transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Dokładny opis budowy sieci trakcyjnej 0,6 kV DC > Konstrukcje wsporcze

1) Słupy trakcyjne
Wysokość względna (ponad grunt) słupów trakcyjnych wynosi od 6 do 7 metrów. Mogą one być wyższe w przyapdku, gdy zamontowana zostanie na ich wierzchołku lampa uliczna, itp. Głębokość wpuszczania słupa trakcyjnego w grunt wynosi w zależności od fundamentu 1,3 do 2,5m.

Klknij aby powiększyć    Głębokość wpuszczania słupa (opis na powiększeniu)

W wykopie pod fundament umieszcza się słup. Następnie pionuje się go, po czym otwór w ziemii zalewa się betonem. Gdy beton zastygnie fundament jest gotowy. Słupy trakcyjne, które będą pełnić rolę kotwowych lekko przechyla się w tył (w przecinym kierunku niż kotwienie). Doczepienie do konstrukcji słupa kotwienia spowoduje jego wyprostowanie w związku z zadziałaniem sił podłużnych naciągu sieci.

Klknij aby powiększyć    Słup kratowy w otworze pod fundament

Klknij aby powiększyć    Fundament słupa kratowego


Kolejnym krokiem jest wybetonowanie głowicy fundamentowej, która swoim poziomem równa się z gruntem po zasypaniu wykopu pod torowisko. Głowica fundamentowa zabezpiecza przez stykaniem się gruntu (podsypki) z konstrukcją słupa trakcyjnego, co przyspieszałoby jego korozję.

Klknij aby powiększyć    Wylewanie głowicy fundamentowej

Klknij aby powiększyć    Szalunek głowicy fundamentowej

Klknij aby powiększyć    Głowica fundamentowa


Kolejną czynnością w przypadku słupów kratowych jest zalanie wnętrza przekroju poprzecznego słupa betonem do wysokości blach oklających i podwyższenie głowicy fundamentowej, do połowy wysokości blach okalających konstrukcję słupa. Podwyższenie głowicy fundamentowej powoduje, że wystaje ona ponad poziom gruntu (podsypki) o kilkanaście centymetrów i dodatkowo zabezpiecza przed kontaktem słupa z gruntem..

Klknij aby powiększyć    W pełni gotowa głowica fundamentowa (opis na pow.)


W słupach z konstrukcją pełną z przyczyn oczywistych nie zalewa się ich przekroju betonem.


Przy osadzaniu w gruncie słupa o konstrukcji dwuteowej i okrągłej wylewanie fundamentu różni się od tego przy słupach kratowych. Po wykopaniu otworu pod fundament, osadza się w nim kartonową rurę szalunkową lub prefabrykat betonowy. Następnie otwór fundamentowy zalewa ten element betonem tak, że jest on oblany od zewnątrz.

Klknij aby powiększyć    Szalunkowa rura kartonowa oblana betonem (opis na pow.)


Gdy beton zastygnie rurę szalunkową wyjmuje się, a w powstałym okrągłym otworze umieszcza się słup. W przypadku prefabrykatu słup ustawia się w jego środku. Po wypionowaniu słupa w obu rozwiązaniach zalewa się go betonem.
W przypadku słupów rurowych otwór w fundamentowej części słupa powoduje, że podczas zalewania również do wnętrza (przekroju) słupa wlewa się beton, wypełniając go.

Klknij aby powiększyć    Prefabrykat w fundamencie ze słupem przed zalaniem betonem


Po zastygnięciu betonu fundament jest gotowy. Ostatnim etapem osadzania słupa dwuteowego jest wylanie głowicy fundamentowej analogicznej do tej przy słupach kratowych.

Klknij aby powiększyć    Beton głowicy fundamentowej słupa dwuteowegoRodzaje słupów trakcyjnych
W sieci trakcyjnej tramwajowej stosuje się wyłącznie słupy trakcyjne metalowe.

a) Słup trakcyjny kratowy płaski:

Klknij aby powiększyć     Klknij aby powiększyć    

Słupy trakcyjne kratowe płaskie składają się z dwóch pionowych ceowników połączonych ze sobą w poziomie płaskownikami. Ich konstrukcja jest zbieżna ku górze.
Przekrojem poprzecznym omawianego rodzaju słupa jest prostokąt.


