transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Podtorze i nawierzchnia torowa > Przykładowe bezpodsypkowe technologie budowy nawierzchni torowej


  
Nawierzchnia na podbudowie betonowej
z śrubowo-sprężystym przytwierdzeniem szyn  
Nawierzchnia w technologii płyt prefabrykowanych
typu "węgierskiego"  
Nawierzchnia w technologii CDM-QTrack  
Nawierzchnia w technologii płyt prefabrykowanych
z ciągłym podparciem szyn KC/ERS
Nawierzchnie w technologii trawiastej (zielonej)