transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Sterowanie zwrotnicami > Sterowanie zwrotnicami - systemy podczerwieni

Omawiany system umożliwia prowadzącym tramwaje sterowanie zwrotnicami oraz wzbudzanie sygnalizacji świetlnej. Producentem systemu jest Grupa ZUE S.A. z Krakowa. System podczerwieni wykorzystywany jest w Krakowie, Szczecinie, Toruniu, Częstochowie i we Wrocławiu.
Do wysyłania rozkazów wykorzystywane są trzy sygnały przesyłane w paśmie podczerwieni (długość fali 950 nm):
   - pierwszy sygnał: dotyczy kierunku 1
   - drugi sygnał: dotyczy kierunku 2
   - trzeci sygnał: dotyczy numeru seryjnego nadajnika


Do wysyłania promieni podczerwonych używa się nadajnika podczerwieni umieszczonego w kabinie motorniczego.

Kliknij aby powiększyć    
Nadajnik podczerwieni NP03 - na pulpicie


Kliknij aby powiększyć  
Nadajnik NP03 na pulpicie widoczny przez szybę czołową

 

   
Nadajnik podczerwieni NP06 - wbudowany w pulpit

   
Nadajnik NP06 wbudowany w pulpit i przyciski do sterowania zwrotnicami na pulpicie

   - zasilanie: 24-48 V DC
   - pobór prądu: 250 mA
   - przycisków sterowniczych: 1- kier. lewy, 1- kier. prawy
   - sygnalizacja dźwiękowa: tak (przy użyciu przycisków)
   - długość fali: 950 nm
   - zasięg nadajnika: ok. 30 m

Załączony nadajnik wysyła nieprzerwanie pięć razy na sekundę sygnał z numerem seryjnym nadajnika. W momencie użycia przycisków kierunkowych (do zmiany zwrotnic lub wzbudzenia sygnalizacji) z nadajnika wysyłany jest sygnał dotyczący danego kierunku jazdy (kierunek 1 lub 2).

We Wrocławiu eksploatowany jest nadajniki NP02 - poprzednik nadajnika NP03.
Różnica w działaniu nadajnika NP02 w stosunku do NP03 polega na tym, że ten wrocławski, gdy jest załączony nie wysyła sygnału z numerem seryjnym nadajnika. Wysyła on jedynie sygnały kierunkowe w momencie użycia przycisków.

Kliknij aby powiększyć    
Nadajnik podczerwieni NP 02 - na pulpicie i wbudowany (Wrocław)


 

Do odbierania sygnałów z nadajnika podczerwieni służy odbiornik podczerwieni, który instaluje się na przewodzie jezdnym sieci trakcyjnej lub na osobnych słupkach przed rozjazdem.

Kliknij aby powiększyć  
Odbiornik podczerwieni OP03 na przewodzie jezdnym


   - zasilanie: 12-15 V DC
   - pobór prądu: 250 mA 
   - sygnał wejściowy: fala prostokątna modulowana


Motorniczy zbliżając się do rozjazdu lub sygnalizacji wzbudzanej wciska przycisk dla wybieranego kierunku, wysyłając zakodowaną falę podczerwieni do odbiornika podczerwieni. Wtedy odbiornik komunikuje się ze sterownikiem zwrotnicy, który uruchamia napęd zwrotnicy.

Zmiana ustawienia zwrotnic za pomocą systemu podczerwieni jest możliwa tylko w strefie działania odbiornika podczerwieni.


Schemat działania systemu podczerwieni


Oznaczenia informujące o początku lub końcu strefy działania umieszczane są na przewodzie jezdnym sieci trakcyjnej - przykładowe znaki przedstawia poniższa fotografia.


Strefa działania systemu i odbiornik podczerwieni (opis na pow.)
 

Gdy w strefie blokady zwrotnicy nie ma tramwaju, na sygnalizatorze zwrotnicowym wyświetlany jest sygnał kierunku ustawienia iglic przez poprzednio przejeżdżający skład.
Wysłanie sygnału sterowania zwrotnicy lub wjazd tramwaju w strefę blokady zwrotnicy, powoduje zablokowanie zwrotnicy (wyłączenie jej sterowania). Na sygnalizatorze zwrotnicowym wyświetla się sygnał "X". Sygnał ten wraz z podanym sygnalem kierunku informuje, że napęd został zablokowany, a tramwaj może bezpiecznie przejechać po rozjeździe. Blokada zwrotnicy pozostaje załączona aż do momentu całkowitego zjechania tramwaju ze strefy blokady.

    
Sygnalizatory zwrotnicowe (dwukomorowe)