transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Urządzenia sterowania ruchem kolejowym i łączności > Urządzenia sterowania ruchem kolejowym

Urządzenia sterowania ruchem kolejowym dzieli się na urządzenia mechaniczne i urządzenia elektryczne oraz urządzenia dodatkowe związane z układami kontroli zajętości torów i rozjazdów oraz sygnalizacji przejazdowej.

Pod względem obszaru działania rozróżnia się urządzenia sterowania ruchem kolejowym: stacyjne i liniowe.

1) urządzenia stacyjne odpowiadają za realizowanie przebiegów pociągowych i manewrowych (przestawianie zwrotnic i ustawianie sygnałów na sygnalizatorach wraz z uwzględnianiem wymaganych zależności (uzależnień) w rejonie stacji (posterunku ruchu) oraz na górkach rozrządowych.
Nastawianie przebiegów, czyli przygotowanie drogi przebiegu z realizacją wszystkich wymaganych uzależnień wraz z podaniem sygnału zezwalającego na jazdę taboru, realizowane jest przez posterunki nastawcze zwane nastawniami.
Posterunki nastawcze (nastawnie) wchodzą wraz z posterunkami dyspozytorskimi w skład stacyjnych posterunków technicznych (zobacz opis posterunków ruchu - tutaj)

a) Urządzenia mechaniczne:

  Urządzenia mechaniczne ręczne (kluczowe)

  Urządzenia mechaniczne scentralizowane


W zakresie urządzeń mechanicznych można również spotkać nastawnie z urządzeniami mechanicznymi suwakowymi.


Nastawnica z urządzeniami mechanicznymi suwakowymi


b) urządzenia elektryczne:

  Urządzenia elektryczne przekaźnikowe


  Urządzenia elektryczne komputerowe2) urządzenia liniowe odpowiadają za realizowanie przebiegów pomiędzy posterunkami ruchu, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo przejazdu pociągów na szlaku. Urządzenia liniowe połączone są z urządzeniami stacyjnymi.
Na urządzenia liniowe składają się: blokady liniowe (jednoodstępowa półsamoczynna i wieloodstępowa samoczynna), urządzenia służące do przekazywania informacji pomiędzy torem, a pojazdem trakcyjnym, urządzenia do zdalnego sterowania ruchem kolejowym oraz urządzenia na przejazdach kolejowych (skrzyżowania dróg kołowych z trasami kolejowymi).

  Samoczynna Blokada Liniowa

  Półsamoczynna Blokada Liniowa

  Torowe urządzenia kontroli prowadzenia pociągów

  Przejazdy i przejścia kolejowe (kat.: A, B, C, D, E i F)


Informacje na temat prowadzenia ruchu pociągów i manewrów z użyciem urządzeń srk można znaleźć - tutaj.