transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Rozjazdy i skrzyżowania torowe > Skrzyżowania torowe

Na skrzyżowaniach następuje krzyżowanie się torów. Można spotkać skrzyżowania, w których tory przecinają się pod kątem ostrym, lub też takie, w których przecięcie torów występuje pod kątem prostym lub jemu zbliżonym. Skrzyżowanie składa się z krzyżownic oraz szyn łączących.


Schemat przykładowego skrzyżowania torów

Opis krzyżwowników znajduje się tutaj.Skrzyżowanie dwutorowe podwójne


Skrzyżowanie - krzyżowniki i szyny łączące

 

W ramach skrzyżowań torów, w których może wystąpić zmiana kierunku jazdy stosuje się rozjazdy torowe tworząc tym samym węzły rozjazdowe. Krzyżowniki płytkorowkowe mogą być stosowane na wszystkich rodzajach krzyżowań torów niezależnie do kąta pod jakim przecinają się szyny. Krzyżowniki głębokorowkowe mogą być stosowane tylko w układach, gdzie kąt przecięcia szyn nie przekracza 30 stopni, a tabor tramwajowy wyposażony jest w koła z szerokimi obręczami.
Przy stosowaniu krzyżowników płytkorowkowych zmniejszenie wysokości rowka może występować tylko w strefie krzyżownicy lub może być zastosowane również w szynach. Chodzi o to, by ograniczyć ilość wibracji wywołanych przejeżdżającym tramwajem.


Przykładowy schemat węzła rozjazdowego z zaznaczonymi krzyżownicami płytkorowkowymi i głębokością rowków w szynach / blokach krzyżowników

 

 


Przykładowy schemat węzła rozjazdowego z zaznaczonymi krzyżownicami płytkorowkowymi i głebokorowkowymi

 

 

   

 
Węzły rozjazdowe - krzyżowniki i szyny łączące krzyżownice - z płytkm rowkiem


Węzeł rozjazdowy - krzyżowniki z głębokim rowkiemPoza skrzyżowaniami torów tramwajowych można również spotkać skrzyżowania torów tramwajowych z torami kolejowymi. Poniżej przykład takiego skrzyżowania, w którym szyny tramwajowe (rowkowe) krzyżują się z klasycznymi szynami kolejowymi.

 
Skrzyżowanie prostopadłe torów tramwajowych z kolejowymi