Przekrój słupa kratowego płaskiego
b) Słup trakcyjny kratowy płaski ze skratowaniem przekątniowym:

Klknij aby powiększyć   

Słupy trakcyjne kratowe płaskie składają się z dwóch pionowych ceowników połączonych ze sobą kratownicą przekątniową płaskownikową. Ich konstrukcja jest zbieżna ku górze.
Przekrojem poprzecznym omawianego rodzaju słupa jest prostokąt.


Przekrój słupa kratowego płaskiego
ze skratowaniem przekątniowym

c) Słup trakcyjny kratowy przestrzenny:

Klknij aby powiększyć     Klknij aby powiększyć  

Słupy trakcyjne kratowe przestrzenne składają się z czterech pionowych kątowników połączonych ze sobą w poziomie płaskownikami. Ich konstrukcja jest zbieżna ku górze.
Przekrojem poprzecznym tego rodzaju słupa jest kwadrat.


Przekrój słupa kratowego przestrzennego
d) Słup trakcyjny kratowy przestrzenny ze skratowaniem przekątniowym:

Klknij aby powiększyć   

Słupy trakcyjne kratowe przestrzenne ze skratowaniem przekątniowym sładają się z czterech pionowych kątowników połączonych ze sobą przekątniową kratownicą płaskownikową. Ich konstrukcja jest zbieżna ku górze.
Przekrojem poprzecznym tego rodzaju słupa jest kwadrat.


Przekrój słupa kratowego przestrzennego
ze skratowaniem przekątniowym

e) Słup trakcyjny dwuteowy:

Klknij aby powiększyć     Klknij aby powiększyć     Klknij aby powiększyć   

Przekrojem słupa trakcyjnego dwuteowego jest jak nazwa wskazuje dwuteownik, czyli dwie litery T połączone ze sobą nóżkami. Wierzchołek słupa (jego głowica) jest zaokrąglona.


Przekrój słupa dwuteowego
f) Słup trakcyjny rurowy:

Klknij aby powiększyć   

Przekrojem słupa trakcyjnego rurowego jest okrąg.


Przekrój słupa rurowego

Rozróżnia się słupy rurowe i rurowo-oświetleniowe. Te drugie są odpowiednio wyższe w celu umożliwienia zainstalowania na nich głowicy oświetleniowej. Dodatkowym podziałem słupów rurowych jest ich wygląd. Słupy rurowe lub rurowo-oświetleniowe mogą posadać elementy dekoracyjne.

Klknij aby powiększyć   
Montaż głowicy oświetleniowej na słupie rurowo-oświetleniowym


Klknij aby powiększyć   
Słup rurowo - oświetleniowy


Klknij aby powiększyć   
Słup rurowo - oświetleniowy (bardzo wysoki)

g) Słup trakcyjny ośmiokątny:
Przekrojem tego typu słupa trakcyjnego jest ośmiokąt.


Przekrój słupa ośmiokątnego

Rozróżnia się słupy ośmiokątne żelbetowe (wycofywane z użycia) oraz metalowe.

Klknij aby powiększyć    Słup trakcyjny ośmiokątny żelbetowy

Klknij aby powiększyć    Słup trakcyjny ośmiokątny metalowy

Słupy tego typu mogą również występować z głowicami oświetleniowymi.
Klknij aby powiększyć    Tabliczka znamionowa słupa trakcyjnegoSłupy trakcyjne są uszyniane czyli celowo połączone z szynami (siecią powrotną). Zabieg ten stosuje się dla bezpieczeństwa. Przykładowo w przypadku przebicia izolatora wsporczego lub izolatora odciągu nastąpi spięcie w wyniku czego popłynie duży prąd zwarciowy i urządzenia zabezpieczeniowe w podstacji trakcyjnej automatycznie rozłączą zasilanie. Taka sama sytuacja będzie miała miejsce, gdy sieć oberwie się i dotknie szyn.
Uszynia się niektóre słupy na danej trasie, gdyż przy napięciach stosowanych w sieciach tramwajowych nie jest wymagane uszynienie każdej konstrukcji wsporczej.
Uszynienie słupa obecnie realizuje się za pośrednictwem izolowanej linki przykręcanej do konstrukcji słupa i szyjki szyny. Starszym rozwiązaniem jest uszynienie w postaci płaskownika przyspawanego jednym końcem do konstrukcji słupa, a drugim do stopy szyny.

