transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Przykładowe bezpodsypkowe technologie budowy nawierzchni torowej > Nawierzchnia na podbudowie betonowej z śrubowo-sprężystym przytwierdzeniem szyn

Do podbudowy betonowej przytwierza najczęściej szyny typu tramwajowego (rowkowe), gdyż podbudowy betonowe stosuje się głównie przy torach wbudowanych w jezdnię.

Kliknij aby powiększyć   
Podtorze


  Kliknij aby powiększyć    
Wykładanie podtorza materiałem izolacyjnym - geowłókniną
 

Kliknij aby powiększyć   
Przysypanie geowłókniny piaskiem (10-15cm) - warstwa filtracyjna
Na tak przygotowanym podtorzu układa się nawierzchnię torową, która w tej technologii składa się z podbudowy, czyli płyty żelbetowej, zbrojonej prętami stalowymi oraz szyn i przytwierdzeń.


Kliknij aby powiększyć   
Zbrojenie pod wylanie podbudowy betonowej - płyty żelbetowej - ułożone na podtorzu


Kliknij aby powiększyć   
Wylewanie płyty żelbetowej podbudowy


Kliknij aby powiększyć  
Gotowe podbudowy betonoweW następnej kolejności, w miejscu układania szyn, betonową podbudowę pokrywa się dwuskładnikową żywicą epoksydową taką jak na przykład preparat SIKADUR 53, która następnie umożliwi związanie wylewanej później pomiędzy podbudowę, a stopę szyny substancji wibrotłumiącej (masy zalewowej).

Kliknij aby powiększyć   
Podbudowa pokryta preparatem żywicznym w miejscach układania szyn


Kliknij aby powiększyć   
Pojemniki z żywicą epoksydową i utwardzaczem - SIKADUR 53Na tak przygotowanej podbudowie układa się szyny, lekko je podnosząc w stosunku do górnej płaszczyzny płyty, poprzez podłożenie pod stopki szyn jednakowej wysokości drewnianych wsporników.
Wtedy również wykonuje się spawanie odcinków szyn i ustala się dokładną szerokość i przebieg torów.
Szyny przed ułożeniem są również pokrywane specjalną substancją zabezpieczającą, która stanowić będzie element wiążący dla substani epoksydowych.


Kliknij aby powiększyć    
Ułożenie na podbudowie szyn pokrytych preparatem

W następnym kroku odcinki spawa się w technologii spawania termitowego w toki szynowe.

Kliknij aby powiększyć  
Spaw po zdjęciu formy i po szlifowaniu


Poszczególne etapy spawania szyn opisane są tutaj.


Po zespawaniu, po obydwóch stronach do szyjek szyn przykleja się betonowe elementy zwane blokami komorowymi. Elementy te mają wysokość szyjki szyny, a szerokością pokrywają się z główką szyny.


Schemat przyklejania bloków komorowych

   
Betonowe bloki komorowe


Klejenie bloków komorowych do szyjek szyn

Kliknij aby powiększyć   
Bloki komorowe przyklejone do szyjki szynyNastępnie szyny przytwierdza się do podbudowy betonowej za pomocą uchwytów hakowych, śrub kotwiących i podkładek sprężystych z zachowaniem prześwitu między stopą szyny i podbudową betonową.
Śruby kotwowe osadza się w podbudowie betonowej za pomocą dwuskładnikowej żywicy epoksydowej SIKADUR 53 we wcześniej odpowiednio nawierconych otworach.


Kliknij aby powiększyć   
Wiercenie otworu pod śrubę kotwiącą


Kliknij aby powiększyć   
Śruba kotwiąca w podbudowie betonowej przymocowana żywicą


Kliknij aby powiększyć   
Zaczep hakowy przytwierdzający szynę do podbudowy

Przy stosowaniu podbudów betonowych do mocowania szyn wykorzystywane są również zaczepy sprężysto-śrubowe typu Skl-12 z tradycyjnymi płytkami żebrowymi, mocowanymi sprężyście do pobudowy betonowej przez śrubę kotwową i podlew z masy zalewowej pod płytą żebrową. 


Mocowanie z zaczepem sprężysto-śrubowym Skl12Po zamocowaniu szyny, równolegle do jej stopy w odległości około jednego centymetra ustawia się szalunek, który umożliwi prawidłowe wylanie substancji tłumiącej wibracje szyny.
Szalunek w postacji pasów z dykty przytwierdza się do podbudowy pianką pouliretanową, która oprócz wspomnianej funkcji mocującej zabezpiecza przed wyciekaniem wlewanej gumy poza miejsce jej przeznaczenia. Z tego powodu również piankę wtryskuje się w szczelinę uchwytu przytwierdzającego szynę.
Ograniczenie wycieków to oszczędność materiału.

