transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o. o.

Szybka Kolej Miejska Spółka z o. o. w Trójmieście rozpoczęła działalność lipcu 2001 jako niezależny podmiot gospodarczy, działający w ramach grupy PKP S.A., w wyniku przekształcenia Zakładu Szybkiej Kolei Miejskiej. Współwłaścicielem spółki SKM jest Województwo Pomorskie.

Kliknij aby powiększyć   Logo SKM Trójmiasto na EZT

Kliknij aby powiększyć   Nazwa przewoźnika na EZT


SKM Trójmiasto odpowiada za eksploatację linii 250 (Gdańsk Główny - Rumia) oraz realizowanie przewozów aglomeracyjnych na tej trasie jak również przewozów regionalnych na wybranych trasach województwa pomorskiego.
Linia 250, którą zarządza omawiana spółka to linia dwutorowa, biegnąca równolegle do torów szlakowych obsługiwanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Kliknij aby powiększyć   Schemat trasy SKM w pociągu


Obecnie przewozy pasażerskie SKM realizowane są elektrycznymi zespołami trakcyjnymi serii EN57, EN71 i EW58 zasilanymi napięciem 3kV prądu stałego. Jeszcze w 2001 roku eksploatowane były pojazdy serii EW60, które sprzedane zostały w 2007 roku Kolejom Mazowieckim i przeszły modernizację w ZNTK Mińsk Mazowiecki (zobacz opis w dziale EZT).

Kliknij aby powiększyć   EZT na przystanku Gdańsk Stocznia


Po drugiej wojnie światowej prawie do połowy lat 70 eksploatowane na linii pojazdy zasilane były prądem stałym o napięciu 800V. Był to efekt otrzymania po II Wojnie Światowej pociągów z berlińskiej kolei miejskiej (S-Bahn). Składy te zostały w Polsce przystosowane do pobierania energii z sieci jezdnej napowietrznej, gdyż w Berlinie zasilane były analogicznie jak metro za pośrednictwem trzeciej szyny.
Już w projekcie sieci trakcyjnej dla linii SKM przewidziano późniejszą zmianę zasilania na 3000V. Przewidywano eksploatację berlińskich S-Bahnów na 15-20 lat po czym miały być wycofane z eksploatacji, a zasilanie sieci miało być ujednolicone z resztą kraju, gdzie zaczęto stosować sieć trakcyjną 3kV (między innymi w węźle warszawskim).
Na początku lat 70 została podjęta decyzja o zmianie zasilania na linii SKM w celu ujednolicenia napięcia w całym kraju. Wtedy też we wrocławskich zakładach "PAFAWAG" (Państwowa Fabryka Wagonów) powstała koncepcja trójczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego typu EW58 przeznaczonego do obsługi ruchu na linii SKM z wysokimi peronami na prąd stały 3kV. Budowa jednostek opóźniła się jednak znacząco z powodu zastosowania w nich nowoczesnych i ciężkich do sprowadzenia w ówczesnych czasach zachodnich podzespołów sterowania jazdą. Łącznie wrocławski producent wyprodukował 28 pojazdów tej serii, które okazały się bardzo nieekonomiczne z powodu dużego poboru energii elektrycznej.
W związku z opóźnieniem w produkcji EW58 tabor na SKM musiała zastąpić seria typowych elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57.

Kliknij aby powiększyć   EN57 1052 na stacji Gdańsk Zaspa SKM

Kliknij aby powiększyć   EW58 011 na stacji Gdańsk Główny


Następcą jednostek serii EW58 były zespoły trakcyjne EW60, eksploatowane w Trójmieście od 1990 roku. W stosunku do poprzednika zmieniono w nim układ członów umieszczając człon silnikowy w środku, analogicznie jak EN57. Znacząco zmniejszyło to zużycie energii jednak ponowne zastosowanie przestarzałego już rozruchu oporowego nie zachęciło PKP do dalszych zakupów jednostek tej serii. PAFAWAG Wrocław wyprodukował w sumie 2 sztuki EZT EW60.

Wykaz eksploatowanych pojazdów na SKM:

- EW90 - niemieckie zespoły serii ET165 z lat 1927-1930 na prąd stały 800V (54 sztuki),

- EW92 - niemieckie zespoły serii ET166 z lat 1938-1941 na prąd stały 800V (6 sztuk),

- EW91 - niemieckie zespoły serii ET167 z roku 1936 na prąd stały 800V (20 sztuk),

- EW58 - zespoły trakcyjne produkcji PAFAWAG z lat 1977-1980 na prąd stały 3kV (28 sztuk),

- EW60 - zespoły trakcyjne produkcji PAFAWAG z roku 1990 na prąd stały 3kV (2 sztuki),Na linii PKP SKM w Trójmieście od 2001 roku eksploatowane są wyłącznie składy EN57 i 71 oraz EW58., kursujące w szczycie, w trakcji ukrotnionej.

- EN57 - zespoły trakcyjne produkcji PAFAWAG z lat 1962-1994 na prąd stały 3kV,

- EN71 - zespoły trakcyjne produkcji PAFAWAG z roku 1976 + modern. na prąd stały 3kV.

