transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Szczegółowy opis rozwiązań technicznych taboru > Układy przeniesienia napędu w pojazdach spalinowych

Do napędu pojazdów spalinowych wykorzystuje się najczęściej silniki cieplne wysokoprężne z turbodoładowaniem. Istnieją też pojazdy z silnikami przystosowanymi do zasilania sprężonym gazem CNG. W zależności od rodzaju i przeznaczenia pojazdu stosuje się w nim jeden lub więcej silników spalinowych.
W lokomotywach spalinowych można spotkać silniki spalinowe o mocach od 100 do 4000 kW, w zespołach trakcyjnych i wagonach silnikowych silniki mają najczęściej moc w przedziale 200-500 kW. Jeżeli lokomotywy elektryczne wyposażone są w moduły dojazdowe, to w takiej sytuacji zabudowane są silniki spalinowe w przedziale mocy 300-600 kW. W pojazdach technicznych typu wózki motorowe, pojazdy sieciowe spotkamy najczęściej silniki o mocy od 150-400 kW.
W zależności od zastosowania i dostępnego miejsca na zabudowę montowane są silniki z cylindrami w układzie V oraz w układzie rzędowym. Najczęściej stosowane są silniki 6, 12 i 16 cylindrowe.

 

   
Przykładowe silniki wysokoprężne dużych mocy pow. 3000 kW (V16)

 

Przykładowe silniki wysokoprężne V12 o mocy ok. 700 kW i 1500 kW


Przykładowy silnik wysokoprężny rzędowy L6 o mocy ok. 400 kW


Starego typu silnik - a8c22W z lokomotywy serii SM31

   
 
Układ turbosprężarek

   
Układ silnika "V" - widoki w przekroju (1,2 - opis na 1 powiększeniu) i głowice cylindrów (3)

   
Odwrócony blok silnika starego typu - a8c22 (1), blok nowoczesnego silnika V12 (2) i wnętrze bloku silnika rzędowego (3)

 
 
Przykładowe: wał korbowy (1) i korbowody z tłokami (
3)

 
Przykładowe wałki rozrządu (1) i głowica silnika z wałkiem rozrządu i zaworami (2)


   
Lokomotywa z silnikiem spalinowym zasilanym gazem CNG (przekładnia elektryczna - prądnica - fot. 3)
 

W trakcji spalinowej nie jest możliwe przenoszenie momentu obrotowego z silnika spalinowego na zestawy kołowe z zastosowaniem przekładni o stałym przełożeniu (reduktora) jak to ma miejsce w trakcji elektrycznej, w której  prędkość obrotową silników trakcyjnych reguluje się płynnie od wartości obrotów równej 0 do obrotów maksymalnych.
Konieczne więc w tym przypadku jest zastosowanie pośrednich układów przeniesienia napędu trakcyjnego, które włączone są pomiędzy wał silnika spalinowego, a zestawy kołowe, i które odpowiadają za taki dobró przełożeń by obroty i moc silnika były optymalne w odniesieniu do aktualnego obciążenia i prędkości jazdy pojazdu.

Pod względem stosowanych układów przeniesienia napędu rozróżnia się: 

  Pojazdy spalinowe z przekładnią elektryczną


  Pojazdy spalinowe z przekładnią mechaniczną

  Pojazdy spalinowe z przekładnią hydrauliczną - hydrodynamiczną i hydromechaniczną

  Pojazdy spalinowe z przekładnią hydrauliczną - hydrostatyczną