transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Sygnalizacja kolejowa > Sygnały zamknięcia toru

Sygnały zamknięcia toru są to między innymi sygnały na tarczach zaporowych, wykolejnicach, obrotnicach, wagach, kozłach oporowych oraz punktach przestawczych zestawów kołowych.
Tarcza zaporowa nadaje sygnał zabraniający albo zezwalający na jazdę po torach stacyjnych. Latarnie tarcz zaporowych zainstalowane są na słupkach.


Sygnały na tarczach zaporowych ruchomych
Sygnał Z1
- zakaz jazdy
Sygnał Z2
- jazda dozwolona

Sygnał Z1 "zakaz jazdy" na tarczach zaporowych dotyczy zarówno jazd manewrowych jak i jazd pociągowych. Sygnał Z2 "jazda dozwolona" dotyczy jazd manewrowych. Wyjątek stanowi sytuacja, że jest on podany razem z sygnałem zezwalającym na jazdę na semaforze - w takim przypadku zezwala na jazdę pociągową (wyjazd pociągu). Tarcze zaporowe mogą nie być podświetlane, ale wtedy wymaga się by były wykonane z materiałów odblaskowych.

Kliknij aby powiększyć  
Tarcza zaporowa kształtowa - sygnał Z1

Z tyłu tarcze zaporowe posiadają dwa białe punkty świetlne wsteczne, które w ułożeniu poziomym informują, że tarcza wskazuje sygnał zabraniający jazdy, a w położeniu ukośnym sygnał zezwalający na jazdę.

Kliknij aby powiększyć   
Światła wsteczne z tyłu tarczy zaporowej - sygnał Z1


Na końcach torów (np. przy kozłach oporowych) stosuje się tarcze zaporowe nieruchome, wskazujące sygnał Z1. Latarnie takie z tyłu posiadają jeden punkt świetlny wsteczny.


Tarcza zaporowa nieruchoma - sygnał Z1

Kliknij aby powiększyć  
Tarcza zaporowa nieruchoma - podświetlana (1) i w formie wskaźnika odblaskowego (2) - sygnał Z1

   
Sygnały zamknięcia toru przy wykolejnicach realizują latarnie wykolejnicowe. Nadają one sygnały wskazujące, czy wykolejnica jest na torze, czy jest zdjęta z toru. Do podawania sygnału o położeniu wykolejnicy może być zastosowana latarnia mechaniczna lub latarnia elektryczna z trzema punktami świetlnymi. Sygnały wsteczne na latarniach mechanicznych wykolejnicy stanowią dwa białe punkty świetlne. Dla sygnału wskazującego sygnał zezwalający na jazdę ustawione są one w pionie, a dla sygnału zabraniającego jazdy - w poziomie.


Sygnały na latarniach mechanicznych wykolejnic
Sygnał Z1wk - stój - wykolejnica na torze
Sygnał Z2wk - jazda dozwolna - wykolejnica zdjęta z toru

Kliknij aby powiększyć    Kliknij aby powiększyć
Sygnały na latarnii wykolejnicy

W przypadku latarń elektrycznych przy wykolejnicach obraz wsteczny jak analogiczny jak sygnał zasadniczy.


Sygnały na latarni elektrycznej wykolejnicy (LED)


Sygnały przy wykolejnicach
1 - Z2wk
2 - Z1wk
A - napęd wykolejnicy (tu: elektryczny)
B - cięgno napedu

Więcej informacji o wykolejnicach znajduje się tutaj.


Sygnały dotyczące obrotnic: Z1o i Z2o oraz wag pomostowych Z1wg, Z2wg i ewentualnych innych urządzeniach nadaje się za pomocą latarni która wskazuje obraz sygnałowy w formie okrągłej tarczy z czarną kreską. Tarcze te mogą być wykonane jako niepodświetlane pod warunkiem ich wykonania z materiałów odblaskowych.


Sygnały na latarniach obrotnic i wag pomostowych

Sygnał Z1p stosuje się przy stanowiskach do zmiany rozstawu kół. Jeżeli pojazd nie jest wyposażony w zestawy kołowe umożliwiające zmianę rozstawu kół (tor normalny / tor szeroki) to ich wjazd za omawianą tarczę jest zabroniony. Tarcza taka moze nie być podśweitlana ale w takeij sytuacji powinna być wykonana jako odblaskowa.


Sygnał Z1p - Stój, wjazd pojazdów z nieprzesuwnymi kołami zabroniony

Więcej informacji o zestawch kołowych przystosowanych do zmiany szerokości rozstawu kół znajduej sie tutaj.