Kolej     |     Tramwaje     |     Metro     |     Mapa sieci trakcyjnej     |     Symulator tramwaju NGT6

Autor     |     Strona     |     Kontakt     |     Fotorelacje     |     Książka Gości    


Kolej

Powrót

Elektryczny Zespół Trakcyjny serii 35WE:

Budowa jednostki:

35WE "Impuls" to sześcioczłonowy elektryczny zespół trakcyjny przystosowany do jazdy po torze normalnym 1435mm i zasilania z napowietrznej sieci trakcyjnej 3kV prądu stałego.

Pojazd jest wsparty na 8 wózkach. Pierwszy, czwarty, piąty i ósmy wózek to dwuosiowe wózki napędne. Pozostałe 4 wózki to wózki toczne typu Jacobsa - na każdym z nich wspierają się dwa człony.
Powyższe rozwiązanie umożliwiło zapewnienie wystarczającej mocy pojazdu bez konieczności stosowania skomplikowanych w budowie i trudniejszych w utrzymaniu i eksploatacji wózków napędnych Jacobsa.Układ wózków w 35WE


Kliknij aby powiększyć   Wózki napędne

Kliknij aby powiększyć   Wózek toczny

Kliknij aby powiększyć   Prowadzenie wahaczowe zestawu

Kliknij aby powiększyć   Układ lemniskatowy wózka tocznego


W wózkach zastosowano wahaczowe prowadzenie zestawów kołowych z I stopniem usprężynowania w postaci sprężyn śrubowych naciskowych. II stopień usprężynowania realizują sprężyny pneumatyczne w układzie pojedynczym w wózkach napędnych i układzie podwójnym w wózkach tocznych.

Wózki napędne wyposażone są w zespoły napędowe. W skład każdego z nich wchodzi:
- elektryczny, asynchroniczny, klatkowy silnik trakcyjny o mocy 400kW prod. TSA
- dwustopniowa, czołowa, przekładnia trakcyjna Gemminder
- sprzęgło z pakietami elementów gumowych klinowych,
- wał drążony,
- zestaw kołowy z kołami monoblokowymi o średnicy 840 mm.

Kliknij aby powiększyć   Zespół napędowy


Silniki trakcyjne chłodzone są przez zespoły wentylatorów, które zainstalowane są na dachach członów (A,C,D i F) nad wózkami napędnymi. Z każdego wentylatora specjalnym kanałem powietrze tłoczone jest do wnętrza jednego silnika.

Kliknij aby powiększyć   Wentylatory silników trakc.


W wózkach zabudowany jest układ smarowania obrzeży kół za pośrednictwem sztyftów ze smarem stałym oraz bloki czyszczące do oczyszczania powierzchni tocznych kół.
Wózki napędne wyposażone są również w układ piasecznic - po jednym zespole piasecznicy dla każdego koła.

Kliknij aby powiększyć   Blok czyszczący i sztyft smarowania obrzeży

Kliknij aby powiększyć   Dysza piasecznicy przy kole


Pojazdy 35WE wyposażone są w kompletny układ hamulcowy firmy KNORR-BREMSE z pneumatycznymi hamulcami tarczowymi. We wszystkich wózkach zabudowane są zaciski hamulcowe z pierścieniami ciernymi zamontowanymi na tarczach kół.

Kliknij aby powiększyć   Hamulec tarczowy

Kliknij aby powiększyć   Wskaźniki stanu hamulców i wyłącznik hamulca


Jednostka wyposażona jest w hamulec pneumatyczny zespolony, hamulec elektropneumatyczny oraz hamulec elektrodynamiczny.

Kliknij aby powiększyć   Zawór rozrządczy hamulca - KNORR

Kliknij aby powiększyć   Zbiorniki główne na dachu

Kliknij aby powiększyć   Oznaczenie hamulca


Sprężarki główne zabudowane są w przedziałach maszynowych za kabiną maszynisty.

Kliknij aby powiększyć   Pokrywa inspekcyjna sprężarkiPudła członów to konstrukcja ze stali o podwyższonej odporności na korozję, spawana. Okna boczne pakietowe, montowane na uszczelkach. Szyby czołowe i boczne kabiny maszynisty oraz szyby drzwiowe są wklejane.
ściany czołowe wykonane są z laminatu poliestowo-szklanego.

Nadwozie pojazdu wykonane jest w klasie pochłaniania energii C-I wg normy EN 15227 oraz w klasie P-II wg normy PN-EN 12663 pod względem strukturalnej wytrzymałości nadwozia.


Zasilanie elektryczne pojazdu realizują dwa dachowe odbieraki prądu typu DSA 250. Zabudowane są one na członach B i E.

Kliknij aby powiększyć   Odbierak prądu DSA 250 i odłącznik nożowy


W omawianych pojazdach zlokalizowano 4 przedziały maszynowe. Dwa znajdują się w członach A i F za kabinami maszynisty, a pozostałe dwa na końcach członów C i D. W przedziałach członów A i F zabudowane są: falownik trakcyjny, zasilacze buforowe, baterie akumulatorów, sprężarka główna, zbiorniki powietrza, tablice z urządzeniami NN, sterownik główny pojazdu, komputer pokładowy, sterownik układu hamulcowego i zespół tablicy pneumatycznej, rejestrator jazdy ATM itp. Mieści się tam również szafka na półsprzęg.

Kliknij aby powiększyć   Przedział maszynowy za kabiną

Kliknij aby powiększyć   Zas. buforowe i sterownik ukł. hamulc.

Kliknij aby powiększyć   Tablice NN (rozdzielnia NN)


W przedziałach członów C i D zabudowane są: falownik trakcyjny, przetwornica statyczna oraz tablice z urządzeniami NN.

Kliknij aby powiększyć   Przedziały maszynowe w członach C i D


Napęd trakcyjny realizują falowniki trakcyjne typu FT-800-3k produkcji MEDCOM. Jeden zespół falowników zasila dwa silniki trakcyjne wózka.

Kliknij aby powiększyć   Kontener falownika

Kliknij aby powiększyć   Tabliczka znamionowa falownika

Kliknij aby powiększyć   Uszyniasz falownika


Zasilanie sieci pokładowej 24V DC oraz ładowanie baterii akumulatorów realizują przetwornice statyczne MEDCOM typu PSM 200. Pojazdy 35WE przystosowane są do zasilania zewnętrznego z sieci energetycznej 3x400V.

Kliknij aby powiększyć   Tabliczka znamionowa przetwornicy


Obwody WN zabezpieczone są wyłącznikami szybkimi, które znajdują się na dachach członów C i F.Urządzenia na dachu 35WE


Kliknij aby powiększyć   Wyłącznik szybki

Kliknij aby powiększyć   Rezystory hamowania

Kliknij aby powiększyć   Transformator przetwornicy stat. i dławik trakcyjny (opis na pow.)

Kliknij aby powiększyć   Klimatyzator przestrzeni pasażerskiej
Do początku stronyPowrót

Autor     |     Strona     |     Kontakt     |     Książka Gości    

©2004-2021 TRANSPORT SZYNOWY
www.transportszynowy.pl