transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Tabor tramwajowy > Oznaczenia osi w tramwajach

Mimo, że w tramwajach stosowane są często odmienne podwozia niż te stosowane w pojazdach kolejowych to system oznaczania układu osi jest analogiczny w stosunku do tego obowiązującego w pojazdach kolejowych (zobacz). Podwozia tramwajów, w których zastosowane są układy z kołami niezależnymi (czyli bez stosowania klasycznej osi) klasyfikuje się jako odpowiedniki klasycznych zestawów kołowych.

Literami oznacza się ilość osi napędne:
    A - jedna oś
    B - dwie osie

Cyframi oznacza się ilość osi tocznych (nienapędne):
    1 - jedna oś
    2 - dwie osie

Oprócz powyższych stosuje się:
    o - każda z osi (kół) napędnych jest napędzana przez osobny silnik (indywidualny napęd osi),
    '  - symbol oznacza, że osie znajdują się w wózkach,
    oraz dodatkowe symbole pozwalające na prawidowy odczyt konfiguracji podwozia.    

Poniżej zamieszczone są widoki pojazdów z uproszczonymi schematami układów napędowych i opisem układu osi. Kliknij tutaj i zapoznaj się z opisem budowy podwozi oraz zespołów napędowych tramwajowych.


Legenda oznaczeń

 


Bo
Tramwaj ostojnicowy z dwoma osiami napędzanymi indywidualnie

Bo'Bo' + Bo'Bo'
Skład wagonów z dwoma dwuosiowymi wózkami, z indywidualnym napędem osi w każdym


Bo'2'2'Bo'
Wagon trójczłonowy - dwuosiowy wózek napędny z indywidualnym napędem osi, dwa dwuosiowe wózki toczne i wózek napędny z indywidualnym napędem osi


B'2'B'
Wagon trójczłonowy  - dwuosiowy wózek napędny z grupowym napędem kół, dwuosiowy wózek toczny, dwuosiowy wózek napędny z grupowym napędem kół

B'2'B'
Wagon trójczłonowy  - dwuosiowy wózek napędny z grupowym napędem osi, dwuosiowy wózek toczny, dwuosiowy wózek napędny z grupowym napędem osi
Bo'2'Bo'
Wagon trójczłonowy - dwuosiowy wózek napędny z indywidualnym napędem osi, wózek toczny, dwuosiowy wózek napędny z indywidualnym napędem osi

A'A'A'A'A'
Wagon czteroczłonowy - jednoosiowe wózki z indywidualnym napędem kół