transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Rozjazdy i skrzyżowania torowe > Sploty torowe

Sploty torowe to miejsca, w których następuje zwężenie odcinka dwutorowego z zachowaniem niezależnych torów. Układy takie występują na przykład na wąskich mostach / wiaduktach, które nie pozwalają na zabudowę dwóch torów obok siebie z zachowaniem skrajni taboru. W poniżej pokzanym przypadku następuje splecenie torów dla obydwu kierunków bez zastosowania rozjazdów i odcinków jednotorowych. W związku z krzyżowaniem się szyn wewnętrznych stosowane w tym układzie torowym są krzyżownice.

 

Schemat splotu torów


   

 Poniżej przedstawiony jest przykład splotu torów dla jednego kierunku jazdy w ramach skrzyżowania. Od zwrotnicy biegną dwa równoległe, splecione tory, które następnie się rozgałęzaiają.


Schemat odcinka splotu torów ze zwrotnicą

   
Przykładowe sploty torowe na skrzyżowaniu


Zwrotnica przed splotem torów