transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Opisy budowy poszczególnych modeli tramwajów > Wagon typu 122NaŁ

Wagony typu 122NaŁ to tramwaje wyprodukowane dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Łódź Sp. z o.o., należące do rodziny "Swing" produkowanej od 2010 roku przez firmę Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A.

Pierwsze tramwaje analogicznej budowy zostały dostarczone do spółki Tramwaje Warszawskie w ilości 186 sztuk.

  Tramwaj 120Na "Swing" - Warszawa


Tramwaje typu 122NaŁ zostały dostarczone w ilości 22 sztuk wg podpisanej w dniu 30 grudnia 2014 roku umowy pomiędzy bydgoską PESĄ, a MPK Łódź. W 2018 roku realizowane były kolejne dostawy analogicznych wagonów na podstawie rozstrzygniętego przetargu.

  Tramwaj typu 122NaŁ


Wagony te są pięcioczłonowe, jednoprzestrzenne i całkowicie niskopodłogowe o długości 30,5 m przystosowane do jazdy po torze wąskim o szerokości 1000 mm. Nadwozie pojazdu oparte jest na trzech wózkach nieskrętnych. Skrajne wózki znajdujące się pod członami skrajnymi (1 i 5) są napędne, natomiast wózek środkowy pod członem 3 jest toczny. Człony 2 i 4 są wiszące - zawieszone pomiędzy sąsiednimi członami bez podparcia na wózkach (układ osi: Bo' + 2' + Bo').
Wszystkie wózki posiadają dwustopniowe usprężynowanie. Ze względu na niską podłogę zespoły napędowe zabudowane są po zewnętrznej stronie ramy wózka.

  Siedzenia nad wózkiem napędnym


W każdym wózku napędnym znajdują się dwa, asynchroniczne, trójfazowe silniki trakcyjne VEM o mocy 105 kW. Moment obrotowy z silnika przenoszony jest na przekładnię osiową kątową VOITH, a z niej poprzez sprzęgła podatne z pakietami elementów gumowych klinowych na oś zestawu kołowego. Na każdej osi napędnej po zewnętrznej stronie koła zamontowana jest tarcza hamulcowa z elektrohydraulicznym zaciskiem (hamulec pasywny - postojowy). Na wózkach tocznych, każda oś wyposażona jest w dwa zespoły elektrohydraulicznych hamulców aktywnych. W każdym wózku znajdują się dwa elektrohydrauliczne hamulce szynowe.

  Układ hamulców na wózkach


Napęd trakcyjny tramwajów realizowany jest przez urządzenia energoelektroniczne produkcji MEDCOM Warszawa. Silniki trakcyjne zasilane są przez falowniki typu FT106-600 zabudowane na dachach członów skrajnych. Zastosowany układ napędowy przystosowany jest do rekuperacji energii elektrycznej podczas hamowania elektrodynamicznego, które jest hamulcem służbowym tramwaju. W przypadku, gdy sieć trakcyjna nie może przyjąć produkowanej podczas hamowania energii jest ona wytracana na opornikach hamowania.

  Schemat napędu trakcyjnego (FT - falowniki, M - silniki). 
Układ aparatury dachowej (opis na pow.)Dodatkowo omawiane tramwaje przystosowane są do jazdy autonomicznej z baterii akumulatorów na krótkich odcinkach trasy. Dzięki takiej funkcji w przypadku np. zaniku napięcia w sieci trakcyjnej lub zatrzymania się na izolatorze sekcyjnym możliwy jest samodzielny zjazd tramwaju mimo braku napięcia trakcyjnego.
W pojazdach zabudowane są liczniki energii które zliczają energię pobrana z sieci trakcyjnej oraz ta oddaną w ramach rekuperacji. Na poniższym zdjęciu przykładowe dane.

  Raport zużycia energii


Do zasilania urządzeń pokładowych w tym do ładowania baterii akumulatorów 24 V przeznaczone są dwie przetwornice pokładowe PSM30 produkcji MEDCOM również zlokalizowane na dachach.

