyna pociągowa otrzyma zezwolenie na wjazd do tunelu przekazane za pomocą urządzeń łączności przez właściwego dyżurnego ruchu lub ustnie przez uprawnionego pracownika.

Semafory umożliwiające podanie sygnału S1a zastosowane są w Tunelu Średnicowym na szlakach Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia i Warszawa Wschodnia – Warszawa Centralna oraz Łódź Widzew - Łódź Fabryczna.

Podsumowując:
Zastosowanie sygnału S1a (czerwone, czerwone migające) jest konieczne, gdyż według Instrukcji Ie-1 pociąg zatrzymany sygnałem S1 "Stój" na semaforze samoczynnym (odstępowym) może kontynuować jazdę na widoczność z prędkością nie przekraczającą 20 km/h. Podanie sygnału S1a zabrania kategorycznie kontynuowania jazdy.

Kliknij aby powiększyć   
Semafor samoczynny czterokomorowy

4) Sygnały na semaforach świetlnych półsamoczynnych
Zasadniczym sygnałem na semaforach półsamoczynnych jest sygnał S1 "Stój". Pozostałe obrazy sygnałowe, używane w sygnalizacji na PKP, odnoszą się do dozwolonej prędkości jazdy i wskazują:

- największą dozwoloną na danym odcinku linii wskazaną w służbowym
  rozkładzie jazdy,
- prędkość ograniczoną do 100 km/h, 60 km/h lub 40 km/h

Jeżeli obraz sygnałowy składa się z dwóch świateł, to dolne światło jest zawsze pomarańczowe ciągłe, górne zaś światło może być zielone lub pomarańczowe, ciągłe lub migające.
Uzupełnieniem dolnego światła pomarańczowego może być stosowany poziomy pas świetlny koloru zielonego (ograniczenie prędkości do 100 km/h) i pomarańczowego (ograniczenie prędkości do 60 km/h).

Kliknij aby powiększyć    Kliknij aby powiększyć  
Pas świetlny

Sygnał zastępczy Sz
Sygnał ten podaje się w razie niemożności normalnego podania sygnału zezwalającego na jazdę (usterka urządzeń sterujących / kontrolnych) lub dla sygnalizowania jazdy w tzw. przebiegu niezorganizowanym (bez zamknięcia i utwierdzenia drogi przebiegu - że jest ona niezabezpieczona zależnościami, tylko zwyczajnie ułożona).
Gdy jazda na sygnale zastępczym odbywa się po szlaku z Samoczynną Blokadą Liniową maszynista nie może przekraczać prędkości jazdy 20 km/h, aż do semafora samoczynnego odstępowego SBL, wskazującego poprawny sygnał.
Przy wjeździe na szlak bez SBL prędkość w takim przypadku nie może przekraczać 40km/h.

Wyświetlenie sygnału zastępczego nie wpływa na zmianę sygnałów podawanych przez sygnalizatory powtarzające i tarcze ostrzegawcze. To znaczy, że po podaniu sygnału zastępczego na semaforze powyższe sygnalizatory wskazują, że semafor podaje sygnał zabraniający jazdy.


Sygnał zastępczy na sygnalizatorach


Jeżeli wyjazd odbywa się z wydzielonej grupy torów, przy których nie ma semaforów wyjazdowych, zezwolenie na jazdę należy sygnalizować sygnałem zezwalającym na semaforze wyjazdowym grupowym, a przy torze z którego przygotowany jest wyjazd dodatkowo sygnalizatorem z białym światłem migowym po wygaszeniu światła czerwonego. W takim przypadku wyświetlenie białego światła migowego powinno następować po wyświetleniu sygnału zezwalającego na semaforze wyjazdowym grupowym.

Sygnalizatory zlokalizowane przy grupie torów są semaforami drogowskazowymi, dwukomorowymi, wyposażonymi w latarnie koloru czerwonego (górna) oraz białego (dolna). Semafory te z definicji są równocześnie semaforami kończącymi przebieg wjazdowy od semafora wjazdowego.

Kliknij aby powiększyć   
Semafor drogowskazowy dwukomorowy


Kliknij aby powiększyć   
Semafor drogowskazowy, dwukomorowy karzełkowySygnały na semaforach przy wyjeździe z grupy torów


W przypadku, gdy wjazd z semafora wjazdowego kończy się torem ślepym - bez możliwości kontynuowania jazdy, to na końcu toru ustawiony jest semafor drogowskazowy jednokomorowy z latarnią światła czerwonego. Semafor taki umieszczony na końcu toru przebiegowego obok kozła oporowego oznacza miejsce zakończenia przebiegu pociągowego.

  
Semafor drogowskazowy jednokomorowySemafor ten dawniej nazywany był semaforem zaporowym, co było trochę niejednoznaczne, gdyż tak naprawdę każdy semafor jest "zaporowy" - wyświetla w stanie zasadniczym sygnał S1 "Stój". Omawiane powyżej semafory jednokomorowe drogowskazowe pełnią w takim przypadku rolę sygnałów stałego zamknięcia toru, analogicznie jak tarcze zaporowe nieruchome - sygnał Z1.


Tarcza zaporowa stała - sygnal Z1

W przypadku, gdy z toru na którym kończy przebieg pociągowy i nie ma możliwości dalszego kontynuowania jazdy pociągowej, natomiast infrastruktura torowa umożliwia prowadzenie jazdy manewrowej (tor nie jest zakończony kozłem oporowym), stosuje się semafory drogowskazowe dwukomorowe. Górna latarnia w takim semaforze ma kolor czerwony, natomiast dolna biały. Dzięki zastosowaniu komory światła białego, możliwe jest podanie sygnału zezwalającego na jazdę manewrową "Ms2".
Jest to semafor analogicznej budowy jak ten opisany wyżej w ramach wyjazdu z torów grupowych lecz w jego oznaczeniu poza numerem semafora widnieje oznaczenie "m", informujące o możliwości wyświetlenie sygnału manewrowego.5) Sygnały na semaforach świetlnych samoczynnych (SBL)


Dwustawna SBLTrzystawna SBLCzterostawna SBL

Dokładne informacje o działaniu Samoczynnej Blokady Liniowej można znaleźć tutaj.