transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Sygnalizacja kolejowa > Sygnały zamknięcia toru

Sygnały zamknięcia toru są to między innymi sygnały na tarczach zaporowych, wykolejnicach, obrotnicach, wagach, kozłach oporowych oraz punktach przestawczych zestawów kołowych.

Tarcza zaporowa nadaje sygnał zabraniający albo zezwalający na jazdę po torach stacyjnych. Latarnie tarcz zaporowych zainstalowane są na słupkach.


Sygnały na tarczach zaporowych

Sygnał Z1 "zakaz jazdy" na tarczach zaporowych dotyczy zarówno jazd manewrowych jak i jazd pociągowych. Sygnał Z2"jazda dozwolona" dotyczy jazd manewrowych, chyba, że podany jest równocześnie z sygnałem zezwalającym na jazdę na semaforze, to zezwala na jazdę pociągową (wyjazd pociągu).
Pociąg zatrzymany przed tarczą zaporową nadającą sygnał Z1 może jechać dalej na rozkaz, doręczony lub przekazany za pomocą urządzeń łączności drużynie pociągowej.
Dopuszcza się aby tarcze te były niepodświetlane, ale w takiej sytuacji powinny być wykonane z materiałów odblaskowych.


Kliknij aby powiększyć    Tarcza zaporowa kształtowa - sygnał Z1

Z tyłu tarcze zaporowe posiadają dwa białe punkty świetlne wsteczne, które w ułożeniu poziomym informują, że tarcza wskazuje sygnał zabraniający jazdy, a w położeniu ukośnym sygnał zezwalający na jazdę.

Kliknij aby powiększyć    Światła wsteczne z tyłu tarczy zaporowej - sygnał Z1


Na końcach torów (np. przy kozłach oporowych) stosuje się tarcze zaporowe nieruchome, wskazujące sygnał Z1. Latarnie takie z tyłu posiadają jeden punkt świetlny wsteczny.

Kliknij aby powiększyć    Tarcza zaporowa nieruchoma

Kliknij aby powiększyć    Światło wsteczne tarczy zaporowej nieruchomejSygnały zamknięcia toru przy wykolejnicach realizują latarnie wykolejnicowe. Nadają one sygnały wskazujące, czy wykolejnica jest na torze, czy jest zdjęta z toru. Do podawania sygnału o położeniu wykolejnicy może być zastosowana latarnia mechaniczna lub latarnia elektryczna z trzema punktami świetlnymi.


Sygnały na latarniach wykolejnic


Kliknij aby powiększyć    Sygnały na wykolejnicy

Sygnały wsteczne na latarniach mechanicznych wykolejnicy stanowią dwa białe punkty świetlne. Dla sygnału wskazującego sygnał zezwalający na jazdę ustawione są one w pionie, a dla sygnału zabraniającego jazdy - w poziomie.

Kliknij aby powiększyć    Światła wsteczne latarni mechanicznej wykolejnicy


W przypadku latarń elektrycznych przy wykolejnicach obraz wsteczny jak analogiczny jak sygnał zasadniczy.Sygnały dotyczące obrotnic: Z1o i Z2o oraz wag pomostowych Z1wg, Z2wg i ewentualnych innych urządzeniach nadaje się za pomocą latarni która wskazuje obraz sygnałowy w formie okrągłej tarczy z czarną kreską. Dopuszcza się aby tarcze te były niepodświetlane, ale w takiej sytuacji powinny być wykonane z materiałów odblaskowych.


Sygnały na latarniach obrotnic i wag pomostowych


Sygnał Z1p stosuje się przy stanowiskach do zmiany rozstawu kół. Jeżeli pojazd nie jest wyposażony w zestawy kołowe umożliwiające zmianę rozstawu kół (tor normalny / tor szeroki) to ich wjazd za omawianą tarczę jest zabroniony. Dopuszcza się, aby tarcze te były niepodświetlane, ale w takiej sytuacji powinny być wykonane z materiałów odblaskowych.


Sygnał Z1p „Stój, wjazd pojazdów z nieprzesuwnymi kołami zabroniony