transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Sygnalizacja kolejowa > Wskaźniki zwrotnicowe

Przy rozjazdach zwyczajnych, łukowych jednostronnych i dwustronnych oraz krzyżowych pojedynczych stosuje się wskaźniki w formie latarń mechanicznych (starsze rozwiązania) lub latarń elektrycznych (najnowsze rozwiązania).
Poniżej wykaz stosowanych wskaźników:

Kliknij aby powiększyć   
Wskaźnik Wz1 „Jazda na wprost”

Zwrotnica nastawiona w kierunku prostym lub przy rozjazdach łukowych jednostronnych w kierunku łuku o większym promieniu dla jazdy na ostrze lub z ostrza.


   
Wskaźnik Wz2 „Jazda na ostrze”

Zwrotnica nastawiona na kierunek zwrotny. Przy rozjazdach łukowych jednostronnych – w kierunku łuku o mniejszym promieniu, przy rozjazdach dwustronnych łukowych – po jednym z łuków.


Kliknij aby powiększyć   
Wskaźnik Wz3 „Jazda z ostrza”

Zwrotnica nastawiona w kierunku zwrotnym, przy rozjazdach łukowych jednostronnych – w kierunku łuku o mniejszym promieniu.


Kliknij aby powiększyć   
Wskaźnik Wz4 „Jazda z ostrza”

Zwrotnica rozjazdu dwustronnego łukowego nastawiona do jazdy z lewego albo z prawego toru.


Kliknij aby powiększyć   
Wskaźnik kierunku przy rozjeździe zwyczajnym
Przy rozjazdach krzyżowych podwójnych stosuje się następujące wskaźniki:

Kliknij aby powiększyć   

Wskaźnik Wz5 „Jazda po prostej w prawo”
Jazda w kierunku prostym z lewego toru przed rozjazdem na prawy tor za rozjazdem.


Kliknij aby powiększyć   
Wskaźnik Wz6 „Jazda po prostej w lewo”

Jazda w kierunku prostym z prawego toru przed rozjazdem na lewy tor za rozjazdem.


Kliknij aby powiększyć   

Wskaźnik Wz7 „Jazda po łuku w lewo”
Jazda w kierunku zwrotnym z lewego toru przed rozjazdem na lewy tor za rozjazdem.


Kliknij aby powiększyć   
Wskaźnik Wz8 „Jazda po łuku w prawo”

Jazda w kierunku zwrotnym z prawego toru przed rozjazdem na prawy tor za rozjazdem.


Kliknij aby powiększyć   
Wskaźnik kierunku przejazdu po rozjeździe krzyżowym