Kliknij aby powiększyć    Uszynienie słupa izolowanym kablem

Kliknij aby powiększyć    Uszynienie słupa płaskownikiemKażdy słup trakcyjny posiada swój numer, który umożliwia jego identyfikację na danej trasie.

Kliknij aby powiększyć    Numer słupa trakcyjnego (Kraków)

Kliknij aby powiększyć    Numer słupa trakcyjnego (Gdańsk)


2) Wysięgniki
Do słupów trakcyjnych przymocowuje sie obrotowe wysięgniki, do których podwiesza się sieć jezdną.
Obrotowość wysięgników umożliwia ich poruszanie pod wpływem ruchów sieci jezdnej na skutek zmiany temperatur.


Obrotowość wysięgnika pod wpływem sieci jezdnejKonstrukcje wsporcze do podwieszania sieci łańcuchowej i płaskiej


Klknij aby powiększyć    Zawieszenie parasolowe

Kliknij aby powiększyć    Zawieszenie indywidualne

Kliknij aby powiększyć    Zawieszenie na dwa tory


W sieci trakcyjnej tramwajowej rozróżnia się wysięgniki metalowe wymagajace odziolowania od słupa oraz wysięgniki z tworzyw sztucznych, które odizolowania nie wymagaja, gdyż wykonane są z tworzywa nieprzewodzącego energii elektrycznej (szkłolaminat).


Wysięgniki metalowe - to stary typ wysięgników, których obecnie się już nie montuje na nowopowstających trasach, a podczas remontów kapitalnych sieci zastępuje się je nowoczesnymi wysięgnikami z tworzyw sztucznych. Wysięgniki metalowe są o wiele cięższe od szkłolaminatowych i wymagają bardziej pracochłonnego montażu, a w utrzymaniu są również kłopotliwe.


Przykładowe wysięgniki metalowe


Klknij aby powiększyć    Wysięgnik metalowy z izolatoramiWysięgniki z tworzyw sztucznych - to nowoczesny typ wysięgników. Są lekkie, łatwe w montażu i proste w eksploatacji - nie wymagają na przykład malowania w przeciwieństwie do rdzewiejących metalowych.
Poza tym nie wymagają odizolowania za pomocą izolatorów od słupa, gdyż ich konstrukcja jest materiałem nieprzewodzącym prądu.


Opis przykładowych wysięgników z tworzyw sztucznych


Kliknij aby powiększyć    Wysięgnik ze szkłolaminatu

Kliknij aby powiększyć    Wysięgnik ze szkłolaminatu dwutorowy


Wysięgniki zarówno metalowe, jak i z tworzyw sztucznych mogą być przechylne lub nieprzechylne. Rodzaj wysięgnika zależy od typu zastosowanego odciągu ukośnika.
Poniższy schemat przedstawia omawiane rodzaje:


Wysięgniki przechylne i nieprzechylne


Wysięgniki przechylne, czyli te z niesztywnym odciągiem ukośnika stosuje się na odcinkach prostych.

Kliknij aby powiększyć    Wysięgnik przechylny metalowy

Kliknij aby powiększyć    Wysięgnik przechylny z tworzywa


Wysięgniki nieprzechylne, czyli te ze sztynym odciągiem ukośnika stosuje się między innymi na łukach i przy przęsłach naprężania.
Poniższy schemat ilustruje konieczność mocowania wysięgników nieprzechylnych w opisanych wyżej miejscach:


Zastosowanie wysięgników nieprzechylnych

Kliknij aby powiększyć    Wysięgnik nieprzechylny

Kliknij aby powiększyć    Słup z dwoma wysięgnikami nieprzechylnymi

Kliknij aby powiększyć    Słup z wysięgnikiem przechylnym i nieprzechylnym


W wysięgnikach nieprzechylnych metalowych stosuje się czasem również sztywny wieszak wysięgu pomocniczego. Taki przykład wysięgnika prezentuje poniższa fotografia:

