transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Podwieszanie sieci jezdnych > Podwieszanie sieci płaskich

1) Podwieszanie sieci płaskich do wysięgników słupów trakcyjnych
Przewody jezdne do wysięgników mogą być montowane na sztywno z zastosowaniem uchwytów wieszakowych lub podatnie z zastosowaniem podwieszeń elastycznych. Uchwyty wieszakowe mogą być pojedyncze (dla podwieszenia jednego przewodu) lub wielokrotne, gdy zachodzi potrzeba podwieszenia do jednego wysięgnika kilku przewodów.


Starego typu uchwyt wieszakowy pojedynczy


Starego typu podwieszenie dwóch przewodów z użyciem niezależnych uchwytów wieszakowych

 
Starego typu podwieszenie dwóch przewodów z użyciem niezależnych uchwytów wieszakowych; dodatkowo zastosowany uchwyt odległościowy

 
Nowoczesne uchwyty wieszakowe podwójne (zintegrowane)

Powyższy sposoby podwieszenia mają podstawową wadę, polegającą na zmniejszeniu elastyczności sieci płaskiej, gdyż przewód jezdny jest podwieszony sztywno do wysięgu. W efekcie tego siła dociskowa generowana przez ślizgacz odbieraka prądu (pantografu) jest przenoszona przez przewód i uchwyt wieszakowy na wysięg wysięgnika. Tego typu mocowania są jednak konieczne, szczególnie w rejonie skrzyżowań, gdzie do konstrukcji wsporczych podwieszanych jest nawet kilka sieci jezdnych obok siebie. Niskie prędkości jazdy tramwajów w tych miejscach powodują jednak, że takie układy nie mają negatywnego wpływu na ustrój sieci i współpracę z nią odbieraka prądu.

Aby uelastycznić podwieszenie sieci płaskiej stosuje się układy elastyczne z zastosowaniem pośrednich, elementów zawieszenia. Poniższa fotografia przedstawia przykład starszego tego typu rozwiązania, w którym przewód jezdny podwieszony jest przez uchwyt do linki poprzecznej, której końce są zamontowane do wysięgu wysięgnika.


Starszego typu zawieszenie elastyczne

W obecnie budowanych i modernizowanych sieciach płaskich do elastycznego podwieszenia przewodów jezdnych stosuje się układy z podłużnie montowaną linką zamocowaną końcami do przewodu jezdnego i przechodzącą przez uchwyt rolkowy zamontowany do wysięgu wysięgnika. Ze względu na kształt linki zawieszenia (układ trójkątny) rozwiązanie to nazywane jest zawieszeniem typu DELTA. Wraz z podwieszaniem typu DELTA mogą być zastosowane ramiona odciągowe ustalające położenie przewodu jezdnego w stosunku do osi toru (zobacz opis zygzakowania sieci - tutaj).


   
Zawieszenia typu DELTA z ramionami odciągowymi (opis na 1 powiększeniu)

Powyższy sposób zawieszenia, poza uelastycznieniem mocowania sieci, wpływa również na lepsze profilowanie przewodu jezdnego, gdyż jest on zawieszony do konstrukcji wsporczej w dwóch punktach, a nie tylko jednym.


Zawieszenie typu DELTA z ramieniem odciągowym i izolator sekcyjny (niepodwieszany)


Jeden przewód podwieszony przez podówjny układ DELTA, drugi przewód jezdny ustalany ramieniem odciągowym i dodatkowo zastosowany łącznik odległościowy (opis na pow.)


W sytuacji, gdy przewód jezdny wymaga tylko zygzakowania bez konieczności podwieszania, stosowane są układy z wysięgnikami wyposażonymi tylko w ramiona odciągowe, które ustalają położenie przewodu jezdnego w odniesieniu do osi toru. Na poniższej fotografii biała strzałka wskazuje konstrukcję wsporczą, na której przewód jezdny jest podwieszony (tu: mocowanie typu DELTA) oraz kierunkowany ramieniem odciągowym. Sąsiednie konstrukcje mają tylko rolę ustalającą dla przewodu jezdnego.


Zygzakowanie sieci i wskazane miejsce podwieszenia przewodu jezdnego
 

Kliknij aby powiększyć  
Ramie odciągowe odciągające do słupa

Kliknij aby powiększyć  
Ramię odciągowe odciągające od słupa

Montaż ramion odciągowych do wysięgów wysięgników sieci płaskiej jest analogiczny jak przy wysięgach pomocniczych wysięgników sieci łańcuchowej - zobacz tutaj.


W zakresie kierunkowania przewodu jezdnego można spotkać również rozwiązania, w których ramię odciągowe jest montowane poprzez linkę bezpośrednio do konstrukcji wsporczej (słupa trakcyjnego), bez stosowania wysięgnika. Naciąg podłużny przewodu jezdnego powoduje, że ramię odciągowe utrzymuje go w prawidłowej pozycji poprzez naprężenie linki mocowanej do słupa.

