transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Podwieszanie sieci jezdnych > Sieć jezdna na rozjazdach / skrzyżowaniach

Sieć nad skrzyżowaniami podwiesza się do zawieszeń poprzecznych rozwieszonych pomiędzy słupami trakcyjnymi, jak również murami budynków, obiektów.
Liny nośne zawieszeń poprzecznych przebiegają nad skrzyżowaniem w różnych kierunkach, tak aby zapewnić prawidłowy przebieg przewodów jezdnych w stosunku do osi toru i wymagań zygzakowania (zobacz opis zygzakowania - tutaj). Wśród zawieszeń poprzecznych nad skrzyżowaniami bardzo często spotyka się kotwienia lin w układzie wielokrotnym oraz zawieszenia poligonalne (zobacz opis zawieszeń poprzecznych - tutaj).

Kliknij aby powiększyć 
Zakotwienie wielokrotne zawieszeń poprzecznych do słupa trakcyjnego


 
 
Przykładowe zawieszenia sieci jezdnych nad skrzyżowaniami 
Przykładowy przebieg sieci nad skrzyżowaniem 
A - słupy trakcyjne z wysięgnikami
B - zawieszenia poprzeczne
C - zawieszenia poprzeczne poligonalne
X - przęsła naprężania


W miejscach krzyżowań sieci, stosuje się rozwiązania, zapewniające prawidłowy prześlizg ślizgacza odbieraka prądu (pantografu) pomiędzy krzyżującymi się przewodami jezdnymi.
Jednym z układów są prowadnice wykonane z przewodów jezdnych DJP zamontowane od spodu krzyżujących się jeden nad drugim przewodów jezdnych. Dzięki odpowiedniemu wyprofilowaniu prowadnic, ślizgacz przesuwa się bez utraty kontaktu z siecią jezdną pod krzyżującymi się przewodami jezdnymi. Omawiany typ prowadnic stosuje się przy dowolnym kącie krzyżowania się przewodów.

   
Skrzyżowania sieci jezdnych z prowadnicami obniżonymi w stosunku do krzyżujących się przewodów jezdnych (opis na 1 i 2 powiększeniu)


Drugim rozwiązaniem spotykanym na krzyżujących się przewodach jest prowadnica również wykonana z przewodu jezdnego DJP tylko zamontowana poprzez złączki zaciskowe równoległe do dolnego przewodu. Górny przewód jezdny przechodzi w szczelinie utworzonej pomiędzy prowadnicą, a dolnym przewodem. Dzięki temu rozwiązaniu, gdy odbierak prądu ślizga się po przewodzie górnym, nie następuje jego unoszenie, gdyż prowadnica powoduje podnoszenie obydwu przewodów. Gdyby nie było prowadnicy, to ślizgacz odbieraka prądu podniósłby przewód górny (na skutek generowanego docisku), bez uniesienia przewodu dolnego, co mogłoby doprowadzić do zahaczenia o niego i uszkodzenia odbieraka prądu, a nawet zerwania sieci.  Dzięki zastosowanej prowadnicy ślizgacz prześlizguje się prawidłowo z jednej sieci na drugą sieć. Tego typu układ może być jednak stosowany tylko na skrzyżowaniach o kącie mniejszym niż 45 stopni. Przy kątach większych, nakładki ślizgowe ślizgacza nie prześlizgnęłyby się z przewodu górnego na przewód dolny tylko również o niego zahaczyły. Gdy przejazd odbywa się po torze nad którym jest przewód dolny, to z przyczyn oczywistych, prowadnica nie bierze udziału w przeprowadzaniu ślizgacza, gdyż ten porusza się stale po tym samym przewodzie jezdnym.


Skrzyżowanie z prowadnicą równoległą (opis na powiększeniu)


Schemat prowadnicy równoległej


Złączka zaciskowa podwójna

Krzyżowania przewodów jezdnych prowadzi się w układach: pojedynczym lub podwójnym według poniższego schematu.


Krzyżowanie pojedyncze (A) i podwójne (B) - widoki z góry


Krzyżowanie podwójne (lewe) i pojedyncze (prawe)