transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Nawierzchnia torowa > Nawierzchnia dla kół ogumionych

W ramach sieci metra można spotkać się z nietypowym rozwiązaniem w zakresie nawierzchni torowej jak dla pojazdów szynowych. W ramach nawierzchni oprócz klasycznych szyn zastosowane są bieżnie wykonane z betonu lub profili stalowych. Takie rozwiązanie umożliwia eksploatację pojazdów wyposażonych w koła ogumione.

Kliknij aby powiększyć   Kliknij aby powiększyć  
Nawierzchnie dla pojazdów z kołami ogumionymi

Kliknij aby powiększyć  
Nawierzchnia z bieżniami (opis na powiększeniu)


Ze względu na to, że koła z oponami nie posiadają obrzeża, które zapewniałoby prowadzenie pojazdu zgodnie z przebiegiem toru, konieczne jest zastosowanie dodatkowych bieżni bocznych, po których toczą się zabudowane w podwoziu koła ogumione prowadzące, obracające się w płaszczyźnie poziomej.

Kliknij aby powiększyć  
Podwozie pojazdu z kołami ogumionymi (opis na powiększeniu)

Kliknij aby powiększyć  
Współpraca koła poziomego z bieżnią boczną Boczne bieżnie prowadzące pełnią również często role zasilającą. Ślizgają się po nich ślizgi odbieraków prądu.

Na każdej osi kół ogumionych zamontowane są również koła stalowe obrzeżowe. Są one zbliżone kształtem do klasycznych kół stosowanych w pojazdach szynowych, jednak mają wyższe obrzeże. W normalnej eksploatacji koła te nie stykają z szynami typu kolejowego zamontowanymi równolegle do bieżni poziomych. Pełnią one rolę awaryjną, stanowiąc zabezpieczenie toczenia i prowadzenia w przypadku ubytku powietrza w kołach ogumionych. Dzięki temu nie ma ryzyka, że w sytuacji awarii opony pojazd nie będzie mógł kontynuować jazdy.
Dodatkowo koła stalowe mogą być wykorzystywane do hamowania hamulcem klockowym, wykorzystywanym jako hamulec postojowy lub wspomagający służbowy hamulec elektrodynamiczny.


Schemat wózka z kołami ogumionymi


Omawiany typ nawierzchni budowany jest zarówno w technologii podsypkowej (bieżnie i szyny zamocowane do podkładów wsparte są na podsypce tłuczniowej) lub technologii bezpodsypkowej (bieżnie i szyny wsparte są na podbudowie betonowej).


Głównymi zaletami stosowania omawianej w tym rozdziale nawierzchni oraz taboru z z kołami gumowymi jest zdolność do uzyskiwania większych przyspieszeń i krótszych dróg hamowania, pokonywania większych pochyłości toru niż w przypadku klasycznego toru oraz zapewnienie spokojniejszego biegu pojazdu. Wadami są bardziej skomplikowana konstrukcja, większa energochłonność oraz trudniejsze utrzymanie.

Kliknij aby powiększyć  
Pociąg metra na kołach ogumionych (Paryż)


Kliknij aby powiększyć  
Podwozie pojazdu na kołach ogumionych (kolej linowo-terenowa)