 
Ramię odciągowe zamontowane do słupa trakcyjnego za pośrednictwem linki

2) Podwieszanie sieci płaskich do zawieszenia poprzecznego
W zawieszeniu poprzecznym sieci płaskiej przewody jezdne podwieszane są bezpośrednio do lin nośnych zawieszenia poprzecznego poprzez stałe uchwyty wieszakowe lub poprzez układy elastyczne.
Na linie nośnej zawieszenia poprzecznego montuje się tyle uchwytów wieszakowych ile podwieszonych jest do niej sieci płaskich. Przy zawieszeniu poprzecznym dwutorowym zastosowane są oczywiście tylko dwa pojedyncze uchwyty, natomiast na rozjazdach / skrzyżowaniach do jednego zawieszenia poprzecznego może być podwieszonych kilka przewodów jezdnych z użyciem uchwytów wieszakowych pojedynczych wielokrotnych

Kliknij aby powiększyć    
Uchwyty wieszakowe pojedyncze

Kliknij aby powiększyć 
Uchwyt wieszakowy podwójny


Uchwyty pojedynczne i podwójne

Kliknij aby powiększyć  
Uchwyt wieszakowy potrójny

Na poniższym zdjęciu widać uchwyt, którego korpus przystosowany jest to podwieszenia pięciu przewodów jezdnych, jednak w tym układzie zamontowano do niego tylko trzy zaciski przewodów.


Uchwyt wieszakowy pięciokrotny z zamontowanymi trzema zaciskami przewodów


Jeżeli zawieszenie poprzeczne jest wykonane z zastosowaniem linki syntetycznej, to do podwieszenia przewodów jezdnych, stosuje się pokazane na poniższych fotografiach, uchwyty wieszakowe klinowe.

 
Lina zawieszenia poprzecznego syntetyczna i uchwyt klinowy z zaciskiem przewodu jezdnego

 

W miejscach, gdzie jest to możliwe i zasadne, czyli np. w miejscach, w których nie są podwieszane przewody blisko krzyżujących się sieci stosuje się podwieszenia elastyczne z zawieszeniem trójkątnym typu DELTA. To nowoczesne rozwiązanie, polegające na zamontowaniu uchwytu rolkowego, na linie zawieszenia poprzecznego. Przez rolkę przechodzi linka syntetyczna, końcami połączona z przewodem jezdnym za pomocą uchwytów zaciskowych. Wraz z podwieszaniem typu DELTA mogą być zastosowane ramiona odciągowe ustalające przebieg przewodów jezdnych zgodnie z wymaganiami zygzakowania sieci (zobacz opis zygzakowania tutaj).


Zawieszenie elastyczne typu DELTA

 
Zawieszenia elastyczne typu DELTA z ramionami odciągowymi (1) i widok zygzakowania sieci (2)

Powyższy sposób zawieszenia, poza uelastycznieniem mocowania sieci, wpływa również na lepsze profilowanie przewodu jezdnego, gdyż jest on zawieszony do konstrukcji wsporczej w dwóch punktach, a nie tylko jednym.

Na łukach, gdzie konieczne jest tylko ustalenie przebiegu przewodu jezdnego względem osi toru lecz bez konieczności jego podwieszania, mogą być zastosowane same ramiona odciągowe. Tak zamontowane ramię przegubowe pełni funkcję odciągu sieciowego. Poniżej przykłady takich układów.

 
Ramię odciągowe zamocowane na linie zawieszenia poprzecznego (brak podwieszania przewodu jezdnego)


Ramię odciągowe - brak podwieszenia (wskazane strzałką) oraz zawieszenie typu DELTA z ramieniem odciągowym

Poniżej przykład zawieszeń typu DELTA podwieszonych do lin zawieszeń poprzecznych i przewodami trakcyjnymi podwieszonymi do zawieszenia poprzecznego ustalającego.

 
Zawieszenie typu DELTA z przewodem jezdnym dodatkowo podwieszonym do zawieszenia poprzecznego ustalającego (1), na fot. 2 linki zawieszenia DELTA zamocowane do uchytów odległościowych przewodów jezdnych


W miejscach zastosowania izolatorów sekcyjnych, gdy są one wyposażone w odłączniki sekcyjne lub w miejscach lokalizacji punktów zasilających, kable zasilające prowadzi się od słupów do sieci jezdnych z zastosowaniem dedykowanych zawieszeń poprzecznych dodatkowych. Poniżej przykłady.

 
Zawieszenie poprzeczne przewodu jezdnego (wskazane strzałką) i zawieszenia dodatkowe dla kabli


Na powyższej fotografii, izolator sekcyjny nie jest mocowany do zawieszenia poprzecznego. To często spotykane rozwiązanie w nowobudowanych sieciach. Spotkać można jednak też układy, w których izolatory sekcyjne są podwieszane poprzez uchwyty wieszakowe stałe (starsze konstrukcje) lub układy elastyczne DELTA (zobacz opis izolatorów - tutaj).


Mocowanie izolatorów sekcyjnych do zawieszenia poprzecznego - uchwyty wieszakowe


Mocowanie izolatora sekcyjnego elastyczne - ukaład trójkątny DELTA


W sytuacji gdy istnieje potrzeba podtrzymania przewodu jezdnego np. nad przejściem zwrotnicowym, to mogą być zastosowane specjalne poprzeczki. Mogą one służyć również do utrzymania prawidłowej odległości między sąsiednimi przewodami jezdnymi.

   
Poprzeczki podtrzymujące przewód jezdny nad przejściami zwrotnicowymi (fot. 2 - rozjazd nakładkowy)

Zobacz opis rozjazdów nakładkowych - tutaj.