transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Budowa taboru > Układy hamulcowe

Hamulce to układy pojazdów szynowych bezpośrednio odpowiedzialne za bezpieczeństwo jazdy.
Działanie hamulców polega na wytwarzaniu siły tarcia przeciwnej do kierunku jazdy, która powoduje wytracanie prędkości. Siłą tą są opory ruchu mechaniczne powstałe na skutek tarcia jednych elementów o drugie (np. przykład przez dociskanie elementów ciernych do tarcz / bębnów) lub na drodze elektrodynamicznej przez hamowanie silnikami trakcyjnymi, pracującymi w trybie prądnicowym.

Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych tramwajów i trolejbusów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia Dz.U. z 2011 nr 65 poz. 344 tramwaj musi być wyposażony w następujące rodzaje systemów hamowania (rodzaje hamulców):

1) Hamulec roboczy — służący do zmniejszania prędkości tramwaju i zatrzymania go w sposób niezawodny, szybki i skuteczny, niezależnie od prędkości i obciążenia oraz od kąta wzniesienia lub spadku torów (drogi), z możliwością regulacji intensywności hamowania.

2) Hamulec awaryjny — służący do zatrzymania tramwaju w razie awarii hamulca roboczego. Hamulec ten powinien wykorzystywać hamowanie niezależne od przyczepności między kołem i szyną.

3) Hamulec postojowy mechaniczny — służący do unieruchamiania tramwaju podczas postoju. Dopuszcza się zastąpienie tego hamulca innym urządzeniem pozwalającym na trwałe i niezawodne unieruchomienie tramwaju po jego zatrzymaniu. Hamulec ten powinien być tak skonstruowany, aby niemożliwe było jego samoczynne zwolnienie, oraz mieć wyraźne oznakowanie kierunku uruchamiania w przypadku napędu ręcznego.

4) Hamulec bezpieczeństwa — służący do zatrzymywania tramwaju przez pasażera w razie zagrożenia bezpieczeństwa.

5) Hamulec nagły — służący do zatrzymywania tramwaju z największym możliwym do uzyskania opóźnieniem hamowania w sytuacji wystąpienia zagrożenia.


Najczęściej stosowanym hamulcem służbowym (roboczym) w tramwajach jest hamulec elektrodynamiczny, gdzie opory ruchu powstają na drodze elektrycznej przez zmianę energii energii kinetycznej poruszającego się pojazdu na energię elektryczną.


Hamulec elektrodynamiczny

- informacje ogólne
- hamowanie elektryczne oporowe
- hamowanie elektryczne rekuperacyjneHamulce cierne są wykorzystywane w tramwajach do wspomagania hamowania elektrodynamicznego, dohamowywania i umiejscawiania pojazdów (hamulec postojowy) oraz do hamowania nagłego, awaryjnego i bezpieczeństwa.
Wyróżnia się hamulce cierne: szczękowo - bębnowe, tarczowe, szynowe:


Hamulce szczękowo - bębnowe


Elektrohydrauliczne hamulce tarczowe


Solenoidowe hamulce tarczowe (w budowie)


Hamulce szynowe