transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Przykładowe bezpodsypkowe technologie budowy nawierzchni torowej > Nawierzchnia w technologii płyt prefabrykowanych typu "węgierskiego"

W poniżej opisanej technologii nawierzchnię torową tworzą płyty prefabrykowane płyty monolitycznbe oraz szyny blokowe z materiałami wibroakustycznymi.

Betonowe płyty torowe wykonane jako monolityczne prefabrykaty zwane też płytami typu "węgierskiego" wykonane są ze zbrojonego betonu. Mają przekrój prostokątny z dwoma podłużnymi rowkami w górnej części płyty. Rowki mają przekrój trapezu równoramiennego i zwane są omegami. W nich umieszcza szyny blokowe.
Płyty monolityczne układa się na przygotowanym podtorzu jedną za drugą tak jak ma przebiegać tor. Następnie płaszczyznę poziomą omegi wykłada się materiałem gumowym, który pełni funkcję wibroizolacyjną.
Na tym materiale spoczywa wsunięta w omegę szyna blokowa. W szczelinach bocznych między szyną, a krawędziami omegi również umieszcza się pasy gumowe.

Kliknij aby powiększyć    Szyna w omedze płyty torowej (opis na powiększeniu)

Kliknij aby powiększyć    Nawierzchnia w technologii płyt "węgierskich"Przekrój przez nawierzchnię w technologii płyt monolitycznych


Miejsca, w którym stykają się ze sobą płyty monolityczne tworzą poprzeczne szczeliny. Pełnią one funkcję dylatacji, a uszczelnienia się je masą zalewową. W starszych rozwiązaniach masą tą jest smoła, a w nowszych specjalne żywice syntetyczne.

Kliknij aby powiększyć    Miejsce styku płyt (opis na powiększeniu)


Poniżej wykonane zdjęcia zostały wykonane podczas demontażu torów w płytach monolitycznych.

Kliknij aby powiększyć    Szyny w omegach płyty torowej

Kliknij aby powiększyć    Guma wyścielająca płaszczyznę stopową omegi

Kliknij aby powiększyć    Szyna w omedze płyty bez bocznych pasów gumy

Kliknij aby powiększyć    Szyna w omedze płyty z bocznymi pasami gumy