transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Układy przeniesienia napędu w pojazdach spalinowych > Pojazdy spalinowe z przekładnią hyrdaruliczną - hydrostatyczną

Odmianą przekładni hydraulicznej jest przekłądnia hydrostatyczna. Tego rodzaje przekładnie są obecnie powszechnie stosowane w lekkich pojazdach szynowych takich jak pojazdy robocze do utrzymania infrastuktury, wózki motorowe, pojazdach szynowo-drogowych, a czasem też lekkich, dwuosiowych lokomotywach manewrowych itp.

 
Wózek motorowy WM15H z napędem hydrostatycznym

 
Pojazd sieciowy PS00M-32 z napędem hydrostatycznym

Napęd hydrostatyczny składa się z pompy hydraulicznej o zmiennym wydatku i kierunku tłoczenia zabudowanej na wale silnika spalinowego oraz silników hydraulicznych zamontowanych na przekładniach osiowych zestawów kołowych. Zespoły te połączone są instalacją hydrauliczną w postaci rur i węży tworząc obwód zamknięty. Medium przenoszącym moment napędowy jest olej hydrauliczny. W skład układu wchodzą też zbiornik oleju, chłodnica oleju, aparatura sterująca itp.Schemat napędu hydrostatycznego
A - silnik spalinowy
B - pompa hydrauliczna zamontowana do konierza koła zamachowego silnika
C - silnik hydrauliczny
D - przekładnia osiowa
E - chłodnica oleju
F - zbiorik wyrównawczy oleju
strzałki - kierunek przepływu oleju

Pompa hydrauliczna napędzana silnikiem spalinowym wytwarza ciśnienie oleju hydraulicznego wprawiając go w ruch. Ciśnienie to powoduje napędzanie silnika hydraulicznego, który jest odbiornikiem mocy.

Kliknij aby powiększyć   
Filtr powietrza układu dolotowego na komorze silnika w pojeździe roboczym


Kliknij aby powiększyć   
Pompy hydrauliczne na silniku spalinowym


Kliknij aby powiększyć   
Silnik hydrauliczny i przekładnia osiowa (opis na pow.)Poza wykorzystaniem napędu hydrostatycznego do celów trakcyjnych jest on powszechnie stosowany do realizacji napędów pomocniczych w pojazdach szynowych takich jak np. napęd wentylatorów chłodnic silników spalinowych, napęd sprężarek klimatyzacji, napęd maszyn elektrycznych pomocniczych (np. prądnic), czy też w pojazdach roboczych napęd wysięgników, taśmociągów, podnośników itp.
Przykładowe rozwiązania pozatrakcyjnego zastososowania napędów hydrostatycznych przedstawione są na poniższych zdjęciach:

Kliknij aby powiększyć   
Wentylator chłodnicy silnika spalinowego z napędem hydrostatycznym (widoczny silnik hydrauliczny wentylatora)

   
Pompa hydrauliczna połączona z wałem silnika spalinowego (przód silnika)


Kliknij aby powiększyć   
Silnik hydraukiczby w napędzie taśmociągu maszyny torowej


Silniki hydrauliczne napędu wózka transportowego w maszynie torowej


Wciągarka napędzana silnikiem hydraulicznym - pojazd sieciowy