- EW58 - zespoły trakcyjne produkcji PAFAWAG z lat 1974-1980 na prąd stały 3kV.
W 1988 roku na odcinku Gdańsk Główny - Wejherowo ukończono budowę elektronicznego systemu kontroli ruchu pociągów (ESKD). Informacje o jeździe poszczególnych składów wyświetlane są na pulpicie świetlnym dyspozytora.
Dzięki temu systemowi możliwe stało się zainstalowanie na stacjach SKM tablic informujących o czasie za jaki przyjedzie pociąg dla danego kierunku. Na wyświetlaczach pojawiają się cyfry informujące o czasie do przyjazdu. Na minutę przed wjazdem na wyświetlaczu dodatkowo miga strzałka przy torze na który wjedzie skład kolejki SKM.

Kliknij aby powiększyć   Tablica z nazwą przystanku PKP SKM

Kliknij aby powiększyć   Tablica wyświetlająca czas oczekiwania na najbliższy pociąg

Kliknij aby powiększyć   Tablica LCD wyświetlająca czas oczekiwania na najbliższe pociągiLinia 250 wyposażona jest w Samoczynną Blokadę Liniową trzystawną.

Kliknij aby powiększyć   Sygnał S1 "stój" na semaforze odstępowym
SKM dysponuje biletami jednorazowymi, tygodniowymi, dwutygodniowymi i miesięcznymi oraz biletami wspólnymi dla PKP SKM i PKP PR. Wszystkie bilety na przejazdy SKM można zakupić w specjalnych kasach spółki niezależnych od kas PKP PR i Intercity.
W przypadku biletów jednorazowych opłaty za przejazd są naliczane według długości trasy przejazdu. Zniżki obowiązujące na SKM są analogiczne jak te obowiązujące na innych trasach PKP.

Kliknij aby powiększyć   Bilet jednorazowy zakupiony w kasie SKM


W przypadku, gdy na danej stacji / przystanku nie ma kasy biletowej SKM lub jest ona nieczynna pasażer może zakupić bilet (wyłącznie jednorazowy) u kierownika pociągu.

Kliknij aby powiększyć   Bilet jednorazowy zakupiony u konduktora


Bilety jednorazowe zakupione w kasach muszą być przed wejściem do pociągu skasowane w specjalnych kasownikach biletowych. Takie rozwiązanie zbliża komunikację SKM do komunikacji miejskiej. Jazda bez skasowanego biletu w przypadku kontroli podlega karze pieniężnej.
W 2005 roku spółka odnotowała znaczący zysk z przewozów. Stało się tak w związku ze wzrostem ilości kontrolerów biletów w pociągach.

Kliknij aby powiększyć   Automat biletowy na peronie

Kliknij aby powiększyć   Kasowniki biletowe z informacjami o taryfieCzęstotliwość kursowania pociągów na linii SKM waha się od 7 minut w szczycie po 35 w godzinach wieczornych dni wolnych i świątecznych.

Kliknij aby powiększyć   Rozkład jazdy


Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o. o. jest jednym z głównych przewoźników na terenie Trójmiasta. Mimo, że przejazd z Gdańska do Gdyni trwa często prawie 50 minut SKMka jest według mnie najlepszym środkiem komunikacji w Trójmieście. Hasło przewodnie spółki brzmi: "Dajemy ludziom swobodę przemieszczania".
Spółka SKM wynajmuje powierzchnie zewnętrzne pociągów reklamodawcom, co dodatkowo zasila budżet spółki.

Kliknij aby powiększyć   Reklama na EZT spółki SKM


Na bieżąco również firma zleca wykonywanie modernizacji EZT podczas napraw głównych, poprawiając w ten sposób komfort podróżowania. Remontom podlegają również stacje kolejki, które polegają na poprawieniu wyglądu oraz dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Kliknij aby powiększyć   Zmodernizowany EZT spółki SKM

Kliknij aby powiększyć   Wnętrze zmodernizowanej jednostki

Kliknij aby powiększyć   Wnętrze zmodernizowanej jednostki

Kliknij aby powiększyć   Rząd siedzeń składanych

Kliknij aby powiększyć   Uchwyty na rowery

Kliknij aby powiększyć   Stanowiska dla wózków

Kliknij aby powiększyć   Zewnętrzny wyświetlacz elektroniczny

Kliknij aby powiększyć   Wewnętrzny wyświetlacz elektroniczny

Kliknij aby powiększyć   Pulpit maszynistyW pociągach spółki SKM drzwi do przedziałów pasażerskich otwiera kierownik pociągu, a nie jak na typowych liniach maszyniasta EZT. Wtym celu na ścianie oddzielającej przedział konduktorski od kabiny (w pobliżu ręcznie otwieranych drzwi) zainstalowana jest skrzynka z przyciskami do sterowania drzwiami. Przed zamknięciem drzwi kierownik pociągu nadaje sygnał ostrzegawczy dźwiękowy, a w zmodernizowanych jednostkach dźwiękowy i świetlny. Sygnalizatory świetlne zainstalowane są na obudowach szaf maszyn drzwiowych nad każdym wejściem.

Kliknij aby powiększyć   Skrzynka z przyciskami do sterowania drzwiami

Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o. o.
81-002 Gdynia,
ul. Morska 350A

Informacja o pociągach:
tel.: 058 / 721 21 70
www.skm.pkp.pl