transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Przykładowe bezpodsypkowe technologie budowy nawierzchni torowej > Nawierzchnia w technologii CDM-QTrack-JIG

Technologia CDM-QTrack-JIG zapewnia w pełni sprężyste zamocowanie szyn toru, przez co jazda tramwajów jest cichsza, zredukowane są wibracje pochodzące od przejeżdżającego taboru, szyny są poparte jednostajnie na całej długości (zachowana jest jednakowa sztywność poparcia). System ten zwiększa trwałość szyn, ogranicza prądy błądzące oraz umożliwia zabudowę torów w jezdni, czy też zastosowanie trawy.

Na odpowiednio przygotowanym podtorzu (geowłóknina, kruszywa itp.) układa się nawierzchnię torową.
Proces budowy nawierzchni rozpoczyna się od ułożenia szyn nad podtorzem, na wspornikach (np. drewnianych klockach).

Kliknij aby powiększyć   
Przygotowane podtorze


Kliknij aby powiększyć   
Szyny przygotowane do ułożenia


Kliknij aby powiększyć   
Rozłożone szyny - przygotowane do spawaniaKolejnym krokiem jest spawanie szyn. Poniżej widok szyn zespawanych w technologii spawania termitowego.

Kliknij aby powiększyć   
Zespawane szyny


Kliknij aby powiększyć   
Spawy szyn po zdjęciu formy (spawanie termitowe)


Poszczególne etapy spawania szyn opisane są tutaj.


Po zakończonym procesie spawania szyny obudowuje się profilami gumowymi CDM-QTrack-JIG, mocując je tymczasowo do szyn opaskami.
Każdą szynę obkłada się trzema elementami gumowymi, którymi są dwa profile boczne i pas pod stopę szyny. Styk główki szyny z profilami gumowymi uszczelnia się masą uszczelniająca.

Kliknij aby powiększyć   Kliknij aby powiększyć   
Profile gumowe QTrackKliknij aby powiększyć   Kliknij aby powiększyć   
Profile gumowe na szynachKliknij aby powiększyć   Kliknij aby powiększyć   Kliknij aby powiększyć   
Profile gumowe i uszczelnienie (opis na pow.)Kolejną operacją w tej technologii jest zamocowanie szyn do specjalnych podpór regulowanych (Gauge Support Fixation System). Poprzez podpory ustawia się prawidłową geometrię toru (poziomowanie, profil, rozstaw, przechyłka itd.)

Kliknij aby powiększyć   
Szyny ułożone na podporach regulowanych


Kliknij aby powiększyć   
Zawiesie szynyPo ustawieniu geometrii toru, podtorze wykłada się matami z wełny mineralnej na których z kolei układa się zbrojenie i szalunek zabudowy betonowej.

Kliknij aby powiększyć    Płyty z wełny mineralnej


Kliknij aby powiększyć    Kliknij aby powiększyć   
Płyty z wełny mineralnej i ułożone zbrojenieKliknij aby powiększyć    Kliknij aby powiększyć   
Ułożony szalunekKolejnym krokiem jest wylanie betonu. Po jego zastygnięciu demontuje się podpory regulowane i szalunki.

Kliknij aby powiększyć   
Wylany beton w szalunku


Kliknij aby powiększyć   
Wypełnione betonem ubytki po podporach


Kliknij aby powiększyć   
Gotowa zabudowa betonowaKolejnym krokiem jest zasypanie przestrzeni międzyszynowych i międzytokowych ziemią, a następnie zasianie trawy.

Kliknij aby powiększyć   
Zasypane przestrzenie międzyszynowe i międzytokowe


Kliknij aby powiększyć   
Ziemia w przestrzeniach międzyszynowych i międzytokowych


Kliknij aby powiększyć   
Gotowa nawierzchnia torowa z trawąOmawiana technologia umożliwia również zastosowanie nawierzchni jezdnej poprzez zalanie betonem, asfaltem, wypełnienie kostką brukową, czy też zastosowanie sztucznych mat trawiastych.

Kliknij aby powiększyć   
Przestrzeń międzyszynowa zalana betonem (drugi tor)