transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Przykładowe bezpodsypkowe technologie budowy nawierzchni torowej > Nawierzchnia na podbudowie betonowej z śrubowo-sprężystym przytwierdzeniem szyn

Do podbudowy betonowej przytwierza najczęściej szyny typu tramwajowego (np. Ri60N), gdyż podbudowy betonowe stosuje się głównie przy torach wbudowanych w jezdnię.

Kliknij aby powiększyć    Podtorze

Kliknij aby powiększyć    Wykładanie podtorza materiałem izolacyjnym - geowłókniną

Kliknij aby powiększyć     Kliknij aby powiększyć   
Mocowanie geowłókniny


Kliknij aby powiększyć    Przysypanie geowłókniny piaskiem (10-15cm) - warstwa filtracyjnaNa tak przygotowanym podtorzu układa się nawierzchnię torową, która w tej technologii składa się z: - podbudowy, czyli płyty betonowej, zbrojonej prętami stalowymi oraz szyn, przytwierdzeń itp.


Kliknij aby powiększyć    Zbrojenie pod wylanie płyty betonowej ułożone na podtorzu

Kliknij aby powiększyć    Wylewanie płyty betonowej

Kliknij aby powiększyć    Gotowa podbudowa betonowa


W następnej kolejności w miejscu układania szyn betonową podbudowę pokrywa się dwuskładnikową żywicą epoksydową taka jak na przykład preparat: SIKADUR 53, która następnie umożliwi związanie wylewanej później pomiędzy podbudowę, a stopę szyny substancji wibrotłumiącej.

Kliknij aby powiększyć    Podbudowa pokryta SIKADUREM w miejscach układania szyn

Kliknij aby powiększyć    Pojemniki z żywicą epoksydową i utwardzaczem - SIKADUR 53


Na tak przygotowanej podbudowie układa się szyny lekko je podnosząc w stosunku do górnej płaszczyzny płyty poprzez podłożenie pod stopki szyn jednakowej wysokości drewnianych wsporników.
Wtedy również wykonuje się spawanie odcinków szyn i ustala się dokładną szerokość i przebieg torów.
Szyny przed ułożeniem są również pokrywane specjalną substancją zabezpieczającą.


Kliknij aby powiększyć    Ułożenie na podbudowie szyn

Kliknij aby powiększyć    Spawanie szyn

Poszczególne etapy spawania szyn opisane są w dziale "Spawanie szyn" - zobacz...


Po zespawaniu, po obydwóch stronach do szyjek szyn przykleja się betonowe elementy zwane blokami komorowymi. Elementy te mają wysokość szyjki szyny, a szerokością pokrywają się z główką szyny.


Schemat przyklejania bloków komorowych


Kliknij aby powiększyć    Bloki komorowe przyklejone do szyjki szyny


Następnie szyny przytwierdza się do podbudowy betonowej za pomocą specjalnych uchwytów, śrub kotwiących i podkładek sprężystych z zachowaniem prześwitu między stopą szyny i podbudową betonową. Śruby kotwowe osadza się w podbudowie betonowej za pomocą dwuskładnikowej żywicy epoksydowej SIKADUR 53 we wcześniej odpowiednio nawierconych otworach.


Kliknij aby powiększyć    Wiercenie otworu pod śrubę kotwiącą

Kliknij aby powiększyć    Śruba kotwiąca w podbudowie betonowej przymocowana żywicą

Kliknij aby powiększyć    Zaczep śrubowy przytwierdzający szynę do podbudowy


Po zamocowaniu szyny, równolegle do jej stopy w odległości około jednego centymetra ustawia się szalunek, który umożliwi prawidłowe wylanie substancji tłumiącej wibracje szyny.
Szalunek w postacji pasów z dykty przytwierdza się do podbudowy pianką pouliretanową, która oprócz wspomnianej funkcji mocującej zabezpiecza przed wyciekaniem wlewanej gumy poza miejsce jej przeznaczenia. Z tego powodu również piankę wtryskuje się w szczelinę uchwytu przytwierdzającego szynę.
Ograniczenie wycieków to oszczędność materiału.

Kliknij aby powiększyć    Szalunek wzdłuż stopy szyny


Gdy szalunki z obydwu stron stopy szyny są gotowe wlewa się odpowiednio substancję tłumiącą wibracje do sprężystego mocowania szyn. Wykorzystywaną substancją jest ICOSIT.

