transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Przepisy, szkolenia i technika prowadzenia tramwajów > Szkolenia i egzaminy na prowadzenie tramwajów

Szkolenia kandydatów na motorniczych prowadzone są przez ośrodki szkolenia motorniczych, które często znajdują się przy firmach realizujących przewozy komunikacji miejskiej. Dokumentem uprawniającym do prowadzenia tramwajów jest "Pozwolenie do kierowania tramwajem" - kategoria PT. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla ubiegania się o pozwolenie nie musi się posiadać prawa jazdy żadnej kategorii. Część ośrodków szkolenia, przyjmując na kurs wewnętrznie wymaga posiadania prawa jazdy przynajmniej kategorii "B".

Wagony szkoleniowe podczas jazd szkoleniowych muszą być oznaczone widocznymi oznaczeniami w formie białej litery "L" na niebieskim tle.

   
Przykładowe wagony do nauki jazdy
 

Sterownik wyświetlaczy z zaprogramowanym komunikatem "Nauka Jazdy"

 
Kandydat na motorniczego musi mieć ukończony 21 rok życia, uregulowany stosunek do służby wojskowej, niekaralność oraz przejść pomyślnie badania lekarskie i psychotechniczne.
Kurs składa się z zajęć teoretycznych i oczywiście praktycznych.

Zajęcia teoretyczne:
- prawo o ruchu drogowym,
- budowa tramwajów,
- pierwsza pomoc,
- przepisy dla służby ruchu,
- technika jazdy, w tym jazdy w trudnych warunkach.

Zajęcia praktyczne to jazdy tramwajem szkoleniowym "L" - minimum 30 h.

Teoretyczne i praktyczne egzaminy państwowe są prowadzone przez egzaminatorów z Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego. Pozytywny wynik egzaminów powoduje otrzymanie Pozwolenia do kierowania tramwajem. Dokument ten trzeba odnawiać zgodnie z okresem ważności orzeczenia lekarskiego. Orzeczenie takie wydawane jest maksymalnie na 5 lat. Przed upływem terminu badań należy wykonać kolejne badania. Przy pozytywnym orzeczeniu lekarza medycyny pracy pozwolenie zostaje w takim przypadku przedłużone na kolejny okres.

 

Koszt kursu na pozwolenie do kierowania tramwajami wynosi około 6500 zł. W niektórych przypadkach koszt kursu jest pokrywany przez przyszłego pracodawcę, lecz wiąże się to z zawarciem stosownej umowy lojalnościowej. 

Mimo braku obowiązku, wynikającego z przepisów, część ośrodków szkolenia decyduje się na włączenie w proces szkolenia praktycznego jazd w symulatorach tramwaju.
Osobiście, posiadając pozwolenie do kierowania tramwajami, prowadzę tego typu szkolenia z wykorzystaniem Symulatora Tramwaju NGT6 w Katedrze Pojazdów Szynowych i Transportu Politechniki Krakowskiej dla kursantów krakowskiego MPK. Jazdy w symulatorze odbywają się po zakończeniu kursu teoretycznego i poprzedzają pierwsze wyjazdy w miasto wagonami "L".


Autor strony podczas szkolenia przyszłej motorniczej w symulatorze

 
Symulator Tramwaju NGT6 w KPSiT PK (http://m8.mech.pk.edu.pl/symulator)

Więcej informacji o szkoleniach na stronie 11: https://mpk.krakow.pl/Data/Files/_public/mpk/przewoznik/pk82.pdf


 
Symulator wagonu 805N w MPK Łódź

Symulatory tramwajowe posiadają również Tramwaje Warszawskie oraz MPK we Wrocławiu.


Adresy wybranych ośrodków szkolenia:

Ośrodek Szkolenia Kierowców i Motorniczych
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA w Krakowie

30-347 Kraków, ul. Jana Brożka 3
tel. 012 / 254-10-00
fax 012 / 254-10-03


Ośrodek Szkolenia Motorniczych
Tramwaje Śląskie SA w Katowicach

40-237 Katowice, ul. 1 Maja 152
tel. 032 / 256 36 61 wew. 224


Ośrodek Szkolenia Kierowców i Motorniczych
Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o. o.

Gdańsk - Wrzeszcz, ul. Wita Stwosza 110
tel. 058 / 341 32 46


Ośrodek Szkolenia Zawodowego
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. w Poznaniu

60-244 Poznań, ul. Głogowska 131/133
tel. 061 / 866 16 15


Ośrodek Szkolenia Zawodowego
Tramwaje Warszawskie Sp. z o. o.

01-232 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 20
tel. 022 / 632 06 62

Dział Szkoleń i Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Sp. z o. o.
90-132 Łódź, ul. Tramwajowa 6
tel. 042 / 672 12 57