transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Rozjazdy i skrzyżowania torowe > Sterowanie zwrotnicami

Sterowanie zwrotnicami może odbywać się na dwa sposoby: ręcznie oraz zdalnie. Do ręcznego przestawiania zwrotnicy wykorzystuje się ręczny nastawiacz zwany też potocznie zwrotnikiem, hakiem itp. Sterowanie zdalne realizowane jest z wykorzystaniem sysmetów sterowania z wykorzystaniem fal radiowych, promieniowania podczerwieni lub przejazdu odbierakiem prądu (pantografem) pod sepcjalnym detektorem na przewodzie jezdnym sieci trakcyjnej. Sygnał o zmianie położenia zwrotnicy wysyłany przez pojazd jest dekodowany przez sterowniki w wyniku czego następuje odpowiednie zadziałanie napędów zwrotnicowych. Aby przejazd tramwaju po rozjeździe przebiegał w sposób najbardziej bezpieczny sterowniki zwrotnicowe współpracują z urządzeniami zabezpieczającymi i kontrolnymi. Urządzenia te czuwają nad prawidłowością przebiegu zmiany położenia zwrotnicy (docisk iglic), przejazdu tramwaju oraz pracy poszczególnych elementów układu.
Jednymi z układów zabezpieczających są układy blokady zwrotnicy. Blokowanie napędu zwrotnicowego jest załączane przez sterowniki na czas przejazdu tramwaju przez zwrotnicę. Jest to spowodowane koniecznością zapewnienia zabezpieczenia przed przypadkowym przestawieniem się zwrotnicy, podczas gdy tramwaj przejeżdża po obszarze rozjazdu. Dzięki blokadzie uniemożliwione jest przestawienie zwrotnicy na przykład przez kolejny tramwaj, oczekujący przed rozjazdem, aż do momentu gdy poprzedni skład nie opuści strefy działania blokady zwrotnicy. W sytuacji, gdy nastąpi awaria systemu zdalnego sterowania zwrotnicami lub motorniczy przejedzie strefę działania czujników odpowiedzialnych za komunikację, konieczna jest ręczne przestawienie zwrotnicy.


Przykładowa szafa z aparaturą sterujacą

Poniżej znajdują sie odnośniki do przykładowych rozwiązań w zakresie systemów sterowania zwrotnicami oraz układów blokady zwrotnic.

  Sterowanie zwrotnicami - ręczne


  Sterowanie zwrotnicami - systemy podczerwieni


  Sterowanie zwrotnicami - systemy radiowe


  Sterowanie zwrotnicami - systemy kontaktu na sieci jezdnej


  Układy blokady zwrotnic