transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Kolej zębata BKV Városmajor - Széchenyihegy w Budapeszcie

Opis wykonany w 2007 roku.

1) Ogólne informacje o trasie i opis taboru
Kolej zębata łącząca dolną stację Városmajor znajdując się nieopodal placu Moszkvater ze stacją górną na wzgórzu Széchenyiego uruchomiono w 1874 roku. Trasa liczy łącznie 10 stacji / przystanków.

Kliknij aby powiększyć  
Wagony kolejki na stacji dolnej

Kliknij aby powiększyć  
Wykaz stacji i przystanków

Kliknij aby powiększyć  
Trasa kolei

Kliknij aby powiększyć  
Rozkład jazdy

Kliknij aby powiększyć  
Wagony kolejki na stacji końcowej

Kliknij aby powiększyć  
Budynek stacji końcowej

Właścicielem kolejki jest Budapesztańskie Przedsiębiorstwo Transportowe BKV z.r.t. Pod tą firmę podlega całość komunikacji miejskiej i podmiejskiej Budapesztu (metro, kolej, tramwaje, trolejbusy, kolej podmiejska, kolej-linowo terenowa i omawiana kolej zębata).

Kliknij aby powiększyć 
Automat biletowy BKV na peronie

Przy dolnej stacji kolejki Városmajor znajdują się również tory postojowe i hale naprawcze do codziennej obsługi i utrzymania taboru.

Kliknij aby powiększyć  
Jedna z hal naprawczych taboru

Kliknij aby powiększyć  
Składy na torze postojowym

Na trasie kolei zębatej eksploatowane są dwuwagonowe składy. Jeden z wagonów jest wagonem silnikowym, a drugi to wagon doczepny. Obydwa pojazdy wyposażone są w kabiny sterownicze maszynistów, gdyż kolejka porusza się dwukierunkowo bez zawracania na pętlach.
Eksploatowane obecnie tabor pochodzi z lat siedemdziesiątych XX wieku i produkowany był przez austriackie zakłady SGP Simmering-Graz-Pauker A.G. oraz BBC Brown-Boveri Werke

Kliknij aby powiększyć  
Tabliczka producenta SGP

Kliknij aby powiększyć  
Tabliczka producenta BBC

Wagony kolejki wsparte są na dwóch dwuosiowych wózkach z podwójnym stopniem usprężynowania. Wózki w wagonach silnikowych wyposażone są w zespoły napędowe w postaci szeregowych silników trakcyjnych, przekładni napędowych oraz kół zębatych. Napędowe koła zębate zainstalowane są na jednej osi z kołami jezdnymi dzięki czemu obroty osi napędzają jednocześnie koła jezdne oraz koła zębate - nie ma możliwości zaistnienia poślizgu zestawów kołowych gdyż tempo jazdy narzucane jest przez zębatkę międzyszynową.

Kliknij aby powiększyć  
Wózek napędowy (opis na powiększeniu)

Kliknij aby powiększyć  
Oryginalny zestaw kołowy toczny (koło zębate i bębny hamulców pasowych)

Kolej zasilana typowo z napowietrznej sieci jezdnej napięciem znamionowym 1500 V prądu stałego. Sieć powrotną stanowią szyny. Energia elektryczna pobierana jest z sieci trakcyjnej za pośrednictwem jednoramiennego odbieraka prądu marki SIEMENS. Na dachu wagonu silnikowego oprócz odbieraka zainstalowany jest zespół oporników rozruchowych (rozruch oporowy). Maszynista przeprowadza rozruch za pośrednictwem obrotowego nastawnika jazdy.

Kliknij aby powiększyć  
Odbierak prądu SIEMENS

Kliknij aby powiększyć  
Zbliżenie na oporniki rozruchowe

Kliknij aby powiększyć  
Oporniki rozruchowe na dachu

Kliknij aby powiększyć  
Pulpit sterowniczy w kabinie

Wagony doczepne kolei to zwykłe wagony toczne niewyposażone w zespoły napędowe. Połączenie międzywagonowe realizują sprzęgi samoczynne.

Kliknij aby powiększyć  
Sprzęg międzywagonowy

Omawiane pojazdy poruszają się po torze normalnym 1435 mm. Posiadają przestronne wnętrze z szerokimi, odskoczno-przesuwnymi drzwiami wejściowymi. Podyktowane jest to faktem, że z kolejki często korzystają rowerzyści, rodzice z dziećmi na wózkach, turyści, itp.
Wysokości peronów na wszystkich stacjach są zrównane z poziomem podłogi w wagoniakch co dodatkowo ułatwia wymianę pasażerów.

Kliknij aby powiększyć   Kliknij aby powiększyć
Wnętrze wagonu

Kliknij aby powiększyć  
Przedsionek

Każdy skład wyposażony jest w system automatycznego zapowiadania kolejnych stacji / przystanków. Komunikaty podawane są głosowo. W momencie ruszania głos spikera informuje o następnej stacji i możliwościach przesiadki. W momencie zatrzymania słychać aktualną nazwę stacji.2) Infrastruktura - nawierzchnia torowa, sieć trakcyjna i sygnalizacja
W omawianej kolei zębatej powstałej ponad 100 lat temu wykorzystano system szyn zębatych (zazębienie pionowe) opracowany przez niemieckiego inżyniera, konstruktora i budowniczego kolei Emila Struba. Jest to najprostszy typ szyn zębatych. Zęby mają w przekroju poprzecznym kształt odwróconego klina i spoczywają na typowej szyjce i stopce.

