transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Dokładny opis budowy sieci trakcyjnej 0,6 kV DC > Podwieszanie sieci jezdnych

1) Podwieszanie sieci łańcuchowych
Sieć łańcuchowa z reguły jest podwieszana do wysięgników słupów trakcyjnych jednak występują miejsca, w których z przyczyn technicznych musi być podwieszana do zawieszenia poprzecznego.

a) Podwieszanie sieci łańcuchowej do wysięgników słupów trakcyjnych
Wysięgniki jak było wspomniane przy opisie ich budowy mocowane są do słupów obrotowo, co umożliwia sieci jezdnej ruchy związane ze zmianą temperatur i co się z tym wiąże prawidłowe jej naprężanie.

Lina nośna stanowi jak nazwa wskazuje konstrukcję nośną dla przewodu jezdnego. Podwieszana jest ona do ukośników wysięgników słupów trakcyjnych.
Przewód jezdny podwieszany jest do liny nośnej za pomocą wieszaków, a do wysięgu pomocniczego podwieszany jest za pomocą ramion odciągowych zakończonych uchwytami przegubowymi przewodów jezdnych.
Ramiona odciągowe służą do regulacji położenia przewodu jezdnego w stosunku do osi toru - nie pełnią funkcji podtrzymującej.


Ramiona odciągowe metalowe (wysięgniki metalowe):

  Ramię odciągowe stosowane na prostej

  Ramię odciągowe stosowane na łukuRamiona odciągowe szkłolaminatowe (wysięgniki szkłolaminatowe):

  Ramię odciągowe stosowane na prostej i łukuRamiona odciągowe są mocowane do wysięgu pomocniczego przegubowo przez co umozliwiają ruchy pionowe przewodu jezdnego pod wpływem docisku slizgacza pantografu.


Przegubowość ramion odciągowych


W niektórych sytuacjach przy wysięgnikach metalowych zamiast ramion odciągowych stosuje się uchwyty stałe przewodów jezdnych mocowane bezpośrednio do wysięgów pomocniczych. Takie rozwiązanie powoduje, że podczas prześlizgu pantografu, pod wpływem jego docisku do przewodu jezdnego następuje lekkie uniesienie całego wysięgu pomocniczego. W związku z taką sytuacją w niektórych przypadkach (np. na łukach/zakrętach) stosuje się wysięgniki nieprzechylne ze sztywnym wieszakiem wysięgu pomocniczego.

  Uchwyt stały


  Przewód trakcyjny zaciśnięty w uchwycie mocującym


Montaż szkłolaminatowych ramion odciągowych
do wysięgu pomocniczego:


Ramiona odciągowe przy przelotowym podwieszaniu sieci jezdnej instaluje się od spodniej strony wysięgu pomocniczego. Przy słupach krzyżowych występuje sytuacja, że przewód jezdny odcinka sieci biegnącego do kotwienia przechodzi ponad wysięgiem pomocniczym i w tym celu ramię odciągowe instaluje się po jego górnej stronie.

- Ramię odciągowe instalowane od spodu wysięgu pomocniczego:
W tym celu do wysięgu pomocniczego instaluje się wieszak ramienia odciągowego. Wieszak ten w dolnej części zakończony jest oczkiem ustawionym w płaszczyźnie poziomej. Na oczku wieszaka instaluje się hak uchwytu hakowego, którym zakończone jest ramię odciągowe.

Kliknij aby powiększyć   
Ramię odciągowe zamocowane do wieszaka ramienia
(opis na powiększeniu)- Ramię odciągowe instalowane od góry wysięgu pomocniczego:
W tym celu do wysięgu pomocniczego instaluje sięuchwyt oczkowy. Na oczku uchwytu instaluje się hak uchwytu hakowego ramienia odciągowego.

Kliknij aby powiększyć   
Ramię odciągowe zamocowane do uchwytu oczkowego
(opis na powiększeniu)
Ramię odciągowe z jednej strony zakończone jest jak było wspomniane uchwytem z hakiem. Z drugiej strony natomiast zamontowany jest przegubowy uchwyt przewodu jezdnego.

