transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Szczegółowy opis rozwiązań technicznych taboru > Układy przeniesienia napędu w pojazdach spalinowych

W trakcji spalinowej nie jest możliwe bezpośrednie przenoszenie momentu obrotowego z silnika spalinowego na zestawy kołowe jak to ma miejsce w trakcji elektrycznej, gdzie prędkość obrotową silników trakcyjnych reguluje się płynnie od wartości obrotów równej 0 do obrotów maksymalnych.
Konieczne więc w tym przypadku jest zastosowanie pośrednich układów napędu trakcyjnego, które włączone są pomiędzy wał silnika spalinowego, a zestawy kołowe.
Ze względu na zastosowany układ rozróżnia się trzy podstawowe rodzaje pojazdów spalinowych: pojazdy trakcyjne spalinowe z przekładnią elektryczną, mechaniczną, hydrauliczną lub hydrostatyczną.

  Pojazdy spalinowe z przekładnią elektryczną  Pojazdy spalinowe z przekładnią mechaniczną  Pojazdy spalinowe z przekładnią hydrauliczną
  Pojazdy spalinowe z przekładnią hydrostatyczną