transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Budowa łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie - Kraków Krzemionki (nowa nazwa Kraków Podgórze)

Inwestycja ta obejmowała budowę dwóch wiaduktów kolejowych w formie estakad pomiędzy przystankami Kraków Zabłocie i Kraków Krzemionki (nowa nazwa: Kraków Podgórze) wraz z kompleksową przebudową tych przystanków i włączeniem nowego układu torowego do obecnej infrastruktury. Prace obejmowały również budowę nowych systemów i urządzeń SRK oraz modernizację tych już istniejących. Podmiotem odpowiedzialnym za kontakt były PKP Polskie Linie Kolejowe SA, a generalnym wykonawcą inwestycji firma Budimex.
Wybudowane łącznice skróciło czas przejazdu ze stacji Kraków Główny w kierunku Zakopanego o około 15 minut. Dotychczas pociągi na tej relacji muszą być kierowane na stację Kraków Płaszów, gdzie następuje zmiana czoła, po której dopiero składy odjeżdżają na kolejową "zakopiankę".
Inwestycja miała też bardzo duże znaczenie z punktu widzenia uruchamianych w Małopolsce linii Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej (SKA) w tym szczególnie linii do Skawiny.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie: http://www.zablocie-krzemionki.pl

W listopadzie 2017 łącznicą została ukończona i odbyły się pierwsze przejazdy testowe taboru. 7 grudnia 2017 nastąpiło oficjalne otwarcie łącznicy z udziałem przedstawicieli PKP PLK oraz władz centralnych. Na otwarciu niestety z przyczyn politycznych zabrakło przedstawicieli władz Małopolski jak również samego Krakowa.
Liniowy ruch kolejowy na łącznicy rozpoczął się od 10-ego grudnia, czyli w momencie wdrożenia nowego rozkładu jazdy pociągów.

Poniżej zdjęcia z uruchomionej łącznicy oraz nowych przystanków: Kraków Zabłocie i Kraków Podgórze (dawny Kraków Krzemionki).
W dalszej części fotorelacja z postępów przy realizacji inwestycji w kolejności od najnowszych.


27.12.2017r.

   
Ogólny widok przystanku Kraków Zabłocie


     
Ogólny widok peronów przystanku Kraków Zabłocie


 
Gablota informacyjna z nazwą przystanku   
Zejście główne z peronu 
Poziom 0 przystanku - po prawej wejście na peron


 
Widok w kierunku estakad łącznicy   


 
Początek wschodniej estakady   


   
Estakady nad skrzyżowaniem ul. Wielickiej i Powstańców Śl. / Wlkp.   


 
Fragment konstrukcji estakady   


 
Widok estakady łącznicy z przystanku Kraków Podgórze


   
Wejście na peron od strony ul. Wielickiej


 
Ogólny widok peronu przystanku (kier. Skawina)


 
Wyświetlacz trasowy peronowy

 
Gablota informacyjna z nazwą przystanku


 
Widok z peronu w kierunku Skawiny


 
Ogólny widok peronu

 
Automat biletowy MKA, klatka schodowa i winda - zejście zachodnie


   
Poziom 0 - klatka schodowa i winda - zejście zachodnie

 
Tunel pod przystankiem


 
Wyjście do peronu w kierunku Kr. Płaszów

   
Peron dla kierunku Kr. Płaszów
18.11.2017r.

 
Widok w kierunku zachodnim (Kraków Bonarka)  


 
Widok w kierunku wschodnim (w lewo: Kraków Zabłocie, w prawo: Kraków Płaszów)  


 
Peron przystanku Kraków Podgórze (kierunek: Kraków Zabłocie)   


 
Parking przy przystanku (po stronie peronu - kier.: Kr. Płaszów)   


     
Południowe wejście na perony (po stronie peronu - kier.: Kr. Płaszów)   


 
Przejście podziemne   


   
Wejście i winda na peron łącznicy   


     
Ogólny widok na wiadukty łącznicy   


     
Wejście na peron łącznicy od strony ul. Wielickiej   


 
Wiadukty estakady nad skrzyżowaniem ul. Wielickiej / al. Powst. Śląskich / al. Powst. Wielkopolskich   


     
Przystanek Kraków Zabłocie przed oddaniem do eksploatacji   
15.06.2017r.

   
Gotowe wiadukty estakady  


   
Wejście na przystanek Kraków Podgórze z ul. Wielickiej  


 
Przystanek Kraków Podgórze (dawny Kr. Krzemionki)  

 
Widok w kierunku zachodnim (Kraków Bonarka)  

 
Widok w kierunku wschodnim (w lewo: Kraków Zabłocie, w prawo: Kraków Płaszów)  


   
Widok rampy najazdowej estakady od strony zachodniej i wiadukt estakady  

 
Schody i pochylnie do przejścia podziemnego między peronami dla kierunku: Kraków Płaszów, a peronami w kierunku: Kraków Zabłocie
15.06.2017r.

 
Widok w kierunku zachodnim (Kraków Bonarka) - po prawej budowany tor w kierunku estakady  

 
Widok w kierunku zachodnim (Kraków Bonarka)   

     
Widok w kierunku wschodnim - budowane perony przystanku Kr. Krzemionki   

 
Po prawej tory w kierunku Kr. Płaszowa i peron przystanku Kr. Krzemionki.   

 
Wiadukty estakady - widok z peronu Kr. Krzemionki   

 
Parking przystanku Kraków Krzemionki   

 
Wiadukty estakady - obszar nowobudowanego przystanku Kr. Krzemionki   

   
Wiadukty estakady nad skrzyżowaniem ul. Wielickiej / al. Powst. Śląskich / al. Powst. Wielkopolskich   

   
Budowane wejścia na perony przystanku Kr. Krzemionki   

     
Wiadukty estakady   

   
Widok w kierunku przystanku Kr. Zabłocie   

     
Przebudowywany przytanek Kraków Zabłocie   

02.05.2017r.

 
Widok w kierunku zachodnim (Kraków Bonarka) - po prawej przygotowane podtorze dla torów w kierunku estakady  

   
Widok od strony Krzemionek - po prawej przystanek   

   
Początek wiaduktu wzdłuż ul Powt. Śląskich   

   
Wiadukty łącznicy - nad skrzyżowaniem Wielicka / Powstańców   

 
Budowane wejście na perony przystanku (węzeł przesiadkowy TRAM / BUS)  

   
Wiadukty łącznicy pomiędzy skrzyżowaniem, a przystankiem Kr. Zabłocie  

 
Początek wiaduktów przy przystanku Kr. Zabłocie  

25.09.2016r.

 
Widok od strony Krzemionek - po prawej przystanek  

 
Widok od strony Krzemionek  

 
Przebudowywany przystanek Kr. Krzemionki  


     

   
Wiadukty łącznicy - rejon skrzyżowania Wielicka / Powstańców  


   
Wiadukty łącznicy - rejon: ul. Dąbrowskiego i Dekerta  


 
Przyczółek od strony Zabłocia  


     
Przystanek Kraków Zabłocie  

 
Most na Wiśle i widoczny nowy przystanek Kr. Zabłocie.  

12.06.2016r.

       
Budowa łącznicy