Kliknij aby powiększyć   
Uchwyt przegubowy przewodu jezdnego
(opis na powiększeniu)


Kliknij aby powiększyć   
Kompletne ramię odciągowe
(opis na powiększeniu)

b) Podwieszanie sieci łańcuchowej do zawieszenia poprzecznego:
W zawieszeniu poprzecznym sieci łańcuchowej liny nośne podwieszane są bezpośrednio do lin nośnych zawieszenia poprzecznego za pomocą izolowanych uchwytów / ramion wieszakowych.

Kliknij aby powiększyć   Ramię wieszakowe liny nośnej

Kliknij aby powiększyć   Uchwyt wieszakowy liny nośnej (opis na powiększeniu)

Kliknij aby powiększyć   Uchwyt wieszakowy liny nośnej (opis na powiększeniu)


Najnowszym rozwiązaniem podwieszania sieci łańcuchowych do zawieszeń poprzecznych są uchwyty rolkowe. Instaluje się je do liny zawiszenia poprzecznego za pośrednictwem uchwytu podwieszeniowego oczkowego.
Rolki (koła rowkowe) umożliwiają swobodne ruchy termiczne liny nośnej bez tarcia o element podwieszeniowy, co ma miejsce w przypadku uchwytów i ramion wieszakowych.

Kliknij aby powiększyć   Uchwyt rolkowy liny nośnej (opis na powiększeniu)

Kliknij aby powiększyć   Uchwyt podwieszeniowy oczkowy (opis na powiększeniu)


Istnieje kilka sposobów podwieszania sieci łańcuchowych do zawieszeń poprzecznych:Zawieszenie poprzeczne sieci łańcuchowej
Zawieszenie poprzeczne sieci łańcuchowej z ramionami odciągowymi

Na powyżej zamieszczonych schematach lina nośna jest podwieszana do zawieszenia poprzecznego natomiast przewód jezdny zwisa pod nią na wieszakach.
W drugim przypadku zastosowane zostały jeszcze ramiona odciągowe, które służą do ustawienia prawidłowego biegu przwodów jezdnych w stosunku do osi toru - nie mają funkcji podtrzymującej.
Ramiona odciągowe z jednej strony mocowane są do liny zawieszenia poprzecznego a z drugiej do przewodu jezdnego.

Kliknij aby powiększyć   Ramię odciągowe

Kliknij aby powiększyć   Ramię odciągowe

Kliknij aby powiększyć   Ramię odciągowe


Użycie i sposób mocowania ramion odciągowych jest również opisane przy opisie zygzakowania sieci.
Zawieszenie poprzeczne z zawieszeniem ustalającym

W powyższym przpypadku zarówno lina nośna, jak i przewód jezdny są podwieszane do zawieszenia poprzecznego. Dolne zawieszenie poprzeczne pełni również rolę ustalającą biegu przewodu jezdnego w stosunku do osi toru.

Taki typ zawieszenia poprzecznego stosuje się na przykład na zakętach lub miejscach większego obciążenia (przy podwieszaniu izolatorów sekcyjnych).

Kliknij aby powiększyć   Ramię wieszkowe przewodu jezdnego

Kliknij aby powiększyć   Mocowanie izolatora sekcyjnego


Na łukach i zakrętach wraz z zawieszeniami poprzecznymi stosuje się czasem zawieszenia odciągowe. Odciągi sieciowe nie przenoszą obciążeń pionowych lecz jedynie poziome poprzez odciąganie sieci jezdnej na bok służą jak nazwa wskazuje do odciągąnia przewodów jezdnych tak, by prawidłowo przebiegały nad krzywizną łuku.


Zawieszenie odciągowe


W przypadku podwieszenia sieci łańcuchowej skompensowanej może zostać użyty jeszcze inny sposób zawieszenia poprzecznego. Przedstawiają go poniższe schematy:Zawieszenie poprzeczne i zawieszenie ustalające
z ramionami odciągowymi


Lina nośna podwieszana jest do zawieszenia poprzecznego za pomocą uchwytu rolkowego. Uchwyt ten natomiast połączony jest linką wieszakową (wieszakiem) z zawieszeniem poprzecznym ustalającym.
Do zawieszenia poprzecznego ustalającego zamocowane są ramiona odciągowe, które regulują położenie przewodu w stosunku do osi toru.
Opisany powyżej sposób podwieszenia jest odpowiednikiem wysięgnika słupa trakcyjnego sieci łańcuchowej:
- zawieszenie poprzeczne nośne = ukośnik,
- zawieszenie poprzeczne ustalające = wysięg pomocniczy,
- wieszak = wieszak wysięgu pomocniczego.

