transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Przykładowe bezpodsypkowe technologie budowy nawierzchni torowej > Nawierzchnia w technologii płyt prefabrykowanych z ciągłym podparciem szyn KC/ERS

W tytułowej nawierzchni stosuje się płyty prefabrykowane z zastosowaniem szyn blokowych. Sposób budowy nawierzchni jest podobny do tej w technologii płyty "węgierskiej" z podstawowa różnicą polegająca na sposobie ciągłego mocowania szyn, gdzie zamiast pasów gumowych stosuje się masy zalewowe na bazie żywic syntetycznych.

Kliknij aby powiększyć    Szyny blokowe na placu budowy


Na przygotowanej podbudowie betonowej wykonuje się wierzchnią warstwę z masy mineralno-asfaltowej na której układa się maty wibroziolacyjne, a następnie torowe prefabrykowane płyty betonowe.

Kliknij aby powiększyć    Podbudowa betonowa

Kliknij aby powiększyć    Warstwa mineralno - asfaltowa podtorza

Kliknij aby powiększyć    Prefabrykowane płyty ułożone na matach wibroizolacyjnych


Na poniższej fotografii widać komorę szynową o przekroju prostokąta w prefabrykowanej płycie betonowej. Ściany komór szynowych przed ułożeniem szyn pokrywa się dwuskładnikową żywicą epoksydową taką jak na przykład: SIKADUR 53, która następnie umożliwi związanie masy zalewowej ciągłego podparcia szyny.

Kliknij aby powiększyć    Komora szyny blokowej w prefabrykacie

Kliknij aby powiększyć    Komora pokryta preparatem SIKADUR (zielony kolor)


Rozróżnia się kilka rodzajów płyt prefabrykowanych. Poza typowymi płytami torowymi stosowanymi na odcinkach prostych o długości ok. 1500 mm i masie ok. 1300 kg w omawianej nawierzchni torowej stosowane są również krótsze płyty stosowane na łukach. Dodatkowo występują też płyty z zabudowanym kanałem kablowym, umożliwiającym przeprowadzenie do szyn kabli powrotnych, czy też płyty z zabudowanymi kratkami odprowadzenia wody.

Kliknij aby powiększyć    Płyty z kanałem odwodnienia (opis na pow.)

Kliknij aby powiększyć    Płyty z kanałem kablowym


Wykończenie wierzchnie płyt prefabrykowanych może być również dostosowane do potrzeb architektoniczno - budowlanych pod względem estetycznym. Poniżej płyty z warstwą jezdną imitująca bruk.

Kliknij aby powiększyć    Płyty z wykończeniem imitującym kostkę brukową


Poza płytami torowymi w międzytorzu układa się prefabrykaty międzytorowe.
W procesie budowy najpierw układa się płyty torowe, a następnie te międzytorowe. Między wszystkimi płytami stosuje się odpowiednie szczeliny dylatacyjne.

Po ułożeniu płyt torowych i międzytorowych w komorach szynowych osadza się szyny blokowe, wcześniej spawając poszczególne szyny w odcinki o wymaganej długości. Aby zapewnić przestrzeń na elastyczną masę zalewową pomiędzy stopą szyny, a dnem komory szynowej prefabrykatu, stosuje się specjalne podkładki szynowe dystansowe.
Szczeliny dylatacyjne między płytami na obszarze komór szynowych wypełnia się pianką poliuretanową.

Kliknij aby powiększyć   
Zespawane szyny blokowe i podkładki dystansowe na dnie komór
oraz uszczelnienie szczelin dylatacyjnych pianką.Kliknij aby powiększyć    Przeszlifowane miejsca spawów


Poszczególne etapy spawania szyn opisane są w dziale "Spawanie szyn" - zobacz...


Kliknij aby powiększyć    Szyny w komorach płyt torowych z widoczną podkładką dystansową pod stopamiPo osadzeniu szyn w komorach płyt torowych zalewa się je masą zalewową taka jak na przykład preparat ICOSIT 340/45, która zapewnia izolację wibroakustyczną oraz zapewnia ciągłe, elastyczne podparcie i zamocowanie szyny w komorze płyty torowej.
Preparat ten jest elastycznym, o wysokiej sprężystości powrotnej, dwuskładnikowym materiałem na bazie poliuretanów. Umożliwia precyzyjne ustawienie szyn. Jest aplikowany w postaci płynnej, twardnieje bezskurczowo, dzięki czemu kształt materiału dostosowuje się idealnie do podłoża. Charakteryzuje się doskonałymi właściwościami izolacyjnymi, które eliminują powstawanie prądów błądzących. Z

Kliknij aby powiększyć    Szyna zamocowana masą zalewową


Przestrzenie dylatacyjne pomiędzy płytami również wypełnia się powyżej omówionym preparatem.

Kliknij aby powiększyć    Szczeliny dylatacyjne uszczelnione masą zalewową

Kliknij aby powiększyć    Gotowa nawierzchnia torowa