transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Tory i infrastruktura torowa > Podtorze i nawierzchnia torowa

Nowoczesne nawierzchnie torowe powinno charakteryzować bezpieczeństwo eksploatacji, trwałość oraz maksymalna redukcja drgań i hałasu od przejeżdżających tramwajów. Istotny jest oczywiście aspekt ekonomiczny budowy i późniejszego utrzymania. Stąd istnieje wiele technologii budowy nawierzchni, które mają zastosowane różnego rodzaju rozwiązania techniczne wpływające na lepsze lub gorsze spełnienie powyższych wymagań. Wiele nowych rozwiązań powstaje poprzez proces rozwoju technologii i na bazie pozyskiwanych doświadczeń eksploatacyjnych.
W tym rozdziale przedstawiam przykładowe stosowane technologie budowy nawierzchni torowych.

Głównymi elementami drogi szynowej są podtorze i nawierzchnia torowa.

a) Podtorze to budowla ziemna drogi szynowej (naturalna lub sztuczna) przystosowana do ułożenia nawierzchni torowej. Zadaniem podtorza jest przejęcie dynamicznych nacisków od taboru poprzez nawierzchnię torową. Podtorze stanowi fundament toru, a górna powierzchnia podtorza przyjmująca obciążenia ruchome z nawierzchni torowej zwana jest torowiskiem. To typowa nomenklatura kolejowa. W drogach szynowych tramwajowych torowoskiem określa się po prostu drogi szynowe.

b) Nawierzchnia torowa musi być przystosowana do przenoszenia obciążeń pochodzących od przejeżdżających pojazdów oraz wyprofilowana zgodnie z geometrią trasy.
Nawierzchnia torowa może być wykonywana w technologii podsypkowej lub bezpodsypkowej.
W technologi podsypkowej nawierzchnię stanowi podsypka oraz rama toru, w skład której wchodzą szyny, złączki, przytwierdzenia i podkłady. Ten typ nawierzchni stosuje się na torach wydzielonych.

  Podsypkowa technologia budowy nawierzchni torowej


W technologii bezpodsypkowej nawierzchnię stanowią podbudowy betonowe, prefabrykaty itp. Ten typ nawierzchni stosuje się gdy tory przebiegają np. w jezdni (tory niewydzielone) oraz również często w strefach rozjazdów.

  Przykładowe bezpodsypkowe technologie budowy nawierzchni torowych