Kliknij aby powiększyć  
Zęby szyny zębatej

Szyna zębata przebiega środkiem torowiska pomiędzy szynami jezdnymi i mocowana jest do podkładów drewnianych za pośrednictwem typowych przytwierdzeń śrubowych typu "K".
Na całość szyny zębatej składają się 4,5 metrowe odcinki łączone ze sobą za pośrednictwem łubków.

Kliknij aby powiększyć  
Szyna zębata w osi toru

Kliknij aby powiększyć  
Przytwierdzenie szyny zębatej do podkładu (opis na powiększeniu)

Kliknij aby powiększyć  
Łączenie odcinków szyn zębatych (opis na powiększeniu)

Kliknij aby powiększyć  
Szyna zębata w jezdni - przejazd drogowy

Jeżeli chodzi o szyny jezdne to w budapesztańskiej kolejce przytwierdzane są one do podkładów również za pośrednictwem przytwierdzeń typu "K" lub bezpośrednio dyblami.

Kliknij aby powiększyć  
Przytwierdzenie szyny jezdnej - typ "K" (opis na powiększeniu)

Kliknij aby powiększyć  
Przytwierdzenie szyny jezdnej - dybel (opis na powiększeniu)

Zobacz opis rozjazdów kolejowych - tutaj.

Trasa omawianej kolei jest na większości trasy jednotorowa jednak przy większości stacji występują mijanki torowe, tak że na linie może być wypuszczanych więcej składów.

Kliknij aby powiększyć  
Skład oczekuje aż drugi wjedzie

Kliknij aby powiększyć  
Przystanek na odcinku jednotorowym

W związku z mijankami konieczne było zastosowanie rozjazdów. I tu sprawa jest nieco bardziej skomplikowana, gdyż typowe rozjazdy kolejowe spełniałyby swoją rolę jedynie na zmianę kierunku jazdy zestawów kołowych - ale co z szynami zębatymi, które nie mogą mieć przerw gdyż wagony nie miałyby napędu?
W związku z powyższą sytuacją zastosowano tu specjalne typy rozjazdów zapewniające prawidłową zmianę kierunku dla kół jezdnych nie zakłócając tym samym współpracy napędowych kół zębatych z szyną zębatą.
Konieczne okazało się wprowadzenie ruchomego podziału szyn łączących iglice z krzyżownicą. Powstały fragment rozjazdu połączony jest z przestawnymi fragmentami szyn zębatych rozchodzących się torów i poruszany poprzez osobny od iglicowego napęd zwrotnicowy.

Kliknij aby powiększyć  
Rozjazd torowy - widok ogólny (opis na powiększeniu)

Kliknij aby powiększyć  
Iglice (opis na powiększeniu)

Kliknij aby powiększyć  
Rozchodzące się szyny zębate (opis na powiększeniu)

Kliknij aby powiększyć  
Ruchome części szyn zębatych powiązane z szynami jezdnymi (opis na powiększeniu)

Kliknij aby powiększyć  
Typowe szyny skrzydełkowe i dziobownica

Więcej informacji na temat rozjazdów kolejowych można znaleźć tutaj.


Na całej trasie kolei rozwieszona jest sieć jezdna płaska (jeden przewód DJP) podwieszona do konstrukcji wsporczych elastycznie poprzez zastosowanie zawieszeń poprzecznych lub wysięgników słupów trakcyjnych z liną wieszającą.

Kliknij aby powiększyć  
Sieć płaska nad torem kolei

Trasa kolejki wyposażona jest w układ sygnalizacji świetlnej i wskaźników. Urządzeniami podającymi sygnały świetlne są głównie dwukomorowe semafory, wyświetlające sygnały czerwony i zielony lub czerwony i biały.

Kliknij aby powiększyć  
Semafor świetlny

Kliknij aby powiększyć  
Przykładowy wskaźnik

Pracę semaforów można porównać do stosowanej w Polsce samoczynnej blokady liniowej. Obrazy sygnałowe pojawiające się na semaforach uzależnione są od stanu zajętości odcinków torowych.

Na trasie kolei występują również skrzyżowania z drogami samochodowymi. Przed przejazdami zainstalowana jest samoczynna sygnalizacja przejazdowa informująca kierowców o zbliżaniu się pociągu. Maszynista jest natomiast informowany o poprawności działania sygnalizacji przejazdowej poprzez wyświetlenie odpowiedniego sygnału na sygnalizatorze usytuowanym przed przejazdem.

Kliknij aby powiększyć  
Przejazd kolejowo-drogowy

Kliknij aby powiększyć  
Sygnalizator przejazdowy

Zobacz opis kolei zębatych - tutaj.


3) Galeria zdjęć i filmów o taborze kolejki zębatej BKVKliknij aby powiększyć  

Kliknij aby powiększyć  

Kliknij aby powiększyć  

Kliknij aby powiększyć  

Kliknij aby powiększyć  

Kliknij aby powiększyć  

Kliknij aby powiększyć  

Kliknij aby powiększyć  

Kliknij aby powiększyć  

Kliknij aby powiększyć