  Układ obwodów pomocniczych (PSM - przetwornice)


Energia elektryczna do tramwaju odbierana jest przez dachowy odbierak prądu marki STEMMANN typu Fb700, znajdujący się na członie środkowym. W tym miejscu należy zauważyć, że w Łodzi jest odwrotna niż w większości miast biegunowość sieci trakcyjnej - biegun dodatni jest w szynach, a ujemy w przewodzie trakcyjnym.


Tramwaje 1220NaŁ posiadają hamulce cierne tarczowe (elektrohydrauliczne) oraz elektromagnetyczne szynowe. Hamulcem służbowym jest hamulec elektrodynamiczny z funkcją rekuperacji.

Do połączenia z innym tramwajem pojazdy wyposażone zostały w klasyczny tramwajowy sprzęg łamany z głowicą Alberta.


W tramwaju tym może podróżować łącznie ponad 200 pasażerów w tym 40 na miejscach siedzących. Do wnętrza prowadzi 6 drzwi odskokowo-przesuwnych: 4 dwuskrzydłowe (w członach 2 i 4) i 2 jednoskrzydłowe (w członach 1 i 5). Z pierwszych drzwi jednoskrzydłowych korzysta również motorniczy.

  Układ drzwi


Wszystkie drzwi wyposażone są w układy zabezpieczające przed przytrzaśnięciem w postaci fotokomórek w prześwicie drzwi (strefa nóg) oraz czujników pneumatycznych w ramach uszczelek stykowych skrzydeł drzwi.

  Drzwi dwuskrzydłowe


Wnętrze pojazdu jest w pełni klimatyzowane przez dachowe agregaty klimatyzacyjne. Przy drzwiach oraz pod siedzeniami zabudowane są nagrzewnice wspomagające w ogrzewaniu pracę układu klimatyzacji.

   
Ogólny widok przestrzeni pasażerskiej


Omawiany pojazd wyposażony jest w kompletny system informacji pasażerskiej w postaci tablic kierunkowych wewnętrznych i zewnętrznych LED, monitorów reklamowych i trasowych LCD oraz systemu monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego.

  Kamera, sufitowa tablica LED oraz monitor LCD

  Wyświetlacz trasowy LCD


Oświetlenie przestrzeni pasażerskiej realizuje sufitowa linia świetlna zlokalizowana w osi wzdłużnej pojazdu.

  Linia świetlna


Pojazdy przystosowane są również do obsługi osób o ograniczonej możliwości poruszania się i wózków dziecięcych. W podłodze pierwszych drzwi dwuskrzydłowych zabudowana jest ręcznie rozkładana platforma dla wózków. Na wprost tych drzwi znajduje się również stanowisko dla wózków.

  Rozkładana rampa dla wózków

  Stanowisko dla wózków


Łódzkie tramwaje wyposażone są w kasowniki biletowe R&G oraz automaty biletowe.

  Automat biletowyJako, że omawiany tramwaj jest jednokierunkowy zastosowana jest w nim jedna kabina motorniczego.

  Ogólny widok pulpitu motorniczego

  Nastawnik jazdy z czuwakiem pasywnym

  Pulpit boczny

  Ekran terminalu diagnostycznego

  Ekran terminalu informacji trasowej

  Ekran systemu monitoringu

  Manipulatory na pulpicie


  Manipulatory na pulpicie - z prawej przyciski ster. drzwiami

  Automatycznie regulowany podnóżek z przyciskami czuwaka i piaskowania

  Urządzenie do chłodzenia / podgrzewania posiłkówDane techniczne:

    - Producent: PESA Bydgoszcz S.A.
    - Lata produkcji: 2014-
    - Układ osi: Bo' + 2' + Bo'
    - Napięcie zasilania: 600V 
    - Ilość pantografów: 1
    - Ilość członów: 5
    - Ilość kabin: 1
    - Ilość silników: 4
    - Moc ciągła: 420 kW
    - Rodzaj rozruchu: impulsowy IGBT
    - Przyspieszenie z obciążeniem: 1,1m/sek2
    - Opóźnienie hamowania nagłego: 3m/sek2
    - Hamulce: elektrohydrauliczne tarczowe, elektrodynamiczne, szynowe
    - Prędkość maksymalna: 70 km/h
    - Całkowita długość: 30,5 m
    - Szerokość: 2400 mm
    - Średnica kół: 600 mm
    - Ilość miejsc siedzących: 40