Kolej     |     Tramwaje     |     Metro     |     Mapa sieci trakcyjnej     |     Symulator tramwaju NGT6

Autor     |     Strona     |     Kontakt     |     Fotorelacje     |     Książka Gości    


Kolej

Powrót

Szczegółowy opis głównych elementów technicznych taboru:

W tym dziale zamieszczam informacje na temat budowy głównych systemów, układów, zespołów i podzespołów stosowanych w pojazdach kolejowych.

Struktura konstrukcyjna pojazdu szynowego dzieli się na nadwozie i podwozie.

Kliknij aby powiększyć  
Struktura pojazdu szynowego
  Rodzaje podwozi i wózki


Dział zawiera informacje o rodzajach i zadaniach podwozi, charakterystyce i budowie wózków, zestawów kołowych, węzłach łożyskowych, układach oparć nadwozi, usprężynowaniu oraz układach przenoszenia sił pociągowych.
  Elektryczne zespoły napędowe


Dział zawiera informacje o wybranych stosowanych w kolejnictwie systemach przeniesienia napędu z elektrycznych silników trakcyjnych na zestawy kołowe oraz sposobach zawieszeń silników trakcyjnych.
  Napędy w pojazdach spalinowych


Dział zawiera informacje o wybranych stosowanych w kolejnictwie zespołach napędowych, gdzie przeniesienie mocy z silnika spalinowego odbywa się poprzez zastosowanie przekładni: elektrycznych, mechanicznych, hydraulicznych. W dziale tym opisany jest również napęd hydrostatyczny pojazdów.
  Napędy trakcyjne elektryczne i silniki trakcyjne


Dział zawiera informacje o elektrycznych napędach trakcyjnych (stycznikowo-oporowy i impulsowy) oraz stosowanych silnikach trakcyjnych.
  Układy pneumatyczne


Dział zawiera informacje o charakterystyce układów pneumatycznych stosowanych pojazdach szynowych. Omawia zakresy dotyczące układów wytwarzania i przegotowania sprężonego powietrza oraz jego magazynowania i rozprowadzania. W ramach opisu omówione są również sprzęgi pneumatyczne.
  Urządzenia hamulcowe


Dział zawiera informacje o hamulcach pneumatycznych, elektropneumatycznych, ręcznych, postojowych i elektrodynamicznych oraz o parametrach układów hamulcowych, układach sterowania hamulcami i zagadnieniach dotyczących przepisów itp.
  Odbieraki prądu


Dział zawiera informacje o budowie, parametrach i eksploatacji odbieraków prądu.
  Urządzenia pociągowo - zderzne


Dział zawiera informacje o ukradzeniach pociągowo - zderznych stosowanych w taborze kolejowym (sprzęgi niesamoczynne śrubowe i urządzenia zderzakowe, sprzęgi samoczynne typu SA-3 i Scharfenberga).
  Piasecznice


Dział zawiera informacje o zespołach piasecznic stosowanych w taborze kolejowym.
   Zabezpieczenia na pojazdach trakcyjnych


Dział zawiera informacje o systemach automatyki bezpieczeństwa pociągu (CA / SHP / RADIOSTOP) oraz urządzeniach rejestrujących parametry jazdy.
Do początku stronyPowrót

Autor     |     Strona     |     Kontakt     |     Książka Gości    

©2004-2021 TRANSPORT SZYNOWY
www.transportszynowy.pl