transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Podtorze i nawierzchnia torowa > Bezpodsypkowa budowa nawierzchni szynowych (system EBS)

System podpór blokowych w otulinie – EBS jest to kompletny system podpór szynowych stosowany w bezpodsypkowych konstrukcjach nawierzchni kolejowych, a także tramwajowych. W systemie tym szyny przytwierdzone są do pojedynczych niezależnych betonowych podpór blokowych, zamiast do podkładów belkowych lub blokowych. Podpory te są stabilnie i sprężyście sklejone z betonem podbudowy nawierzchni za pomocą otuliny z masy zalewowej. Rozwiązanie to zapewnia sprężyste przenoszenie obciążeń od pojazdów szynowych i tłumienie drgań wywołanych ich przejazdem. Sprężyste posadowienie podpór blokowych i szyn wpływa korzystnie również na redukcję poziomu hałasu emitowanego od ruchu pojazdów. szynowych. Prócz redukcji drgań i hałasu, system EBS zapewnia także zwiększony komfort jazdy pociągami.

Omawiane rozwiązanie konstrukcji nawierzchni było zastosowane już w wielu krajach Europy. W Polsce po raz pierwszy zastosowano system podpór blokowych EBS przy modernizacji nawierzchni torowej w Tunelu Średnicowym pomiędzy stacją Warszawa Śródmieście, a przystankiem osobowym Warszawa Powiśle. Modernizacja miała miejsce w roku 2006.

Kliknij aby powiększyć    Wjazd do tunelu - zerwany jeden tor

Kliknij aby powiększyć    Przystanek Warszawa Powiśle w remoncie

Kliknij aby powiększyć    Prace przed przystankiem W-wa Śródmieście

Producentem elementów wykorzystywanych w tej technologii jest firma EDILON )( SEDRA. Wyłącznym przedstawicielem koncernu w Polsce jest firma TINES S.A. www.tines.pl, zajmująca się wdrażaniem na rynku polskim nowoczesnych systemów sprężystego mocowania szyn w oparciu o masy zalewowe wytwarzane na bazie modyfikowanych żywic poliuretanowych.

Poniżej przedstawiam opis poszczególnych etapów budowy nawierzchni torowej w systemie podpór blokowych EBS. Ciekawostką tego rozwiązania jest odwrotna niż przy typowych systemach budowy nawierzchni kolejność prac. Najpierw układa się tor, a następnie zalewa się go betonem. W dotychczasowych rozwiązaniach pierwszym etapem było wykonanie podbudowy betonowej, a po zastygnięciu betonu mocowane były szyny.

Kliknij aby powiększyć    Podpora blokowa EBS (opis na powiększeniu)

Kliknij aby powiększyć    Podpory blokowe dostarczone na paletach


Schemat podpory blokowej EBS

W związku z przeprowadzonymi analizami drgań w Tunelu Średnicowym zdecydowano się na wyłożenie przygotowanego podtorza materiałem izolacyjnym w postaci gumowych mat wibroizolacyjnych, pokrytych następnie folią. Dopiero na ułożonej folii układane zostały pręty zbrojenia podbudowy betonowej. Standardowo w systemie EBS podbudowa posiada tylko zbrojenie przeciwskurczowe w dolnej części betonowej płyty, jednak zastosowanie mat wibroizolacyjnych wymusiło zaprojektowanie dodatkowego zbrojenia płyty podbudowy na zginanie.

Kliknij aby powiększyć    Gumowy materiał na gruncie podtorza

Kliknij aby powiększyć    Role gumy wibroizolacyjnej


Na poniższej fotografii widać, ułożone zbrojenie przeciwskurczowe w miejscach gdzie będą przebiegać toki szynowe torów.

Kliknij aby powiększyć    Rozciągnieta folia i zbrojenie przeciwskurczowe


Po wykonaniu tych czynności na zbrojeniu przeciwskurczowym rozmieszczane są podpory blokowe EBS.

Kliknij aby powiększyć    Podpory EBS na zbrojeniu

Gdy podpory są już ułożone w jednakowych odstępach w przestrzeniach pomiędzy nimi układa sie kolejne elementy zbrojenia podbudowy.

Kliknij aby powiększyć    Zbrojenie podbudowy pomiędzy blokami

Gdy podpory są już rozmieszczone w jednakowych odstępach pomiędzy nimi układane są kolejne elementy zbrojenia podbudowy. Jednocześnie na blokach EBS układa i przytwierdza się szyny stosując wybrany typ przytwierdzenia szynowego. W omawianym przypadku zastosowano przytwierdzenie śrubowo sprężyste typu Vossloh.

Kliknij aby powiększyć    Układanie szyn na blokach

Kliknij aby powiększyć    Szyna przytwierdzona do bloku


Kolejnym krokiem jest uniesienie szyn z blokami na odpowiednią wysokość tak, aby tor był prawidłowo wypoziomowany. Za utrzymanie toru na odpowiedniej wysokości odpowiedzialne są specjalne stalowe wsporniki tzw. bramki regulacyjne. Bramki te posiadają regulowane podpory śrubowe służące do ustalania wysokości toków szynowych oraz boczne elementy zapewniające odpowiedni rozstaw toru i pochylenie szyny (1:40). Regulacja położenia toków szynowych odbywa się pod kontrolą geodezyjną.

Kliknij aby powiększyć    Tor podniesiony na bramkach regulacyjnych


Po wykonaniu regulacji położenia toków szynowych w płaszczyźnie pionowej i poziomej podnosi się wcześniej ułożone elementy zbrojenia, aby zapewnić im odpowiednią grubość otulenia w trakcie zalewania betonem.

Kliknij aby powiększyć    Podczas unoszenia elementów zbrojenia


Poniższa fotografia przedstawia gotowe do zalania betonem wyregulowane toki szynowe.

Kliknij aby powiększyć    Zbrojenie gotowe do wylania betonu


Kolejnym etapem budowy nawierchni jest zespawanie odcinków szyn. Informacje o spawaniu termitowym można znaleźć tutaj.

Kliknij aby powiększyć    Gotowa nawierzchnia torowaPrzekrój poprzeczny przez nawierzchnię wykonaną w systemie EBS
Ogólna prezentacja etapów budowySerdecznie dziękuje firmie TINES Spółka Akcyjna za informacje o technologii budowy bezpodsypkowej konstrukcji nawierzchni szynowej w systemie EBS oraz umożliwienie wykonania fotografii podczas remontu Tunelu Średnicowego w Warszawie.


TINES Spółka Akcyjna
30-212 Kraków
ul. Królowej Jadwigi 192
www.tines.pl