Kliknij aby powiększyć  
Przykładowe zawieszenie poprzeczne
sieci łańcuchowej skompensowanej


Kliknij aby powiększyć  
Przykładowe zawieszenie poprzeczne
sieci łańcuchowych skompensowanych
w przęsle naprężania (opis na powiększeniu)

2) Podwieszanie sieci płaskich

a) Podwieszanie sieci płaskich do wysięgników słupów trakcyjnych:
Istnieją różne sposoby do podwieszenia przewodu jezdnego do wysięgu wysięgnika.
Przewód jezdny może być mocowany sztywno za pomocą uchwytu stałego.
To rozwiązanie stosuje się głównie w sytuacji, gdy następuje podwieszenie do jednego wysięgu na przykład dwóch przewodów. (np. przy rozjazdach, przęsłach naprężania, itp.)

Kliknij aby powiększyć   Uchwyty stałe (opis na powiększeniu)

Powyższy sposób podwieszenia ma jednak swoje wady. Nastepuje usztywnienie sieci płaskiej, gdyż przewód jezdny jest podwieszony nieelastycznie do wysięgu w wyniku czego wysięg pracuje pod jego wpływem, a mianowice siła docisku slizgacza pantografu moze spowodować unioszenie wysięgu podczas przejazdu pod nim pantografu.

Aby uelastycznić podwieszenie sieci płaskiej stosuje sie podwieszenie typu DELTA.
Ten typ podwieszania polega na zamontowaniu na wysięgu uchwytu rolkowego, przez którego rolkę przechodzi linka syntetyczna o udźwigu 6kN końcami połączona z przewodem jezdnym za pomocą ramion wieszakowych.
Wraz z podwieszaniem typu DELTA mogą być zastosowane ramiona odciągowe korygujące położenie przewodu jezdnego w stosunku do osi toru.


Podwieszanie typu DELTA


Podwieszanie typu DELTA z ramieniem odciągowym

Kliknij aby powiększyć   Podwieszenie typu DELTA z ramieniem odciągowym


Stosuje się również samo ramie odciągające bez zawieszenia DELTA i służy ono wtedy tylko do korekcji przebiegu przewodu w stosunku do osi toru. Samo ramię odciągające stosuje się przede wszystkim na łukach, gdzie przewód jezdny musi być odpowiednio odciągany w celu by przebiegał w zasięgu pracy odbieraka prądu, a nie jest konieczne jego podwieszenie.
Tak zastosowany uchwyt przegubowy pełni funkcję odciągu sieciowego.

Kliknij aby powiększyć   Ramie odciągowe odciągające do słupa

Kliknij aby powiększyć   Ramię odciągowe odciągające od słupa


Montaż ramion odciągowych do szkłolaminatów wysięgów sieci płaskiej jest analogiczny jak przy wysięgach pomocniczych wysięgników sieci łańcuchowej zobacz


b) Podwieszanie sieci płaskich do zawieszenia poprzecznego:Zawieszenie poprzeczne sieci płaskiej

W zawieszeniu poprzecznym sieci płaskiej przewody jezdne podwieszane są bezpośrednio do lin nośnych zawieszenia poprzecznego za pomocą izolowanych ramion wieszakowych.
Na linie nośnej zawieszenia poprzecznego montuje się tyle ramion wieszakowych ile podwieszonych jest do niej sieci płaskich. Przy zawieszeniu poprzecznym dwutorowym zastosowane są oczywiście tylko dwa pojedyncze ramiona wieszakowe natomiast na rozjazdach / skrzyżowaniach do jednego zawieszenia poprzecznego może być podwieszonych kilka przewodów jezdnych z użyciem albo ramion wieszakowych pojedynczych, albo ramion wieszakowych podwójnych, a nawet potrójnych.

Kliknij aby powiększyć   Ramię wieszkowe pojedyncze

Kliknij aby powiększyć   Ramię wieszkowe podwójne

Kliknij aby powiększyć   Ramię wieszkowe potrójne


Na łukach i zakrętach mogą być zastosowane zawieszenia odciągowe. Odciągi sieciowe nie przenoszą obciążeń pionowych lecz jedynie poziome poprzez odciąganie sieci jezdnej na bok i służą jak nazwa wskazuje do odciągąnia przewodów jezdnych tak, by prawidłowo przebiegały nad krzywizną łuku.


