transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Podwieszanie sieci jezdnych > Zygzakowanie sieci

W celu zwiększenia trwałości części ślizgowych odbieraków prądu, stosuje się tak zwane zygzakowanie sieci jezdnej. Zabieg ten powoduje mniej więcej równomierne ścieranie się nakładek ślizgowych ślizgacza odbieraka prądu (pantografu), gdyż przewód jezdny, podczas jazdy tramwaju, ślizga się po całej szerokości roboczej ślizgacza.
Zygzakowanie sieci jezdnej uzyskuje się dzięki odpowiedniemu rozmieszczeniu ramion odciągowych / ramion wieszakowych przewodu jezdnego. Zgodnie z normą PN-K-92002, odsuwy przewodu jezdnego ustawia się względem osi toru maksymalnie na odległość 0,3 m na odcinkach prostych i 0,35 m (do 0,4 m) na łukach. W sieciach tramwajowych powinien być stosowany układ pionowy sieci, czyli że lina nośna przebiega w analogicznym odsuwie jak przewód trakcyjny, z dopuszczalną tolerancją do 0,1 m.


Współpraca ślizgacza odbieraka prądu ze zygzakowaną siecią jezdną

Przy projektowaniu zygzakowania istotne jest przewidzenie ruchów sieci jezdnej wywołanej naporem wiatru bocznego. Ma to szczególne znaczenie przy sieciach łańcuchowych, gdyż wywierają one większy opór dla wiatru. Określa się tzw. krzywe wiatrowe i na tej podstawie projektuje zawieszenie i zygzakowanie sieci, tak by wymiar odsunięcia sieci od osi toru, pod wpływem naporu wiatru, nie doprowadził do sytuacji, że przewód jezdny znajdzie się poza obszarem roboczym ślizgacza odbieraka prądu.


Zygzakowanie na odcinku prostym - sieć łańcuchowa na słupach trakcyjnych z wysięgnikami
1 - odsuw sieci od słupa
2 - odsuw sieci do słupa
a - 0,3 m


 
Zygzakowanie sieci jezdnej na odcinku prostym
 


Zygzakowanie na odcinku prostym - sieć łańcuchowa na słupach trakcyjnych z wysięgnikami
odsuw sieci naprzemienny
a - 0,3 m
Przykładowe zygzakowanie na odcinku prostym - sieć łańcuchowa na zawieszeniach poprzecznych
a - 0,3 m


Przykładowe zygzakowanie na odcinku prostym co drugie przęsło - sieć łańcuchowa na zawieszeniach poprzecznych
a - 0,3 m

Zygzakowanie stosuje się również dla sieci płaskich. Przebieg przewodów jezdnych jest analogiczny jak na powyższych przykładach.Przykładowe zygzakowanie sieci płaskiej na pętli


Przykładowe zygzakowanie na skrzyżowaniu

 

Na łukach zygzakowanie sieci jezdnych ustalane jest w odniesieniu do promienia łuku toru i względem osi toru. Sieć jezdna przyjmuje względem osi toru kształt linii stycznych. Jak było wspomniane dopuszczalny odsuw sieci wynosi 0,35 m z tolerancją do 0,4 m.


Sieci łańcuchowe na łuku
b = 0,35 m (max 0,4 m)


 
Sieci łańcuchowe i sieci płaskie na łukach


Sieci jezdne nad skrzyżowaniem (łuki torowe rozjazdów)