transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Tory i infrastruktura torowa > Przejazdy drogowe i przejścia

Skrzyżowania dróg kołowych z kolejowymi to miejsca, w których musi być zapewniony prawidłowy przejazd pojazdów samochodowych przez szyny i pojazdów kolejowych przez jezdnię.
W związku z tym, że na kolei stosuje się wyłącznie szyny bezrowkowe musi być zapewniona stała wymiarowo szczelina pomiędzy jezdnią, a główką szyny tak by obrzeże koła zestawu przetoczyło się bezkolizyjnie po szynie. Tego problemu nie ma w komunikacji tramwajowej, gdzie najczęściej występują szyny rowkowe przez co szyny mogą być zatopione w jezdni, gdyż stałą odległość dla obrzeża zapewnia rowek szyny (np. szyna: Ri60). Zobacz opis szyn tramwajowych - tutaj.
Poziom nawierzchni drogowej na przejedzie musi być usytuowany mniej więcej na linii płaszczyzny tocznej główki szyny tak by szyny nie stawały się przeszkodą poprzeczną dla kół przejeżdżających pojazdów.
Jednocześnie całość układu musi być stabilna i odporna na obciążenia.

W tym dziale omawiam trzy stosowane systemy nawierzchni drogowej na przejazdach.

  Nawierzchnia z belek drewnianych  Nawierzchnia z prefabrykatów betonowych


  Nawierzchnia z elementów gumowych (STRAIL)

Informacje na temat kategorii przejazdów oraz sygnalizacji przejazdowej można znaleźć w dziale:

  Przejazdy i przejścia kolejowe (dział SRK)