Zawieszenie odciągoweKliknij aby powiększyć   Kliknij aby powiększyć
Mocowanie izolatorów sekcyjnych
do zawieszenia poprzecznego sieci płaskiej
(opis na powiększeniu)


Dodatkowe zawieszenia poprzeczne rozwieszae są w celu na przykład doprowadzenia kabli zasilających punktu zasilającego jak i odłaczników sekcyjnych.Sieć płaska może być również podwieszana do zawieszenia poprzecznego za pośrednictwem mocowania typu DELTA.
Ten typ podwieszania polega na zamontowaniu na linie nośnej zawieszenia poprzecznego uchwytu rolkowego, przez którego rolkę przechodzi linka syntetyczna o udźwigu 6kN końcami połączona z przewodem jezdnym za pomocą ramion wieszakowych.
Wraz z podwieszaniem typu DELTA mogą być zastosowane ramiona odciągowe korygujące położenie przewodu jezdnego w stosunku do osi toru.


Podwieszanie typu DELTA


Podwieszanie typu DELTA z ramieniem odciągowym

Kliknij aby powiększyć   Podwieszenie typu DELTA


Podwieszenie typu DELTA polepsza elastyczność sieci i poprawia współpracę odbieraka prądu ze ślizgaczem pantografu.

Podobnie jak przy podwieszaniu sieci płaskiej do wysięgników stosuje się również samo ramię odciągające bez zawieszenia DELTA. Służy ono wtedy tylko do korekcji przebiegu przewodu w stosunku do osi toru. Samo ramię odciągowe stosuje się przede wszystkim na łukach, gdzie przewód jezdny musi być odpowiednio odciągany w celu by przebiegał w zasięgu pracy odbieraka prądu, a nie jest konieczne jego podwieszenie. Tak zastosowany uchwyt przegubowy pełni funkcję odciągu sieciowego.

Kliknij aby powiększyć   Ramię odciągowe w zawieszeniu poprz. (opis na pow.)
3) Sieć na rozjazdach / skrzyżowaniach
Sieć nad skrzyżowaniami podwiesza się do zawieszeń poprzecznych rozwieszonych pomiędzy słupami trakcyjnymi, jak również murami budynków, obiektów.
Liny nośne zawieszeń poprzecznych przebiegają nad skrzyżowaniem w różnych kierunkach tworząc "pajęczynę" i utrzymując w ten sposób prawidłową geometrię sieci jezdnej nad torami rozjazdu / skrzyżowania. (Tak, aby każdy tor miał odpowiednio poprowadzony przewód jezdny).
Wśród zawieszeń poprzecznych nad skrzyżowaniami można również spotkać zawieszenia poligonalne.

Gdy zawieszenia poprzeczne zakotwiane są do słupów trakcyjnych często w przypadku skrzyżowań występuje sytuacja, że do jednego słupa zakotwionych jest kilka zawieszeń poprzecznych - takie zakotwienie nazywa się zakotwieniem wielokrotnym.

Kliknij aby powiększyć  Zakotwienie wielokrotne do słupa trakcyjnegoPrzykładowe mocowanie sieci nad skrzyżowaniem


Rozjazd to miejsce krzyżowania się torów różnych tras. Dlatego krzyżują się również sieci jezdne.
Aby ślizgacz pantografu przechodził z przewodu na przewód bez zakłóceń i bez przerw w zasilaniu stosuje się specjalne elementy poprawiające przejazd odbieraka prądu w miejscu krzyżowania się przewodów jezdnych.


Przykładowe elementy krzyżowania przewodów jezdnych

Klknij aby powiększyć    Krzyżowanie pojedyncze z prowadnicami

Klknij aby powiększyć    Prowadnica przy krzyżowaniu do 45 stopni


Dla przekazywania napięcia pomiędzy przewodami nad rozjazdem służą krótkie elektryczne połączenia międzyprzewodowe zwane mostkami.

Kliknij aby powiększyć  Krótkie połączenie międzyprzewodowe (mostek)