Kliknij aby powiększyć    Wysięgnik nieprzechylny ze sztywnym wieszakiemMontaż wysięgników
Przy budowie sieci trakcyjnej tramwajowej obecnie stosuje się wyłącznie nowoczesne i łatwe w montażu wysięgniki z tworzyw sztucznych (szkłolaminatowe), dlatego tego typu wysięgników dotyczy poniższy opis.

a) Montaż typowych wysięgników do podwieszania sieci łańcuchowych:

Kliknij aby powiększyć    Typowy wysięgnik sieci łańcuchowej (opis na powiększeniu)

Pierwszym krokiem przy montażu wysięgników do słupów jest zamontowanie na słupach uchwytów przegubowych, zapewniających obrotowość wysięgnika. Każdy wysięgnik przytwierdzany jest za pośrednictwem dwóch uchwytów przegubowych - jeden z nich jest elementem wsporczym ukośnika, a drugi elementem odciągu ukośnika.
Uchwyty przegubowe mogą być instalowane (w zależności od rodzaju słupów trakcyjnych) za pomocą taśmy (uchwytu paskowego), zaczepów śrubowych lub wsporników.

Kliknij aby powiększyć    Uchwyt przegubowy zamocowany do wspornika (opis na pow.)

Kliknij aby powiększyć    Uchwyt przegubowy zamocowany śrubowo (opis na pow.)

Kliknij aby powiększyć    Uchwyt przegubowy zamocowany uchwytem paskowym


- Montaż ukośnika i odciągu ukośnika:
Ukośniki przymocowuje się do uchwytów przegubowych za pomocą uchwytów widełkowych. Zastosowanie uchwytów przegubowych i widełkowych umożliwia poruszanie ukośnikiem w płaszczyźnie poziomej (obrotowość) i pionowej (wysokość zawieszenia sieci).

Kliknij aby powiększyć   
Ukośnik zamocowany do uchwytu przegubowego
przytwierdzonego do konstrukcji słupa śrubowo (opis na powiększeniu)


Kliknij aby powiększyć   
Ukośnik zamocowany do uchwytu przegubowego
przytwierdzonego do konstrukcji słupa za pośrednictwem
wspornika (opis na powiększeniu)


W przypadku, gdy sieci jezdne odcinków naprężania jednego toru podwiesza się do osobnych wysięgników, to do słupa przykręca się wspornik z dwoma uchwytami przegubowymi. Taka sytuacja ma miejsce przy słupach krzyżowych.

Kliknij aby powiększyć   
Dwa ukośniki zamocowane do uchwytów przegubowych
przytwierdzonych do konstrukcji słupa za pośrednictwem
wspornika (opis na powiększeniu)Do zamontowania odciągu ukośnika stosuje się uchwyty przegubowe przytwierdzane do słupów analogiczne jak te ukośnikowe. W zależności od tego czy wysięgnik ma być przechylny, czy nieprzechylny do uchwytu instaluje się odpowiednio linkę odciągu lub odciąg ze szkłolaminatu.

Sztywny odciąg ukośnika
W przypadku instalowania sztywnego odciągu ukośnika, szkłolaminat odciągu zakończony jest po obydwu stronach uchwytami widełkowymi. Jednym uchwytem widełkowym przymocowuje się odciąg do uchwytu przegubowego, a do drugiego uchwytu widełkowego mocuje się głowicę wysięgnika.

Kliknij aby powiększyć   
Sztywny odciąg ukośnika przytwierdzony
do uchwytu przegubowego (opis na powiększeniu)Niesztywny odciąg ukośnika
W przypadku instalowania niesztywnego odciągu ukośnika, linkę odciągu mocuje się za pośrednictwem wkładek chomontkowych z jednej strony do uchwytu przegubowego, a z drugiej strony do głowicy wysięgnika.

Kliknij aby powiększyć   
Niesztywny odciąg ukośnika przytwierdzony
do uchwytu przegubowego (opis na powiększeniu)Głowica wysięgnika to element montowany na końcu ukośnika. Do niej przymocowuje się linę nośną sieci jezdnej oraz odciąg ukośnika i wieszak wysięgu pomocniczego.