Kliknij aby powiększyć    Pojemniki z substancją wibrotłumiącą - ICOSIT 340/45


Substanacja ta wypełnia przestrzeń prześwitu między stopą szyny i podbudową betonową oraz odległość między krawędzią stopy i szalunkiem. Małą warstwą ICOSIT-u pokrywa się również górną płaszczyznę stopy szyny do miejsca jej styku z elementami betonowymi przyklejonymi wcześniej do szyjki szyny.
ICOSIT po zastygnięciu pełni funkcję izolacyjną i elastyczną (tłumiącą wibracje). Substancja ta jest również izolacją elektryczną szyny od podbudowy, co powoduje ograniczenie "wypływania" z szyn prądów błądzących (zobacz opis sieci trakcyjnej).
Wypełnienie prześwitu między podbudową betonową i stopą szyny ICOSITem tworzy tak zwaną podporę wyrównawczą poziomu szyny.

Kliknij aby powiększyć    ICOSIT wlany w omówione wyżej miejsca


Po zastygnięciu ICOSITU zdejmuje się szalunek, a pozostałą piankę pouliretanową usuwa się.

Kliknij aby powiększyć    Zdjęcie szalunku - gotowa izolacja wygłuszeniowa szyny


Kolejną czynnością przy budowie nawierzchni torowej na podbudowie betonowej jest obłożenie bloków komorowych jednocentymetrowymi płytami steropianowymi oraz owinięcie zaczepów śrubowych przytwierdzających szyny do podbudowy specjalnymi woreczkami foliowymi.

Kliknij aby powiększyć    Steropian na blokach komorowych

Kliknij aby powiększyć    Foliowy woreczek na zaczepie śrubowym


Po wykonaniu powyżej opisanych czynności przestrzeń międzytokową (międzyszynową) oraz międzytorową i skrajniową wypełnia się betonem drogowym mniej więcej do dolnej wysokości kołnierzy szyn. Beton wylewa się z zachowaniem przerw dylatacyjnych, czyli poprzecznych szczelin dzielacych płaszczyznę betonu na mniejsze części. Wylany beton na dużym obszarze bez zastosowania dylatacji popękałby na skutek zmiany teperatur, przesunięć, obciążeń, drgań, itp.
Woreczki foliowe na przytwierdzeniach mają na celu chronienie śruby przed betonem. W przypadku przeprowadzanego remontu, który będzie miał miejsce po zużyciu się nawierzchni torowej, beton zostanie rozkuty, a nienaruszone śruby odkręci się luzując tym samym szyny. Po wymienieniu szyn na nowe przykręci się je do istniejacej podbudowy, a przestrzenie międzytokowe i międzytorowe zaleje się nowym betonem i asfaltem.

Kliknij aby powiększyć    Wylewanie betonu

Kliknij aby powiększyć    Wylany beton (widoczna dylatacja)

Kliknij aby powiększyć    Szyna w betonie

Kliknij aby powiększyć    Beton zastygnięty (widoczna dylatacja)


Gdy beton zastygnie wystające ponad jego powierzchnię skrawki steropianu obcina się. Następnie górną krawędź steropianu między elementem betonowym i wylanym betonem pokrywa się się substancję izolacyjną - ICOSIT. Uszczelnia ona szczeliny między elementem betonowym, steropianem i betonem.

Kliknij aby powiększyć    ICOSIT uszczelniający szczeliny (opis na powiększeniu)


Na tak przygotowane podłoże wylewa się warstwę asfaltu, która równa się z górnym poziomem główek oraz kołnierzy szyn, tworząc jezdnię dla pojazdów samochodowych.
Zanim jednak asfalt zostanie wylany, do główek szyn i kołnierzy przylepia się specjalną gumową taśmę, której zadaniem jest izolowanie szyn od warstwy asfaltu.

Kliknij aby powiększyć     Kliknij aby powiększyć   
Taśma gumowa przylepiona do główki szynyOstatnią fazą jest wylanie asfaltu....

Kliknij aby powiększyć    Wylewanie asfaltu

Kliknij aby powiększyć    Gotowe tory w jezdni asfaltowej
Schemat przekroju drogi tramwajowej na podbudowie betonowej