transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Rodzaje podwozi i wózki > Układy oczyszczania kół jezdnych

Eksploatacja pojazdów szynowych z zastosowaniem hamulców tarczowych (oraz układu smarowania obrzeży), powoduje że w podwoziu pojazdu stosuje się układy do oczyszczania powierzchni tocznych kół.
Podczas jazdy na kołach mogą osadzać się zabrudzenia, wpływające na zmniejszenie przyczepności koła do szyny. W taborze, w którym zastosowane są hamulce klockowe, taki problem nie występuje, gdyż wstawki hamulcowe dociskane do powierzchni tocznych koła podczas hamowania jednocześnie czyszczą koło z ewentualnych zabrudzeń.

Kliknij aby powiększyć   
Hamulec klockowy


Przy stosowaniu hamulców tarczowych powyższe zjawisko nie występuje, gdyż siła hamująca wytwarzana jest na styku okładziny ciernej zacisku hamulca z tarcza hamulcową.
Z tego powodu przy kołach zabudowuje się moduły klocków czyszczących, które okresowo są dociskane pneumatycznie do powierzchni tocznej koła, czyszcząc ją i szczotkując, zapewniając tym samym optymalny współczynnik tarcia i stabilny kontakt pomiędzy kołem, a szyną

Kliknij aby powiększyć   Kliknij aby powiększyć   Kliknij aby powiększyć  
Moduły klocków (bloków) czyszczących


Moduł klocka czyszczącego składa się z pneumatycznego siłownika z tłokiem, do którego zamocowany jest w uchwycie klocek czyszczący dedykowany do szorstkowania powierzchni.
Działanie modułu polega na zasileniu sprężonym powietrzem cylindra w wyniku czego następuje wysunięcie tłoczyska z klockiem czyszczącym i dociśnięcie go do powierzchni tocznej koła. Wypuszczenie powietrza z siłownika cofa tłoczysko z klockiem do pozycji spoczynkowej poprzez działanie sprężyny powrotnej w siłowniku. W miarę zużywania się klocka siłownik odpowiednio zwiększa dosuw klocka, tak by zawsze była generowana jednakowa siła tarcia klocka o koło.

Proces czyszczenia uruchamia maszynista z pulpitu sterowniczego pojazdu.

Kliknij aby powiększyć  
Przycisk uruchamiania na pulpicie