Kliknij aby powiększyć   
Niesztywny odciąg ukośnika przytwierdzony
do głowicy wysięgnika (opis na powiększeniu)


Kliknij aby powiększyć   
Sztywny odciąg ukośnika przytwierdzony
do głowicy wysięgnika (opis na powiększeniu)
- Montaż wysięgu pomocniczego do ukośnika
Do ukośnika przymocowuje sie w odpowiednim miejscu uchwyt oczkowy, który służy do zamocowania wysięgu pomocniczego.

Kliknij aby powiększyć   
Uchwyt oczkowy na ukośnikuSzkłolaminat wysięgu pomocniczego zakończony jest uchwytem z hakiem. Hak uchwytu zaczepia się na oczku uchwytu oczkowego, co powoduje zamocowanie wysięgu pomocniczego do ukośnika. Drugi koniec wysięgu pomocniczego podwiesza się linką do głowicy wysięgnika.

Kliknij aby powiększyć   
Zamocowanie wysięgu pomocniczego do ukośnika.
Uchwyt z hakiem w oczku uchwytu oczkowego
(opis na powiększeniu)Po górnej stronie, na końcu szkłolaminatu wysięgu pomocniczego instaluje się uchwyt oczkowy, do którego za pośrednictwem wkładki chomontkowej instaluje się linkę wieszaka wysięgu pomocniczego. Drugi koniec linki przytwierdza się do głowicy wysięgnika również za pośrednictwem wkładki chomontkowej.

Kliknij aby powiększyć   
Linka wieszaka wysięgu pomocniczego
przymocowana do uchwytu oczkowego
wysięgu pomocniczego (opis na powiększeniu)


Kliknij aby powiększyć   
Linka wieszaka wysięgu pomocniczego
przymocowana do głowicy wysięgnika
(opis na powiększeniu)W przypadku wysięgnika słupa krzyżowego pomiędzy głowicę wysięgnika, a wieszak wysięgu pomocniczego instaluje się uchwyt rolkowy, który służy do podwieszenia liny nośnej sieci jezdnej biegnącej do kotwienia. Takie rozwiązanie przedstawia poniższa fotografia:

Kliknij aby powiększyć   
Uchwyt rolkowy przymocowany
do głowicy wysięgnika (opis na powiększeniu)
b) Montaż typowych wysięgników do podwieszania sieci płaskich:

Kliknij aby powiększyć    Typowy wysięgnik sieci płaskiej (opis na powiększeniu)


Na końcu szkłolaminatu wysięgnika do sieci płaskiej zainstalowany jest (analogicznie jak w ukośniku) uchwyt widełkowy służący do zamocowania wysięgu do uchwytu przegubowego.
Uchwyt przegubowy przymocowany jest do konstrukcji słupa za pomocą uchwytu paskowego (taśmy), zaczepów śrubowych lub wspornika, tak jak to ma miejsce przy wysięgnikach dla sieci łańcuchowych.

Kliknij aby powiększyć   
Wysięg zamocowany do uchwytu przegubowego
przytwierdzonego do konstrukcji słupa śrubowo (opis na powiększeniu)


W pobliżu końca szkłolaminatu wysięgnika sieci płaskiej od jego górnej strony instaluje się uchwyt oczkowy do którego przymocowuje się za pośrednictwem wkładki chomontkowej linkę odciągu wysięgu. Drugi koniec linki przymocowuje się poprzez wkładkę chomontkową do izolatora sprzączkowego. Izolator sprzączkowy natomiast łączy się z uchwytem przegubowym odciągu, który przytwierdzony jest do konstrukcji słupa trakcyjnego analogicznie jak uchwyt przegubowy wysięgu.

