transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Rozjazdy i skrzyżowania torowe > Charakterystyka rozjazdów

Rozjazdy to elementy nawierzchni torowej, na których następuje rozgałęzianie się torów.


Przykładowe układy i konfiguracje rozjazdów


Na trasach tramwajowych rozjazdy budowane są w dwóch technologiach: na podrozjazdnicach (betonowych / drewnianych) lub na podbudowach betonowych. Podrozjazdnice to specjalny rodzaj podkładów torowych o różnej długości, umożliwiających prawidłowe oparcie zwrotnic, krzyżownic i szyn torów rozjazdowych. Podbudowę betonową rozjazdu stanowi płyta żelbetonowa wykonana pod całym obszarem rozjazdu.

W rozjazdach tramwajowych w Polsce stosuje się szyny rowkowe. Jest to podyktowane faktem, że promienie łuków rozjazdów tramwajowych są małe (nawet tylko 16 m), a kołnierz szyny rowkowej zapewnia lepsze prowadzenie zestawów kołowych tramwaju podczas przejazdu po łukach. Poza tym rozjazdy często występują również w ramach nawierzchni drogowej. Dla dodatkowego wzmocnienia układu torowego rozjazdów pomiędzy szynami mogą być stosowane specjalne łączniki szyn (widoczne na poniższych fotografiach) w formie płaskowników stalowych mocowanych pomiędzy szyjkami sąsiednich szyn.


Rozjazdy zabudowane w technologii podpypkowej na podrojazdnicach drewnianychRozjazdy zabudowane w technologii bezpodsypkowej na podbudowie betonowej


Poniższe fotografie przedstawiają proces budowy rozjazdu na podbudowie betonowej.


Płyty wibroizloacyjne gumowe i zbrojenie dla płyty betonowej


 
Podbudowa betonowa na obszarze rozjazdówZwrotnice przygotowane do montażu na podbudowie betonowej

   
Wypełnienie betonem przestrzeni mędzyszynowych przed położeniem warstwy ścieralnej jezdni

 

Rozróżnia się rozjazdy zwyczajne, czyli takie w których jeden tor przebiega na wprost (tor zasadniczy), a drugi odgałęzia się w lewo lub w prawo (tor zwrotny) oraz rozjazdy łukowe, a których tor prosty w ramach rozjazdu rozgałęzia się w lewo i prawo.

 
Rozjazd zwyczajny lewy (normalnotorowy / wąskotorowy)


Rozjazd łukowy

 

W zagranicznych sieciach tramwajowych można również spotkać rozjazdy, w których zastosowane są szyny typu kolejowego oraz krzyżownice o budowie charakterystycznej dla kolei, czyli z dziobnicą i szynami skrzydełkowymi oraz opornicami. Poniżej przykłady takich rozjazdów.

  
Rozjazdy typu kolejowego (opis na powiększeniu)

 

Pod względem lokalizacji rozróżnia się rozjazdy najazdowe i zjazdowe. Najazdowe to te, w których z punktu widzenia kierunku jazdy tramwaju tory rozgałęziają się. Prowadzący pojazd przed wjazdem na rozjazd musi ustawić i sprawdzić poprawność ustawienia zwrotnicy na wybrany kierunek jazdy. Rozjazdy zjazdowe to takie, po których przejazd odbywa się z torów odgałęziających się. W tym przypadku prowadzący tramawaj nie ingeruje w położenie zwrotnicy rozjazdu - przekłada się ona na skutek przejazdu zestawów kołowych z wybranego kierunku jazdy.

 
Rozjazd najazdowy (A) i zjazdowy (B)

 

Obszary rozjazdów to miejsca, w których tramwaje są szczególnie narażone na wykolejenia. W związku z tym konieczne jest stosowanie ograniczeń prędkości jazdy po rozjazdach (więcej informacji w rozdziale, opisującym budowę rozjazdów).

 
Ślady po wykolejeniu