transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Wagony techniczne > Wagony robocze


 
Dwukierunkowy wagon serii 102Na - MPK Wrocław Sp. z o.o.

Numer: G-089
Wykonawca: Przeróbka MPK Wrocław


 
Wagon techniczny typu N - MPK Wrocław Sp. z o.o.

Numer: G-048 

Wagon holowniczy należący do MPK S.A. w Krakowie (zezłomowany w 2007 roku).
Numer 1203

Był to jedyny pozostały w Krakowie wagon serii 105NT - rozruch tyrystorowy (oddający energię do sieci podczas hamowania). 
Wagon techniczny należący Tramwajów Śląskich - ZKT-5
Numer 110R
Wagon typu: N 
Wagon piaskarka należący Tramwajów Śląskich - ZKT-5
Numer 134R
Wagon typu: 102Na 
Podbijarka torowa należąca do Przeds. Robót. Komunikacyjnych S.A.
Pojazd typu: BEAVER JUNIOR 4S