transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Sygnalizacja kolejowa > Budowa i zasilanie sygnalizatorów świetlnych

Sygnalizatory świetlne składają się z oprawy (głowicy) umieszczonej na słupie, zwanym masztem (wysoki semafor) lub podstawie (gdy semafor karzełkowy).

Na sygnalizatorach świetlnych w zależności od typu podaje się sygnały koloru: czerwonego, zielonego, pomarańczowego, niebieskiego lub białego.
Sygnalizatory świetlne mogą być od 1-no do 6-cio komorowe (1-6 latarni).


Schemat przykładowego sygnalizatora

Kliknij aby powiększyć    Stalowy fundament sygnalizatora

Kliknij aby powiększyć    Fundament betonowy sygnalizatora


Żarówki w sygnalizatorach świetlnych zasilane są napięciem 12 V prądu przemiennego (AC) i mają moc 24 W. Żarówki rezerwowe mają moc 12 W.
W żarówki rezerwowe wyposażone są latarnie świateł
- czerwonych w semaforach,
- pomarańczowych w tarczach ostrzegawczych,
- niebieskich w tarczach manewrowych,
- białych w sygnalizatorach powtarzających.

W związku z tym, że żarówki rezerwowe mają mniejszą moc to świecą dłużej lecz słabiej. Żarówki główne i rezerwowe świecą jednocześnie. Przepalenie żarówki głównej jest sygnalizowane poprzez przyciemnienie powtarzacza na pulpicie w nastawni natomiast przepalenie żarówki rezerwowej powoduje wygaszenie tego powtarzacza.Sygnalizatory świetlne i układ żarówek

Zasilanie semaforów jest realizowane napięciem 230 V AC, które jest przetwarzane w transformatorach zasilających na napięcie 110 V AC i doprowadzane do głowicy sygnalizatora.
Ważną kwestią jest fakt, że w obwodzie światła czerwonego powinien być oddzielny transformator zasilający, co zapobiega powstawaniu fałszywych obrazów sygnałowych przy jednym zwarciu żył kabla.
Światła sygnałów zezwalających na jazdę są zasilane ze wspólnego dla wszystkich semaforów transformatora grupowego. Podobnie światła sygnałów zastępczych mają swoje własne zasilacze grupowe.

W każdej komorze sygnałowej znajduje się indywidualny transformator dla każdej żarówki, który przetwarza doprowadzone kablowo napięcie 110 V.


Soczewki zewnętrzne sygnalizatorów świetlnych posiadają sektory odchylające strumień światła o kąt 55 stopni tak, by maszynista widział wskazanie semafora stojąc pojazdem trakcyjnym blisko niego.

Kliknij aby powiększyć    Soczewka zewnętrzna i sektor odchylający (opis na pow.)


Kliknij aby powiększyć    Głowica sygnalizatora (zadaszenia latarni)

Kliknij aby powiększyć    Głowica sygnalizatora (drabinka i klapy inspekcyjne latarni)


Na liniach zelektryfikowanych sygnalizatory świetlne jaki i inne urządzenia infrastruktury kolejowej są uszynione, czyli celowo połączone z szynami torów (siecią powrotną prądu trakcyjnego) W przypadku zetknięcia się sieci jezdnej z urządzeniami, znajdującymi się przy torach na skutek na przykład oberwania się sieci lub przebicia, nastąpi bezpośrednie zwarcie sieci trakcyjnej - popłynie duży prąd zwarciowy, który spowoduje zadziałanie zabezpieczeń w podstacji trakcyjnej, a tym samym wyłączenie napięcia w sieci.