Kolej     |     Tramwaje     |     Metro     |     Mapa sieci trakcyjnej     |     Symulator tramwaju NGT6

Autor     |     Strona     |     Kontakt     |     Fotorelacje     |     Książka Gości    


Kolej

Powrót

Prowadzenie ruchu pociągów i manewry:

Zasady i przepisy dotyczące prowadzenia ruchu pociągów na liniach zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. określa Instrukcja Ir-1 (R1) o prowadzeniu ruchu pociągów oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz. U. Nr 172, poz. 1444) z późniejszymi zmianami.
Pracę manewrową charakteryzuje Instrukcja Ir-9 (R34) o technice pracy manewrowej.  Wyprawianie pociągów ze stacji  Prowadzenie ruchu pociągów na szlakach
  Praca manewrowa i rozrządowa

Do początku stronyPowrót

Autor     |     Strona     |     Kontakt     |     Książka Gości    

©2004-2021 TRANSPORT SZYNOWY
www.transportszynowy.pl