transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Sygnalizacja i zabezpieczenia ruchu > Znaki dla tramwajów

Znaki dla tramwajów montuje się na sieci trakcyjnej, konstrukcjach wsporczych sieci trakcyjnej lub osobnych słupkach.
Znaki informują prowadzącego pojazd o ograniczeniach prędkości, skrzyżowaniach, zasilaczach sieci, izolatorach, itp.

Poniżej znajduje się wykaz znaków dotyczących tramwajów ujętych w rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałow dorgowych.

 
Wykaz znaków dla tramwajów według roporządzenia o znakach i sygnałach drogowych

 

Poniżej znajdują się znaki stosowane na trasach tramwajowych według obowiązujacych instrukcji operatorów i zarządców infrastruktury tramwajowej. 

Poniżej znajduja się zdjęcia wybranych znaków.

 
AT-2 - Sygnalizacja wzbudzana


 
AT-3 - Niebezpieczny zjazd


   
BT-1 - Ograniczenie prędkości


 
BT-2 - Odwołanie ograniczenia prędkości


 
BT-4 - Zwrotnica eksploataowana jednostronnie
 
Sygnalizacja przejazdowa wzbudzana


 
Zwrotnica sterowana przez kontakt na sieci


 
Blokada zwrotnicy (Szczecin)


 
Zwrotnica sterowana systemem TRACK (Poznań)


 
Możliwość spotkania się tramwajów


 
Izolator sekcyjny


 
Izolator sekcyjny - granica zasilania


 
Punkt zasilającyPunkt powrotny


 
Początek strefy działania systemu podczerwieni

 
Koniec strefy działania systemu podczerwieni