Kliknij aby powiększyć   
Linka odciągu przymocowana do uchwytu oczkowego
szkłolaminatu (wysięgu) wysięgnika (opis na powiększeniu)


Kliknij aby powiększyć   
Linka odciągu wysięgu przytwierdzona za pośrednictwem
izolatora do uchwytu przegubowego (opis na powiększeniu)
c) Montaż wysięgników dwutorowych do podwieszania sieci łańcuchowych:

Kliknij aby powiększyć    Wysięgnik dwutorowy sieci łańcuchowej (opis na powiększeniu)


W celu zamontowania wysięgnika dwutorowego sieci łańcuchowej do konstrukcji słupa przymocowuje się trzy, a nawet cztery uchwyty przegubowe. Dwa z nich służą do zamocowania wysiegów (szkłolaminatów). Do trzeciego (lub trzeciego i czwartego) uchwytu przymocowuje się za pośrednictwem izolatora sprzączkowego linki ociągowe górnego wysięgu.
Szkłolaminaty wysięgników zakończone są (analogicznie jak przy sieci płaskiej) uchwytami widełkowymi za pomoca których przytwierdza się wysięgi do uchwytów przegubowych zamocowanych do konstrukcji słupa.

Kliknij aby powiększyć   
Wysięg przymocowany do uchwytu przegubowego
za pośrednictwem wspornika (opis na powiększeniu)


Kliknij aby powiększyć   
Wysięg przymocowany do uchwytu przegubowego
za pośrednictwem uchwytu paskowego (opis na powiększeniu)


Kliknij aby powiększyć   
Linka odciągu wysięgu przytwierdzona za pośrednictwem
izolatora do uchwytu przegubowego (opis na powiększeniu)- Górny wysięg:
Górny szkłolaminat wysięgnika służy do podwieszenia lin nośnych sieci jezdnych sąsiednich torów. Do górnej strony wysięgu w odpowienich odległościach instaluje się uchwyty oczkowe, do których następnie za pośrednictwem wkładek chomontkowych są przytrzepiane linki odciągowe wysięgu. Drugim końcem jak było wspomniane linki przymocowane są poprzez wkładkę chomontkową do izolatora, który natomiast zaczepiony jest do uchwytu przegubowego.

Kliknij aby powiększyć   
Jeden z dwóch uchwytów oczkowych
na wysięgu (opis na powiększeniu)Od spodu szkłolaminatu górnego w pobliżu uchwytów oczkowych przymocowuje się uchwyty rolkowe, służące do podwieszania lin nośnych. Uchwyty te zakończone są małymi oczkami do których za pośrednictwem wkładek chomontkowych instaluje się linkowe wieszaki dolnego wysięgu.
Uchwyty rolkowe przymocowuje się do szkłolaminatu wysięgu za pośrednictwem uchwytów oczkowych.

Kliknij aby powiększyć   
Jeden z dwóch uchwytów rolkowych
pod wysięgiem (opis na powiększeniu)


Kliknij aby powiększyć   
Uchwyt oczkowy i uchwyt rolkowyGdy wysięgnik dwutorowy występuje na łuku wieszaki wysięgu dolnego przymocowuje się do uchwytów oczkowych zainstalowanych obok uchwytów rolkowych. Takie rozwiązanie jest konieczne z powodu wychylania się uchwytu rolkowego zgodnie z biegiem liny nośnej.- Dolny wysięg:
Do dolnego szkłolaminatu wysięgnika instaluje się ramiona odciągowe służące do ustalania biegu przewodu jezdnego. Jak było wspomniane wcześniej dolny wysięg podwieszony jest do górnego za pośrednictwem linek wieszakowych, które przymocowane są jednymi końcami do oczek uchwytów rolkowych (na prostej) lub uchwytów oczkowych (na łukach). Drugie końce linek zamocowane są do uchwytów oczkowych zainstalowanych na górnej stronie wysięgu dolnego.

Kliknij aby powiększyć   
Podwieszenie dolnego wysięgu
linką wieszakową (opis na powiększeniu)

3) Zawieszenie poprzeczne
W przypadku, gdy tory przebiegają w jezdni (torowisko niewydzielone) lub, gdy nie ma możliwości zastosowania słupów z wysięgnikami stosuje się zawieszenie poprzeczne. Polega ono na podwieszeniu sieci jezdnej do linek/drutów nośnych zawieszenia poprzecznego (przewieszek) rozwieszonych poprzecznie do sieci między słupami trakcyjnymi lub obiektami.Zawieszenie poprzeczne między słupami trakcyjnymi


Zawieszenie poprzeczne może być zakotwione do słupów trakcyjnych, co zostało opisane powyżej, lub do murów budynków jeżeli warunki techniczne umożliwiają zastosowanie takiego rozwiązania.
Jeżeli budynki znajdują się po obydwu stronach niewydzielonego torowiska obydwa końce zawieszenia poprzecznego zakotwia się do murów budynków (obiektów). Zdaża się jednak, że ciąg budynków, do których moża je przymocować są tylko z jednej strony torowiska lub ich warunki techniczne uniemożliwiają zastosowania tego rozwiązania. W takiej sytuacji z drugiej strony stawia się słup trakcyjny, do którego zakotwia się drugi koniec zawieszenia.


