transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Tory i infrastruktura torowa > Spawanie szyn

Szyny z hut stali dostarczane są w odcinkach. W celu możliwości jazdy po nich każdy odcinek szyny musi być połączony z kolejnym odcinkiem.
Szyny łączy się ze sobą za pomocą spawów. W komunikacji tramwajowej i kolejowej wykorzystuje się spawanie bezstykowe, termitowe metodą SoWoS. Metoda ta polega na nałożeniu na miejsce łączenia formy spawalniczej odpowiadającej przekrojowi szyny danego typu. Następnie łączone szyny podgrzewa się palnikiem i w formę spawalniczą wlewa się spoiwo spawalnicze, którego nadlew po zastygnięciu się obcina.
Kolejnym krokiem jest szlifowanie miejsca łączenia i przytwierdzanie szyny do podkładów / płyt betonowych.

Termit to sproszkowana mieszanina tlenków żelaza i glinu wchodząca w skład spoiwa spawalniczego. Pojemnik ze spoiwem zwany tyglem podpala się od środka co powoduje reakcję redukcji tlenku żelaza z glinem w wyniku której powstaje tlenek glinu w postacji żużlu oraz żelazo. Podczas reakcji termitowej wydziela się bardzo dużo ciepła, które wykorzystywane jest do spawania wraz z wydzielonym w reakcji żelazem służącym jako łącznik spawanych elementów.

Tygiel jest to pojemnik odporny na działanie wysokiej temperatury.


Poniższe fotografie przedstawiają poszczególne etapy spawania szyn:

Kliknij aby powiększyć   
Przygotowanie końców odcinków szyn


Kliknij aby powiększyć   
Ustalanie prawidłowego poziomu szyn


Kliknij aby powiększyć   
Przerwa między szynami na spaw bezstykowy


Kliknij aby powiększyć   
Wspornik utrzymujący prawidłowe położenie końca szynyGdy końce łączonych odcinków szyn są już prawidłowo ustawione i ustabilizowane na miejsce łączenia zakłada się odpowiednią formę spawalniczą (opis form w dalszej części).
Formę mocuje się do szyn w miejscu łączenia za pośrednictwem żeliwnego kołnierza.

Kliknij aby powiększyć   
Połówka formy w żeliwnym kołnierzu


Kliknij aby powiększyć     Kliknij aby powiększyć   
Zakładanie formy na miejsce łączenia


Kliknij aby powiększyć   
Uszczelnienie formy piaskiemPo obydwóch stronach formy zakłada się specjalne żeliwne pojemniki (miseczki), do których wypłynie nadmiar spoiwa wlewanego do formy w celu zespawania szyn oraz tlenek glinu w postaci żużlu (szlaki), który jest efektem reakcji redukcji tlenku żelaza z glinem. Dna tych pojemników wypełnia się piaskiem.

Kliknij aby powiększyć   
Założenie pojemników na wypływający nadmiar spoiwa i żużelTak przygotowane końcówki szyn są gotowe do podgrzania palnikiem. Podgrzewanie szyn realizuje się za pomocą palnika.

Kliknij aby powiększyć   
Zakładanie palnika


Kliknij aby powiększyć     Kliknij aby powiększyć   
Podgrzewanie końców szyn i formy palnikiemPo odpowiednim podgrzaniu końcówek szyn palnik się zdejmuje, a środkowy otwór formy zatyka się specjalną zatyczką. Kolejnym krokiem jest już wlanie spoiwa do formy.
W tym celu pojemnik (tygiel) ze spowiem kładzie się dnem na górnej części formy. Pojemnik ten jest tak ukształtowany, że wypust spoiwa jest na środku dna pojemnika.

Kliknij aby powiększyć   
Pojemnik (tygiel) położony na formieNastępnie pojemnik podpala się od środka w wyniku czego następuje opisana wcześniej reakcja termitowa i spoiwo wycieka do formy.

Kliknij aby powiększyć   
Podpalenie pojemnika


Kliknij aby powiększyć     Kliknij aby powiększyć   
Z palącego się pojemnika wypływa do formy spoiwoNadmiar wypływającego spoiwa oraz tlenek glinu w postaci żużlu wycieka do wcześniej zamocowanych pojemników wypełnionych piaskiem.
Gdy spoiwo w pełni wypłynie palący się jeszcze pusty pojemnik tygla zdjemuje się z formy.

Kliknij aby powiększyć   
Wyciekanie nadmiaru spoiwa i żużlu


Kliknij aby powiększyć   
Zdjęty pusty pojemnik z formyGdy nadmiar spoiwa i żużel w pełni zcieknie do bocznych pojemników zdejmuje się je.

Kliknij aby powiększyć   
Stygnięcie spoiwaGdy spoiwo zastygnie, formę się zdejmuje (rozbija), a nadlew spawu obcina. Następnie miejsce spawu szlifuje się.

Kliknij aby powiększyć   
Zastygnięte spoiwo


Kliknij aby powiększyć   
Rozbijanie formy


Kliknij aby powiększyć   
Rozbita forma


Kliknij aby powiększyć   
Spaw po odcięciu nadlewu - gotowy do szlifowaniaSpawy szlifuje się specjalną ręczną szlifierką torową, która umożliwia szlifowanie główek szyn w różnych płaszczyznach.

Kliknij aby powiększyć     Kliknij aby powiększyć   
Szlifowanie miejsca spawania (opis szlifierki na 1 powiększeniu)


Kliknij aby powiększyć   
Spaw zeszlifowany - łączenie gotowe do użytku