transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Przykładowe bezpodsypkowe technologie budowy nawierzchni torowej > Nawierzchnia w technologii CDM-QTrack-JIG

Technologia CDM-QTrack-JIG zapewnia w pełni sprężyste zamocowanie szyn toru, przez co jazda tramwajów jest cichsza, zredukowane są wibracje pochodzące od przejeżdżającego taboru, szyny są poparte jednostajnie na całej długości (zachowana jest jednakowa sztywność poparcia). System ten zwiększa żywotność szyn, ogranicza prądy błądzące oraz umożliwia zabudowę torów w jezdni, czy też zastosowanie trawy.


Na odpowiednio przygotowanym podtorzu (geowłóknina, kruszywa itp.) układa się nawierzchnię torową.
Proces budowy nawierzchni rozpoczyna się od ułożenia szyn nad podtorzem na wspornikach (np. drewnianych klockach).

Kliknij aby powiększyć    Przygotowane podtorze

Kliknij aby powiększyć    Szyny przygotowane do ułożenia

Kliknij aby powiększyć    Rozłożone szyny - przygotowane do spawania


Kolejnym krokiem jest spawanie szyn. Poniżej widok szyn zespawanych w technologii spawania termitowego.

Kliknij aby powiększyć    Zespawane szyny

Kliknij aby powiększyć    Spawy szyn po zdjęciu formy (spawanie termitowe)

Poszczególne etapy spawania szyn opisane są w dziale "Spawanie szyn" - zobacz...


Po zakończonym procesie spawania szyny obudowuje się profilami gumowymi CDM-QTrack-JIG, mocując je tymczasowo do szyn opaskami.
Każdą szynę obkłada się trzema elementami gumowymi, którymi są dwa profile boczne i pas pod stopę szyny. Styku główki szyny z profilami gumowymi uszczelnia się masą uszczelniająca.

Kliknij aby powiększyć    Kliknij aby powiększyć   
Profile gumowe QTrackKliknij aby powiększyć    Kliknij aby powiększyć   
Profile gumowe na szynachKliknij aby powiększyć    Kliknij aby powiększyć    Kliknij aby powiększyć   
Profile gumowe i uszczelnienie (opis na pow.)Kolejną operacją w tej technologii jest zamocowanie szyn do specjalnych podpór regulowanych (Gauge Support Fixation System). Poprzez podpory ustawia się prawidłową geometrię toru (poziomowanie, profil, rozstaw, przechyłka itd.).

Kliknij aby powiększyć    Szyny ułożone na podporach regulowanych

Kliknij aby powiększyć    Zawiesie szyny


Po ustawieniu geometrii toru, podtorze wykłada się matami z wełny mineralnej na których z kolei układa się zbrojenie i szalunek zabudowy betonowej.

Kliknij aby powiększyć    Płyty z wełny mineralnej


Kliknij aby powiększyć    Kliknij aby powiększyć   
Płyty z wełny mineralnej i ułożone zbrojenieKliknij aby powiększyć    Kliknij aby powiększyć   
Ułożony szalunekKolejnym krokiem jest wylanie betonu. Po jego zastygnięciu demontuje się podpory regulowane i szalunki.

Kliknij aby powiększyć    Wylany beton w szalunku

Kliknij aby powiększyć    Wypełnione betonem ubytki po podporach

Kliknij aby powiększyć    Gotowa zabudowa betonowa


Kolejnym krokiem jest zasypanie przestrzeni międzyszynowych i międzytokowych ziemią, a następnie zasianiem trawy.

Kliknij aby powiększyć    Zasypane przestrzenie międzyszynowe i międzytokowe

Kliknij aby powiększyć    Ziemia w przestrzeniach międzyszynowych i międzytokowych

Kliknij aby powiększyć    Gotowa nawierzchnia torowa z trawą


Omawiana technologia umożliwia również zastosowanie nawierzchni jezdnej poprzez zalanie betonem, asfaltem, wypełnienie kostką brukową, czy też zastosowanie sztucznych mat trawiastych.

Kliknij aby powiększyć    Przestrzeń międzyszynowa zalana betonem (drugi tor)