transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe "Bieżanów" Sp. z o. o. w Krakowie (rok 2008)

Opis opracowany w roku 2008.

Omawiane przedsiębiorstwo powstało w latach 40 XX wieku na wniosek Dyrektora Kolei Państwowych pod nazwą Warsztaty Naprawy Nawierzchni Stalowej. W 1946 roku nastąpiła zmiana nazwy na Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe w Bieżanowie
W 1991 roku zakład został wydzielony ze struktur Polskich Kolei Państwowych i funkcjonował jako przedsiębiorstwo państwowe. Następnie po przeprowadzonym procesie prywatyzacji przedsiębiorstwo przekształciło się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Kliknij aby powiększyć  
Tablica przed zakładem KZN


Głównym profilem produkcji zakładów jest budowa rozjazdów kolejowych i tramwajowych oraz części rozjazdowych. Zakład posiada możliwości techniczne do produkcji wszystkich rodzajów rozjazdów i podzespołów nawierzchni szynowej.
Poniższe fotografie przedstawiają wybrane urządzenia i elementy produkcji omawianego przedsiębiorstwa.

Kliknij aby powiększyć  
Skrawarka do obróbki iglic, szyn skrzydełkowych i opornic

Kliknij aby powiększyć  
Podczas skrawania ostrza iglicy

Kliknij aby powiększyć  
Iglice zwrotnic kolejowych


Poniższa fotografia przedstawia sterowaną numerycznie frezarkę bramową do obróbki dziobów rozjazdów, krzyżownic itp. Maszyna ta umożliwia obróbkę elementu stalowego jednocześnie z obu stron dzięki dwom głowicom poruszających się obok siebie.

Kliknij aby powiększyć  
Obustronna frezarka bramowa

Kliknij aby powiększyć  
Kształtownik dziobu przed obróbką (dostarczony z huty)

Kliknij aby powiększyć  
Kształtownik dziobu częściowo obrobiony


Wyginanie prostych odcinków szyn w szyny łukowe o ustalonym promieniu odbywa się na na hydraulicznych prasach. Nowoczesną maszynę oraz proces gięcia szyny prezentują poniższe fotografie:

Kliknij aby powiększyć  
Prasa hydrauliczna do gięcia szyn w szyny łukowe

Kliknij aby powiększyć  
Szyna podczas wyginania


Bieżanowski zakład posiada również maszyny do płomieniowego hartowania elementów nawierzchni szynowej oraz sterowaną numerycznie zgrzewarkę elementów szynowych.

Kliknij aby powiększyć  
Iglica podczas hartowania płomieniowego

Kliknij aby powiększyć  
Zgrzewarka


Zakład posiada również obrabiarki takie jak frezarki i wiertarki do wykonywania drobnych elementów nawierzchni szynowej takich jak uchwytów do przytwierdzania szyn, siodełek podiglicowych, zamknięć nastawczych i tym podobnych elementów.

Kliknij aby powiększyć  
Hala z obrabiarkami (frezarki / wiertarki)

Kliknij aby powiększyć  
Wiertarka podczas wiercenia otworu w szyjce szyny


Z produkowanych elementów następnie kompletuje się całość rozjazdu / skrzyżowania. Prace te realizuje się na specjalnie przygotowanych stanowiskach.
Po sprawdzeniu poprawności wszystkich części oraz ich odbiorze technicznym przez klienta zostają przewiezione w częściach na miejsce budowy.


Kliknij aby powiększyć  
Podczas montażu rozjazdu krzyżowegoAdres zakładu:


Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe "Bieżanów" Sp. z o. o.
Gupa KZN Bieżanów
ul. Półłanki 25
30-740 Kraków
www.kzn.pl