transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Kolej podmiejska HEV w Budapeszcie

Kolej HÉV jest zarządzana przez spółkę BKV Rt i obsługuje czterema liniami ruch podmiejski wokół stolicy Węgier. Stacje kolejki zlokalizowane są tak, że umożliwiają łatwe i szybkie przesiadki z komunikacji miejskiej. Końcowe stacje kolejki są wspólne ze stacjami metra i znajdują się pod ziemią. Jednym z przykładów może tu być stacja Batthyány tér która zlokalizowana jest wraz ze stacją metra linii czerwonej M2 o tej samej nazwie.

Kliknij aby powiększyć  
Wejście na stację Batthyány tér

Kliknij aby powiększyć  
Hol stacji (metro i HÉV)

Kliknij aby powiększyć  
Perony stacji


Składy kolejki kursują średnio co 10 minut.

Kliknij aby powiększyć  
Rozkład jazdy

Kliknij aby powiększyć  
Peronowe tablice informacyjne

Kliknij aby powiększyć  
Bilet na strefę podmiejską

Kliknij aby powiększyć  
Skład kolejkiKliknij aby powiększyć  
Kozioł oporowy- koniec trasy


Dla zaoszczędzenia energii elektrycznej oraz mechanizmów napędowych na stacjach w Budapeszcie można spotkać specjalne fotokomórki załączające schody ruchome na skutek przejścia człowieka pomiędzy dwoma czujnikami optycznymi. Po określonym czasie od załączenia schody się automatycznie wyłączają.

Kliknij aby powiększyć  
Fotokomórka przed schodami


Jak wspomniałem wcześniej kolejka jeździ głównie na powierchni. Przykładową stacją, na której następuje wyjazd z tunelu na powierchnię jest stacja Margit Hid.

Kliknij aby powiększyć  
Skład wjeżdżający na stację

Kliknij aby powiększyć  
Wyjazd ze stacji na powierzchnię

Kliknij aby powiększyć  
Skład wjeżdżający pod ziemię

Kliknij aby powiększyć  
Trasa na powierzchniNa liniach kolejki eksploatowane są jednostki elektryczne wyprodukowane w latach 70 i 80 XX wieku przez zakłady Hans Beimler w byłej Niemieckiej Republice Demokratycznej (NRD).

Kliknij aby powiększyć  
Tabliczka znamionowa

Każda jednostka składa się z 3 członów w układzie: napędowy - toczny - napędowy. Na dachach członów napędowych zainstalowane są oporniki rozruchowe. Na członie tocznym natomiast znjdują się odbieraki prądu.

Kliknij aby powiększyć  
Odbierak prądu nożycowy (fabryczny)

Kliknij aby powiększyć  
Odbierak prądu połówkowy

Rozruch przeprowadzany jest automatycznie z użyciem wału kułakowego zgodnie z reżimem narzuconym nastawnikiem jazdy przez maszynistę. Hamowanie realizowane jest penumatycznie.

Kliknij aby powiększyć  
Kabina maszynisty

Kliknij aby powiększyć  
Wnętrze pasażerskie

Pociągi wyjeżdżają na trasę w trakcji pojedynczej (jako jedna jednostka) lub ukrotnionej (sprzęgnięte dwie jednostki). Sprzęganie jednostek realizowane jest przez sprzęgi automatyczne typu Scharfenberga zapewniające jednocześnie połączenie mechaniczne, elektryczne i pneumatyczne.

Kliknij aby powiększyć  
Sprzęg automatyczny


Poniższa fotografia przedstawia zabytkowy skład kolei podmiejskiej HÉV znajdujący się w Muzeum Miejskiego Transportu Publicznego w miejscowości Szentendre - końcowa stacja północnej z linii kolei HÉV.

Kliknij aby powiększyć  
Zabytkowa jednostka HÉV

Kliknij tutaj i zobacz fotowycieczkę po Muzeum Miejskiego Transportu Publicznego w Szentendre koło Budapesztu.Trasa kolejki HÉV wyposażona jest w zespół urządzeń sygnalizacyjno-kontrolnych takich jak na kolei.
Głównymi elementami sygnalizacyjnymi są semafory, wskaźniki oraz sygnalizacja przejazdowa.

Kliknij aby powiększyć  
Sygnalziator przytorowy

Przy szynach torów zaisntalowane są detektory, które wykrywają obecność pociągu i miedzy innymi odpowiadają za sygnały na sygnalizatorach. Na liniach kolei można również spotkać izolowane złącza szynowe z zastosowaniem typowych dławików.

Kliknij aby powiększyć  
Czujnik torowy

Składy zasilane są z napowietrznej sieci trakcyjnej. Na odcinkach naziemnych zastosowana została sieć łańcuchowa głównie półskompensowana. Pod ziemią ze względu na ograniczoną wysokość występuje sieć płaska z dwoma przewodami jezdnymi zamocowanymi równolegle do siebie. Takie rozwiązanie zapewnia prawidłową współpracę odbieraka prądu z siecią, przy jego małym wzniosie.

Kliknij aby powiększyć   Odłącznik sieciowy zasilania

Kliknij aby powiększyć   Fragment sieci przy wjeździe do tunelu


Łączna długość tras kolei wynosi ponad 102 km.

Kliknij aby powiększyć   Skład kolejki wjeżdża na stację Szépvőlgyi út

Kliknij aby powiększyć   Skład kolejki w miejscowości Szentendre