transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Przykładowe bezpodsypkowe technologie budowy nawierzchni torowej > Nawierzchnia w technologii płyt prefabrykowanych z ciągłym podparciem szyn KC/ERS

W tytułowej nawierzchni stosuje się płyty prefabrykowane z zastosowaniem szyn blokowych. Sposób budowy nawierzchni jest podobny do tej w technologii płyty "węgierskiej" z podstawową różnicą polegającą na sposobie ciągłego mocowania szyn, gdzie zamiast pasów gumowych stosuje się masy zalewowe na bazie żywic syntetycznych.

Kliknij aby powiększyć   
Szyny blokowe LK-1 na placu budowyNa przygotowanej podbudowie betonowej wykonuje się wierzchnią warstwę z masy mineralno-asfaltowej na której układa się maty wibroziolacyjne, a następnie torowe prefabrykowane płyty betonowe.

Kliknij aby powiększyć   
Podbudowa betonowa


Kliknij aby powiększyć   
Warstwa mineralno - asfaltowa podtorza


Kliknij aby powiększyć   
Prefabrykowane płyty ułożone na matach wibroizolacyjnychNa poniższej fotografii widać komorę szynową o przekroju prostokąta w prefabrykowanej płycie betonowej. Ściany komór szynowych przed ułożeniem szyn pokrywa się dwuskładnikową żywicą epoksydową taką jak na przykład: SIKADUR 53, która następnie umożliwi związanie masy zalewowej ciągłego podparcia szyny.

Kliknij aby powiększyć   
Komora szyny blokowej w prefabrykacie


Kliknij aby powiększyć   
Komora pokryta preparatem SIKADUR (zielony kolor)Rozróżnia się kilka rodzajów płyt prefabrykowanych. Poza typowymi płytami torowymi stosowanymi na odcinkach prostych o długości ok. 1500 mm i masie ok. 1300 kg w omawianej nawierzchni torowej stosowane są również krótsze płyty stosowane na łukach. Dodatkowo występują też płyty z zabudowanym kanałem kablowym, umożliwiającym przeprowadzenie do szyn kabli powrotnych, czy też płyty z zabudowanymi kratkami odprowadzenia wody.

Kliknij aby powiększyć   
Płyty z kanałem odwodnienia (opis na pow.)


Kliknij aby powiększyć   
Płyty z kanałem kablowymWykończenie wierzchnie płyt prefabrykowanych może być również dostosowane do potrzeb architektoniczno - budowlanych pod względem estetycznym. Poniżej płyty z warstwą jezdną imitująca bruk.

Kliknij aby powiększyć   
Płyty z wykończeniem imitującym kostkę brukowąPoza płytami torowymi w międzytorzu układa się prefabrykaty międzytorowe.
W procesie budowy najpierw układa się płyty torowe, a następnie te międzytorowe. Między wszystkimi płytami stosuje się odpowiednie szczeliny dylatacyjne.

Po ułożeniu płyt torowych i międzytorowych w komorach szynowych osadza się szyny blokowe, wcześniej spawając poszczególne szyny w odcinki o wymaganej długości.

Kliknij aby powiększyć
Szyny zespawane

Poszczególne etapy spawania szyn opisane są tutaj.


Aby zapewnić przestrzeń na elastyczną masę zalewową pomiędzy stopą szyny, a dnem komory szynowej prefabrykatu, stosuje się specjalne podkładki szynowe dystansowe.
Szczeliny dylatacyjne między płytami na obszarze komór szynowych wypełnia się pianką poliuretanową.

Kliknij aby powiększyć   
Zespawane szyny blokowe i podkładki dystansowe na dnie komór
oraz uszczelnienie szczelin dylatacyjnych pianką.Kliknij aby powiększyć   
Szyny w komorach płyt torowych z widocznymi podkładkami dystansowymi pod stopami
Po osadzeniu szyn w komorach płyt torowych zalewa się je masą zalewową taka jak na przykład preparat ICOSIT 340/45, która zapewnia izolację wibroakustyczną oraz zapewnia ciągłe, elastyczne podparcie i zamocowanie szyny w komorze płyty torowej.
Preparat ten jest elastycznym, o wysokiej sprężystości powrotnej, dwuskładnikowym materiałem na bazie poliuretanów. Umożliwia precyzyjne ustawienie szyn. Jest aplikowany w postaci płynnej, twardnieje bezskurczowo, dzięki czemu kształt materiału dostosowuje się idealnie do podłoża. Charakteryzuje się doskonałymi właściwościami izolacyjnymi, które eliminują powstawanie prądów błądzących. Z

Kliknij aby powiększyć   
Szyna zamocowana masą zalewowąPrzestrzenie dylatacyjne pomiędzy płytami również wypełnia się powyżej omówionym preparatem.

Kliknij aby powiększyć   
Szczeliny dylatacyjne uszczelnione masą zalewową


Kliknij aby powiększyć   
Gotowa nawierzchnia torowa