transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe "Bieżanów" Sp. z o. o. w Krakowie

Omawiane przedsiębiorstwo powstało w latach 40 XX wieku na wniosek Dyrektora Kolei Państwowych pod nazwą Warsztaty Naprawy Nawierzchni Stalowej. W 1946 roku nastąpiła zmiana nazwy na Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe w Bieżanowie
W 1991 roku zakład został wydzielony ze struktur Polskich Kolei Państwowych i funkcjonował jako przedsiębiorstwo państwowe. Następnie po przeprowadzonym procesie prywatyzacji przedsiębiorstwo przekształciło się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Kliknij aby powiększyć   Tablica przed zakładem KZN


Głównym profilem produkcji zakładów jest budowa rozjazdów kolejowych i tramwajowych oraz części rozjazdowych. Zakład posiada możliwości techniczne do produkcji wszystkich rodzajów rozjazdów i podzespołów nawierzchni szynowej.
Poniższe fotografie przedstawiają wybrane urządzenia i elementy produkcji omawianego przedsiębiorstwa.

Kliknij aby powiększyć   Skrawarka do obróbki iglic, szyn skrzydełkowych i opornic

Kliknij aby powiększyć   Podczas skrawania ostrza iglicy

Kliknij aby powiększyć   Iglice zwrotnic kolejowych


Poniższa fotografia przedstawia sterowaną numerycznie frezarkę bramową do obróbki dziobów rozjazdów, krzyżownic itp. Maszyna ta umożliwia obróbkę elementu stalowego jednocześnie z obu stron dzięki dwom głowicom poruszających się obok siebie.

Kliknij aby powiększyć   Obustronna frezarka bramowa

Kliknij aby powiększyć   Kształtownik dziobu przed obróbką (dostarczony z huty)

Kliknij aby powiększyć   Kształtownik dziobu częściowo obrobiony


Wyginanie prostych odcinków szyn w szyny łukowe o ustalonym promieniu odbywa się na na hydraulicznych prasach. Nowoczesną maszynę oraz proces gięcia szyny prezentują poniższe fotografie:

Kliknij aby powiększyć   Prasa hydrauliczna do gięcia szyn w szyny łukowe

Kliknij aby powiększyć   Szyna podczas wyginania


Bieżanowski zakład posiada również maszyny do płomieniowego hartowania elementów nawierzchni szynowej oraz sterowaną numerycznie zgrzewarkę elementów szynowych.

Kliknij aby powiększyć   Iglica podczas hartowania płomieniowego

Kliknij aby powiększyć   Zgrzewarka


Zakład posiada również obrabiarki takie jak frezarki i wiertarki do wykonywania drobnych elementów nawierzchni szynowej takich jak uchwytów do przytwierdzania szyn, siodełek podiglicowych, zamknięć nastawczych i tym podobnych elementów.

Kliknij aby powiększyć   Hala z obrabiarkami (frezarki / wiertarki)

Kliknij aby powiększyć   Wiertarka podczas wiercenia otworu w szyjce szyny


Z produkowanych elementów następnie kompletuje się całość rozjazdu / skrzyżowania. Prace te realizuje się na specjalnie przygotowanych stanowiskach.
Po sprawdzeniu poprawności wszystkich części oraz ich odbiorze technicznym przez klienta zostają przewiezione w częściach na miejsce budowy.


Kliknij aby powiększyć   Podczas montażu rozjazdu krzyżowego
Adres zakładu:


Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe "Bieżanów" Sp. z o. o.
ul. Półłanki 29
30-858 Kraków
www.kzn.pl