transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Składy typu ALSTOM Metropolis 98 > Wagony typu ALSTOM Metropolis 98

Składy Metropolis 98 kursują na liniach jako jednostki sześciowagonowe i mogą maksymalnie pomieścić 1454 pasażerów w tym 264 osoby na miejscach siedzacych. Siedzenia pasażerskie rozmieszczone są wzdłużnie.

  Wnętrze pasażerskie


Wnętrze wyposażone jest w audiowizualną informację trasową podającą informację o następnej stacji.

  Wyświetlacz diodowy wewnętrzny

Kliknij tutaj i posłuchaj komunikatu informującego o następnej stacji.


Każdy wagon posiada drzwi po obydwu stronach pudła w ilości czterech na stronę. Prześwit drzwi wynosi 1300. Skrzydła drzwiowe poruszają się w prowadnicach po zewnętrznej stronie pudeł wagonów (wzdłuż ścian bocznych)

  Wymiana pasażerów

  Napęd drzwiowy

Kliknij tutaj i posłuchaj sygnału ostrzegawczego zamykania drzwi