transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Tory i infrastruktura torowa > Podtorze i nawierzchnia torowa

Głównymi elementami drogi szynowej są podtorze i nawierzchnia torowa.
a) Podtorze to budowla ziemna drogi kolejowej (naturalna lub sztuczna) przystosowana do ułożenia nawierzchni torowej. Zadaniem podtorza jest przejęcie dynamicznych nacisków od taboru poprzez szyny, podkłady i podsypkę (czyli nawierzchnię torową). Podtorze stanowi fundament toru kolejowego, a górna powierzchnia podtorza przyjmująca obciążenia ruchome z nawierzchni torowej.

b) Nawierzchnia torowa musi być przystosowane do przenoszenia obciążeń pochodzących od przejeżdżających pojazdów oraz wyprofilowana zgodnie z geometrią trasy.
Nawierzchnia torowa może być wykonywana w technologii podsypkowej lub bezpodsypkowej.
W technologi podsypkowej nawierzchnię stanowi podsypka oraz rama toru, w skład której wchodzą szyny, złączki, przytwierdzenia i podkłady. Ten typ nawierzchni stosuje się na torach wydzielonych.


  Podsypkowa technologia budowy nawierzchni torowejW technologii bezpodsypkowej nawierzchnię stanowią podbudowy betonowe, prefabrykaty itp. Ten typ nawierzchni stosuje się na torach niewydzielonych - gdy przebiegają np. w jezdni oraz często pod rozjazdami.


  Bezpodsypkowe technologie budowy nawierzchni torowej