Kliknij aby powiększyć   
Szalunek wzdłuż stopy szynyGdy szalunki z obydwu stron stopy szyny są gotowe wlewa się odpowiednio substancję tłumiącą wibracje do sprężystego mocowania szyn, któa po zastygnięciu zapewnia ciągłe podparcie toku szynowego na całej jego długości.. Wykorzystywaną substancją jest preparat ICOSIT.

Kliknij aby powiększyć    Pojemniki z substancją wibrotłumiącą - ICOSIT 340/45


Substanacja ta wypełnia przestrzeń prześwitu między stopą szyny i podbudową betonową oraz odległość między krawędzią stopy i szalunkiem. Małą warstwą ICOSIT-u pokrywa się również górną płaszczyznę stopy szyny do miejsca jej styku z elementami betonowymi przyklejonymi wcześniej do szyjki szyny.
ICOSIT po zastygnięciu pełni funkcję izolacyjną i elastyczną (tłumiącą wibracje). Substancja ta jest również izolacją elektryczną szyny od podbudowy, co powoduje ograniczenie "wypływania" z szyn prądów błądzących (zobacz opis sieci trakcyjnej).
Wypełnienie prześwitu między podbudową betonową i stopą szyny ICOSITem tworzy tak zwaną podporę wyrównawczą poziomu szyny.


Zalewanie masą zalewową ICOSIT


Kliknij aby powiększyć  
Przestrzenie między podbudową, a stopą szyny wypełnione masą zalewowąPo zastygnięciu masy zalewowej zdejmuje się szalunek, a pozostałą piankę pouliretanową usuwa się.

Kliknij aby powiększyć  
Zdjęcie szalunku - gotowa podbudowa szynyKolejną czynnością przy budowie nawierzchni torowej na podbudowie betonowej jest obłożenie bloków komorowych jednocentymetrowymi płytami styropianowymi oraz owinięcie zaczepów przytwierdzających szyny do podbudowy specjalnymi woreczkami foliowymi.

Kliknij aby powiększyć   
Styropian na blokach komorowych


Kliknij aby powiększyć   
Foliowy woreczek na mocowaniu szynyPo wykonaniu powyżej opisanych czynności przestrzeń międzytokową (międzyszynową) oraz międzytorową i skrajniową wypełnia się betonem drogowym mniej więcej do dolnej wysokości kołnierzy szyn. Beton wylewa się z zachowaniem przerw dylatacyjnych, czyli poprzecznych szczelin dzielących płaszczyznę betonu na mniejsze części. Wylany beton na dużym obszarze bez zastosowania dylatacji popękałby na skutek zmiany teperatur, przesunięć, obciążeń, drgań, itp.
Woreczki foliowe na przytwierdzeniach mają na celu chronienie śruby przed betonem. W przypadku przeprowadzanego remontu, który będzie miał miejsce po zużyciu się nawierzchni torowej, beton zostanie rozkuty, a nienaruszone śruby odkręci się luzując tym samym szyny. Po wymienieniu szyn na nowe przykręci się je do istniejacej podbudowy, a przestrzenie międzytokowe i międzytorowe zaleje się nowym betonem i asfaltem.

Kliknij aby powiększyć   
Wylewanie betonu


Kliknij aby powiększyć     
Wylany beton (widoczna dylatacja)


Kliknij aby powiększyć  
Widok na szyny zalane betonem


Kliknij aby powiększyć  
Beton zastygnięty (widoczna dylatacja)Gdy beton zastygnie wystające ponad jego powierzchnię skrawki styropianu obcina się. Następnie górną krawędź styropianu między elementem betonowym i wylanym betonem pokrywa się masą zalewową. Uszczelnia ona szczeliny między elementem betonowym, styropianem i betonem.

Kliknij aby powiększyć    
Szczeliny uszczelnione masą zalewową (opis na pierwszym powiększeniu)Na tak przygotowane podłoże wylewa się warstwę asfaltu, która równa się z górnym poziomem główek oraz kołnierzy szyn, tworząc jezdnię dla pojazdów samochodowych.
Zanim jednak asfalt zostanie wylany, do główek szyn i kołnierzy przylepia się specjalną gumową taśmę, której zadaniem jest izolowanie szyn od warstwy asfaltu.

Kliknij aby powiększyć     Kliknij aby powiększyć   
Taśma gumowa przylepiona do główki szynyOstatnią fazą jest wylanie warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni

Kliknij aby powiększyć    
Wylewanie warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni


Kliknij aby powiększyć   
Gotowa nawierzchnia torowa i jezdnia


 
Pas tramwajowo - autobusowy w eksploatacjiSchemat przekroju drogi tramwajowej na podbudowie betonowej z jezdnią