Zawieszenie poprzeczne między budynkami


Zawieszenie poprzeczne między budynkiem i słupem trakcyjnym


Do regulacji (ręcznej) naciągu linki nośnej zawieszenia poprzecznego służą naprężniki działające na zasadzie śruby rzymskiej.


Schemat budowy naprężnika otwartego (śruba rzymska)Schemat budowy naprężnika krytego (śruba rzymska)


Kliknij aby powiększyć    Naprężnik otwarty

Kliknij aby powiększyć    Naprężanik kryty


Naprężniki są instalowne na jednym z końców linki nośnej zawieszenia. Umożliwia to regulację jej naciągu. Położenie sieci jezdnej w stosunku do osi toru reguluje się przesuwając odopowiednio uchwyty podwieszeniowe sieci jezdnej.

W lince nośnej zawieszenia w pobliżu jednego z zakotwień montuje się również tłumiki drgań. Tłumik eliminuje drgania, które są wywoływane współpracą odbieraka prądu z siecią jezdną (szczególnie płaską). Bez zastosowania tłumika drgań w budynkach byłby słyszalne nieprzyjemne odgłosy. Oprócz tego eliminacja drgań przedłuża żywotność zawieszenia poprzecznego, a przede wszystkim jego zakotwienia, które na skutek drgań mogłoby być osłabione.

Kliknij aby powiększyć    Tłumik drgań

Kliknij aby powiększyć   Kliknij aby powiększyć
Tłumik drgań w postaci linki elastycznej


Linka elastyczna jest jednocześnie materiałem izolującym i zastepuje tym samym jeden z izolatorów zawieszenia poprzecznego (opis poniżej).

Zawieszenie poprzeczne musi być odpowiednio izolowane, by napięcie sieciowe nie przedostawało się na słupy trakcyjne, budynki, itd.
Sieć jezdna jest odziolowana od zawieszenia poprzecznego uchwytem podwieszeniowym, a oprócz tego w lince nośnej zawieszenia montuje się izolatory zawieszenia poprzecznego.
Jednym z izolatorów zawieszenia poprzecznego może być linka elastyczna pełniąca funkcję tłumika drgań (zobacz wyżej).


Kliknij aby powiększyć    Kliknij aby powiększyć
Izolatory zawieszenia poprzecznego

Kliknij aby powiększyć    Kliknij aby powiększyć
Izolatory przy zakotwieniu zawieszenia poprzecznego

Przykładowe rozmieszczenie izolatorów w zawieszeniu poprzecznymSposoby rozwieszania zawieszenia poprzecznego w widoku z góry:


Zawieszenia poprzeczne

Kliknij aby powiększyć    Lina zawieszenia poprzecznego przed podwieszeniem sieci

Kliknij aby powiększyć    Przykładowe zawieszenie poprzeczne


Przęsła między zawieszeniami poprzecznymi nie powinny przekraczać rozpiętości 40- 45 metrów, co w warunkach miejskich nie zawsze jest możliwe - brak zabudowy umożliwiającej zakotwainie zawieszenia poprzecznego do ścian budynków lub brak możliwości usytuowania słupów trakcyjnych.
Aby zredukować do minimum ilość zawieszeń poprzecznych stosuje się zawieszenia poligonalne. Zachowują one dopuszczalne rozpiętości przęseł przy zredukowaniu ilości podwieszeń.
Poniższy schemat ilustruje zawieszenia poligonalne stosowane w trakcji tramwajowej:


Zawieszenia poligonalne


Kliknij aby powiększyć    Przykładowe zawieszenie poligonalne